Jan Thorsen går av som nasjonal prosjektleiar for LØP

Innhold Neste Uniforum nr. 10 2000


Assisterande personaldirektør Jan Thorsen (biletet) ved Universitetet i Oslo trekkjer seg som nasjonal prosjektleiar for innføring av nytt løns- personal- og økonomisystem, det såkalla LØP-prosjektet. (12. juli 2000)

Av Martin Toft

Jan ThorsenDette systemet skal innførast både ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU) i Trondheim. Førebels er NTNU kome lengst av dei tre universiteta. Medan universiteta i Bergen og Oslo enno ikkje har innført løns- og personaldelen av dette systemet, blei det gjort ved NTNU i mars i år. Det gjekk bra heilt til dei 5000 tilsette ikkje fekk utbetalt lønna si 9. juni på grunn av dataproblem med det nye lønssystemet. Desse problema har blant anna ført til at universiteta har vore inne på tanken om å gå til søksmål mot leverandøren IBM. Den opprinnelege planen var å innføra heile systemet ved dei tre universiteta frå 1. januar 1998. Det vil seia at Thorsens periode som nasjonal prosjektleiar er gått langt over det som var føresetnaden, då han takka ja til denne oppgåva..

- Det er stort arbeidspress og reiseverksemd i samband med innføringa av LØP-systemet og ynsket om å konsentrera seg meir om sitt faglege arbeid i Organisasjons- og personalavdelinga som er årsaka til at Jan Thorsen trekkjer seg som nasjonal prosjektleiar for innføring av LØP-systemet, seier personaldirektør Grethe Fjeld Heltne til Uniforum. Lars Olaf Sterud frå konsulentsselskapet Pharos overtar som nasjonal prosjektleiar.Innhold Neste Uniforum nr. 10 2000

Publisert 12. juli 2000 13:54 - Sist endra 1. sep. 2014 14:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere