02 - Side 2

Sist endra 20. feb. 2012 10:23 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 1. mars 2012 10:08 av Martin Toft

Terroråtaka i USA 11. september 2001 og i Noreg 22. juli 2011 har fornya interessa for både religionar og ideologiar. Humaniora og samfunnsfaga kan gi ein del av forklaringa på kvifor desse tragediane skjedde.

Sist endra 1. feb. 2012 11:41 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 17. feb. 2012 09:57 av hhruud@uio.no

Færre velger tysk både på universitetet og i videregående skole. Men nedgangen er svakere enn ryktet skal ha det til, og tysk er det nest største fremmedspråket på videregående i Norge. Er pendelen i ferd med å snu?

Sist endra 5. feb. 2012 20:52 av Martin Toft
Sist endra 16. feb. 2012 12:31 av hhruud@uio.no
Sist endra 15. feb. 2012 16:43 av Martin Toft
Sist endra 2. feb. 2012 09:35 av Martin Toft

Verdas politikarar skal få klare svar på korleis avgjerdene deira kan ta meir omsyn til helse. Det er målet til ein internasjonal, akademisk kommisjon leidd av UiO-rektor Ole Petter Ottersen. Utanriksminister Jonas Gahr Støre opnar den andre samlinga til kommisjonen på fredag.

Sist endra 21. feb. 2012 16:44 av Martin Toft

I oktober 2009 dokumenterte selskapet Safetec svikt og dårlege rutinar ved bruk av farlege kjemikaliar i laboratoria på Biologisk institutt. No er nesten alle laboratoria blitt renoverte og moderniserte for over fem millionar kroner.

Sist endra 15. feb. 2012 16:31 av Grethe Tidemann

Kursleder på masterkurs i litteratur brukte formuleringer fra en eksamensbesvarelse i vitenskapelig artikkel. Grov uaktsomhet og et klart brudd på god forskningspraksis, konkluderer HF-dekan Trine Syvertsen.

Sist endra 23. feb. 2012 15:12 av Grethe Tidemann

Hvorfor rømmer de fleste unge på øya Tonga i Polynesia hjemmefra for å gifte seg?  

Sist endra 20. feb. 2012 14:22 av Martin Toft
Sist endra 15. feb. 2012 11:31 av Martin Toft

– Det er nå dere må ta grep i Norge, Skaff flere finansieringskilder til forskning og høyere utdanning før dere må, sier Thomas Estermann i den europeiske universitetsorganisasjonen EUA til Aftenposten.

Sist endra 7. feb. 2012 00:38 av Martin Toft

NTNU i Trondheim har gått forbi UiO og blitt Nordens beste universitet på januarrangeringa til spanske Webometrics. Det gir NTNU ein 16. plass i Europa, 16 plassar over UiO.

Sist endra 24. feb. 2012 15:22 av Martin Toft

Språkrådet mener NTNU er en nynorskversting. De senere årene har andelen sidemål ligget rundt tre prosent, mens loven tilsier 25 prosent Direktør for Språkrådet, Arnfinn Muruvik Vonen er ikke fornøyd.

Sist endra 28. feb. 2012 13:45 av Martin Toft
Sist endra 13. feb. 2012 13:44 av Martin Toft

Kunnskapsdepartementet har fordelt 242 millionar kroner til bygging av 1039 nye studentbustader i 2012.

Sist endra 15. feb. 2012 11:24 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 3. feb. 2012 14:07 av Grethe Tidemann

Stemningen var løssluppen og latteren satt løst under den første kulturelle torsdagskvelden på Historisk museum. Over hundre møtte opp for å høre om penger og kjærlighet.

Sist endra 16. feb. 2012 13:35 av hhruud@uio.no