Pressebiter

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 7 2000


Pressebiter


Rått parti

- I siste instans er det imidlertid tale om et rått parti: Politikere lever ikke i nevneverdig grad direkte av forskeres beslutninger, men forskere lever i meget høy grad av politikeres beslutninger. Begge parter er avhengige av kvaliteten i forholdet mellom dem. De lever, kort og godt, av en god dialog, selv om den ene part tar de viktigste beslutningene som vedrører den andres vilkår.

Halvor Stenstadvold, konserndirektør og leder av Hovedstyret i Norges forskningsråd i Forskning 2/2000

Meir konkurranse?

- No legg truleg Mjøs-utvalet meir opp til at vi skal konkurrere, og ha mindre og mindre forpliktande arbeidsdeling. Vi får kanskje eit system der det er produksjon av kandidatar og forskingsresultat som vil bestemme ressurstilgangen. Det kan bli vanskeleg å ivareta eit regionalt ansvar i eit system som bygger på ope konkurranse i marknaden.

Kari Blom, høgskulerektor og leiar i Høgskulerådet i Forskerforum 4/2000

Frihet uten ansvar

- Det jeg er redd for, er at institusjonene får større frihet uten å bli ansvarliggjorte. For eksempel at de får frihet til å bestemme at visse deler av et studie skal være obligatorisk uten at forelesningene gjøres bedre. Jeg er ikke overbevist om at en forbedring av utdanningen står særlig sterkt i tradisjonelle verdier i universitetssystemet. Mange har liten tillit til dette systemet.

Student Ivar Strand, UiB og medlem av Mjøs-utvalget i På Høyden 7/2000

NLH uten landbruk?

- Vi mener virksomheten ved NLH og de næringene vi tradisjonelt har hatt gode relasjoner til, og som vi fortsatt skal betjene, vil være tjent med en debatt om det er riktig at NLH også i framtida benytter "landbruk" i sitt navn, alene, eller i kombinasjon med andre betegnelser. Vil NLH være tjent med et universitetsnavn uten landbruk i navnet?

Rektor Roger K. Abrahamsen, Norges landbrukshøgskole i NLH-nytt 1/2000

Fordeler med lengre utdanning

- Det er nødvendig å møte ungdom på hjemmebane. Mat.nat. har tidligere annonsert på kino, men nå er et tilbud om universitetets mange muligheter fullstendig fraværende. På kino reklameres det for korte utdanninger som i følge den annonserende skolen skal gi studentene jobb etterpå. Da spør en seg om hvorfor ikke de utdanningssøkende også får vite om de mange fordelene ved lengre utdanning.

Elisabeth Müller Lysebo, seksjonsleder i studieseksjonen mat.mat., UiB til På Høyden 7/2000


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 7 2000

Publisert 4. mai 2000 09:17 - Sist endra 1. sep. 2014 14:07
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere