Nynorskstrøbbel for NTNU

Språkrådet mener NTNU er en nynorskversting. De senere årene har andelen sidemål ligget rundt tre prosent, mens loven tilsier 25 prosent Direktør for Språkrådet, Arnfinn Muruvik Vonen er ikke fornøyd.

FOR HELE LANDET: - Særlig viktig er målloven for universitetene, som har hele landet som sitt virkefelt. Selv om NTNU geografisk sett hører til i Trondheim, er det et universitet for hele landet, og som rekrutterer studenter fra hele landet, sier språkdirektør Arnfinn Muruvik Vonen, som selv kommer fra Malvik i Sør-Trøndelag.

Foto: Ola Sæther

Tilsynet - basert på NTNUs egen årlige rapportering – har over flere år vist en svært lav nynorskbruk i universitetets kommunikasjon med omverdenen. Gjentatte påpekninger om dette fra Språkrådet har ikke ført til bedrede resultater. Nå har Språkrådet fått nok, melder Universitetsavisa.

Rådet hører inn under Kulturdepartementet, som de også rapporterer til. Rådet gikk til det uvanlige skritt å be NTNUs eier Kunnskapsdepartementet om å øve trykk på NTNU. Nå utarbeider universitetet en tiltaksplan.

Tre prosent nynorsk

- Tre prosent er svært lavt, sier direktør Vonen i Språkrådet.

- Vi synes det er leit at det skal være så vanskelig for NTNU å oppfylle kravene som loven setter. Med tanke på mållovsforskriftens 25 prosent, er det så langt unna kravet at universitetet trenger å ta ordentlig tak i dette problemet. Det å oppfylle målloven er et av de kravene ethvert statsorgan skal oppfylle. Det kan sammenlignes med krav til miljø, likestilling eller andre sektorovergripende krav.

- Særlig viktig på universitetene

Lederen for språkrådet slår fast at norsk fremdeles er et språk med to likestilte målformer.

- Slik har det vært svært lenge. Det er som kjent slik at den ene målformen er i en presset situasjon. Den står hele tiden i fare for å bli uteglemt. Nettopp derfor må statens organer være spesielt oppmerksom på at nynorsk blir mer synlig i mediebildet og i offentligheten generelt. Det er over en halv million mennesker med nynorsk som sin primære målform. Særlig viktig er målloven for universitetene, som har hele landet som sitt virkefelt. Selv om NTNU geografisk sett hører til i Trondheim, er det et universitet for hele landet, og som rekrutterer studenter fra hele landet, sier Vonen.

Uvanlig fremgangsmåte

- Hvor vanlig er det at språkrådet henvender seg til eierdepartementet for å legge trykk på en virksomhet?

- Det er ikke vanlig. Det har å gjøre med at NTNU har såpass langt å gå. De har hatt lav nynorskandel i flere år, og vi har ikke sett tiltak som har bedret situasjonen.

 

Lav andel nynorskbrukere på universitetene

Andelen nynorskbrukere i befolkningen har vært synkende gjennom flere år. Målloven sier at en rimelig kvantitativ fordeling mellom landets to offisielle målformer skal være om lag 25/75. Språkrådet opplyser at de ikke utarbeider data på andelen nynorskbrukere i landet. Ved universitetene registrerer imidlertid studentene ønsket målform for eksamensoppgaver.

Tall fra Studieavdelingen ved NTNU viser at det er langt flere engelskbrukere enn nynorskbrukere ved NTNU. 5,5 prosent oppgir nynorsk som hovedmål.

 

  • BOKMÅL: 17458
  • ENGELSK: 1620
  • NYNORSK: 973

I følge Universitas er det tilsvarende tallet for Universitetet i Oslo 2,5 prosent.

NTNU utarbeider hasteplan

NTNU er nå i startgropen med en tiltaksplan som skal bedre forholdene allerede innen oktober 2012.

Blant NTNUs lovede tiltak for å få opp prosenten er nynorsk informasjon på nettsidene, i tillegg til det som finnes på bokmål og engelsk. Organisasjons- og informasjonsdirektør Trond Singsaas beklager den svake oppfølgingen av mållovens bestemmelser. Tilstanden på nettsidene skyldes to store omlegginger av publiseringssystemet de senere årene, viser han til i et brev til Kunnskapsdepartementet. Dette har lagt stort press på dem som er satt til å drive tekstproduksjon.

Blant annet til dette formålet har Informasjonsavdelingen kjøpt lisenser for det automatiske oversetterprogrammet “Nyno”, opplyser informasjonssjef Christian Fossen.

Det er foreløpig for tidlig å si noe om hvor omfattende arbeidet blir for organisasjonen.

NTNU plikter i følge mållovens forskrifter å tilby opplæring i sidemål for sine ansatte, om det skulle være behov for det.

Emneord: Språkpolitikk, Nynorsk Av Tor H. Monsen i Universitetsavisa
Publisert 24. feb. 2012 14:53 - Sist endret 24. feb. 2012 15:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere