Kollegiet ønsker ikke radikal kjønnskvotering

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 8 2000


Kollegiet vedtok denne uken med ni mot tre stemmer at man tre år etter at en øremerket stilling er tildelt, skal vurdere om det er grunnlag for å legge stillingen inn i instituttets egen ramme.

Grethe Tidemann

Gunnar Handals forslag om at fagmiljøer som får en øremerket stilling, skal utlyse en av de to første ledige stillingene øremerket kvinner, ble nedstemt av samtlige av de tilstedeværende. Også forslaget fra studentrepresentantene om at fakulteter med fagmiljøer med ekstrem mannsovervekt skal pålegges å ansette en kvinne i neste faste stilling som blir utlyst dersom en kvalifisert kvinne søker, ble nedstemt.

Kollegiet vedtok å endre ordlyden i det alternative forslaget fra universitetsdirektøren. Institutter med minst 90 prosent mannlige vitenskapelige tilsatte skal gi en vurdering av årsaken til denne fordelingen og de skal redegjøre for kjønnsfordelingen blant søkere og de nyrekrutterte de siste fem år.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 8 2000

Publisert 25. mai 2000 10:20 - Sist endra 1. sep. 2014 14:07
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere