Februar - Side 2

Publisert 6. feb. 2006 11:24

I 1817 kunne legen Frederik Holst disputera for den medisinske doktorgraden med ei avhandling om radesjuken. Han var dermed den aller første som tok doktorgrad ved Det Kongelige Frederiks Universitet. Avhandlinga blei skriven på latin, og først no er den omsett til norsk takka vera samarbeidet mellom doktorstudent Anne Kveim Lie og omsetjaren Stig Oppedal.

Publisert 6. feb. 2006 10:48

Rundt 20 personar møtte opp då rektoratet for første gong inviterte til eit uformelt møte i Klubben i Georg Sverdrups hus torsdag 2. februar. Kvalitetsreforma og lojalitet overfor overordna var to av sakene som blei tatt opp.

Publisert 3. feb. 2006 10:32

Da Kong Frederik 6. bestemte at Norge skulle få sitt eget universitet, var det Kongsberg og ikke Christiania han forestilte seg som universitetsby. I Kongsberg kunne man nemlig forene det nye universitetet med Bergseminaret, landets eldste naturvitenskapelige utdanningsinstitusjon. - Hadde kongen holdt fast ved sin beslutning, ville Norge ha fått sitt Uppsala eller Oxford, og naturvitenskapene ville ha fått en mer framtredende plass, tror direktøren for Norsk Bergverksmuseum på Kongsberg, Liv Håskoll Haugen. I desember i fjor overtok museet bygningene til det gamle Bergseminaret.

Publisert 3. feb. 2006 09:53

Universitetet er i ferd med å innføre et nytt personal- og lønnssystem (POLS). - I første omgang vil de ansatte ikke merke noen endring, sier prosjektleder Jan Thorsen i Organisasjons- og personalavdelingen (OPA).

Publisert 2. feb. 2006 10:21

Ein ny superdirektør direkte underlagt universitetsdirektøren skal få ansvaret for forvaltinga av alle dei felles datatenestene på UiO frå 1. juli. Det foreslår IT-direktør Arne Laukholm i eit notat til universitetsdirektør Hanne Harlem.

Publisert 1. feb. 2006 15:29

ARENA skal koordinere et stort europeisk forskningsprosjekt. Oppdraget er å finne ut hvordan demokratiet i Europa best kan sikres i en globalisert tidsalder. - Utfordringen for EU er å skape en positiv europeisk identitet uten å benytte seg av ytre trusselbilder, sier prosjektkoordinator, Erik O. Eriksen.

Publisert 1. feb. 2006 14:53

UiO arrangerte nylig et målverksted for å diskutere nye mål for HMS-arbeidet. - Det høye konfliktnivået enkelte steder på UiO kan ses i sammenheng med selve forskningskulturen, sier Jorulf Brøvig Silde, HMS-koordinator ved UiO.

Publisert 1. feb. 2006 10:18

Forskarar, tilsette og studentar med gode idear kan alle delta i konkurransen om å bli Verdiskapar 2006. Også i år skipar Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og høgskulane i Oslo og Akershus til denne forretningsplankonkurransen, som endar opp med ei stor premieutdeling 8.juni.