Hva skjer

Forrige Innhold Uniforum nr. 1 2000


Hva skjer?

Museene på Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum

Tid: søndager kl. 13

Sted: 1. etasje, Geologisk museum

30. januar: "Rammelsberg, Tyskland - lengst gruvedrift i verden, mer enn 1000 år" v/førsteamanuensis Tom V. Segalstad.

Paleontologisk museum

Tid: søndager kl. 13

Sted: Paleontologisk sal, 2. etasje, Geologisk museum

13. februar: "Fra land til hav - hvalenes historie" v/førstekonservator Natascha Heintz.

Botanisk hage og museum

Tid: søndager kl. 13

Sted: auditoriet, 1. etasje, Botanisk museum

6. februar: "Mimosa, vin og oliven - botanikk omkring Middelhavet" v/cand.scient. Kristina Bjureke.

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling

er åpen: onsdager, torsdager, fredager og søndager kl. 12-15.

Historisk museum, Sentrum

Frederiks gt. 2

Faste utstillinger: Afrika, Arktis, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Sør-Asia og Øst-Asia.

Seminar ved Historisk institutt

Tid: mandager kl. 18.15-20

Sted: Seminarrom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern

31. januar: "Østkantens vestkant: Lokalhistorie fra Nordstrand og Ljan" v/Finn Erhard Johannessen, Historisk institutt.

7. februar: "Globalhistorie til å få forstand av" v/Bjørn Qviller, Institutt for kulturstudier.

14. februar: "Makt for historikere? Fra Hernes' bytteteori til Engelstads språk, kjønn m.m." v/Fredrik W. Thue, Historisk institutt. Kommentar fra Fredrik Engelstad, forfatter av Om makt: Teori og kritikk. Arrangeres i samarbeid med Makt- og demokratiutredningen.

Handel

Middelaldersenterets tverrfaglige seminar våren 2000

Tid: mandager kl. 14.15-16

Sted: Forskningsparken, Seminarrom 7 (plan 2)

14. februar: "Handel i norsk middelalder: Kilder, metodeproblemer, teoretiske perspektiver" v/Per Norseng.

Forskerseminar - ARENA

Tid: tirsdager kl. 14.15-16

Sted: Rom 522, Eilert Sundts hus, 5. et., Blindern

8. februar: Foredrag v/Bo Stråth, Florence.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15-16

Sted: Seminarrom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

28. januar: "Värderingar - eller att säga det osägbara" v/Georg Henrik von Wright, Helsinki. Samme dag kl. 17.15-19: Ekstraseminar v/von Wright, Ragnvald Kalleberg og Jan Helge Solbakk: "Allmennmoral, åpen konsensus & teori/praksis." Diskusjon av Tranøys bok Det åpne sinn.

4. februar: "Vitenskapens vakthunder" v/Harald Hornmoen, Journalistutdanningen, Høyskolen i Oslo.

11. februar: "How herrings became members of herring populations: Racial anthropometry and criminology in early ecology, 1870-1900" v/Sarah Jansen, Max Planck Institute, Berlin.

U-landsseminaret

Tid: tirsdager kl. 18.15-20

Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern

1. februar: "Den tradisjonelle u-hjelpens iboende svakheter og konkrete utfordringer." Debatt: Egil Bakke (tidl. direktør i Konkurransetilsynet) vs. Kjell Storløkken (avdelingsdirektør i NORAD).

8. februar: "Mauritius - en afrikansk 'tiger'". Innleder: professor Thomas Hylland Eriksen, Institutt for sosialantropologi).

15. februar: "Befolkningsvekst i Sør - voksende i det uendelige?" Innleder: forsker Helge Brunborg, Statistisk sentralbyrå.

Rikshospitalets forskningsseminarer

Tid: mandager kl. 15-16.45

Sted: Aud. 1, Patologibygget

Kaffe/te-servering og noe å bite i fra kl. 14.30

31. januar: Serumbanken JANUS i kreftforskning. Fokus på bakterielle og virale årsaksfaktorer. Innledere: Egil Jellum, RH, Svein Hansen, Kreftregisteret, Tone Bjørge, DNR, Sverre Harvei, Kreftregisteret, Jon Mork, RH.

Vitenskapshistorisk kollokvium

Tid: tirsdager kl. 12.15-14

Sted: Seminarrom 301, Niels Henrik Abels hus, Blindern

8. februar: "Kirkens mottagelse av Darwin - med utgangspunkt i professor Fredrik Petersen" v/biskop Sigurd Osberg.

22. februar: "Herbert Spencer og den norske skole" v/mag.art. Tor Adler Knudsen, bestyrer av De Norske Skolehistoriske Samlinger, Drammen.

Katolsk studentlags seminarserie

Tid: tirsdager kl. 18.30-21

Sted: Aud. 6, Eilert Sundts hus, Blindern

8. februar: "Norsk folketro og dens katolske røtter" v/dr.phil. Ørnulf Hodne.


Forrige Innhold Uniforum nr. 1 2000

Publisert 27. jan. 2000 11:58 - Sist endra 1. sep. 2014 14:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere