Budsjettkutt skaper harme

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 2000


Lavere vekttallsproduksjon ved UiO fører til reduserte bevilgninger fra departementet. - Systemet for fordeling av kuttet på de ulike fakultetene er dypt urettferdig, sier prodekan ved Det medisinske fakultet, Ole Petter Ottersen.

Trine Nickelsen

Om lag 15 prosent av driftsbevilgningene til Universitetet i Oslo for 2000 er såkalte "vekttallsmidler": Penger til fordeling ut fra produserte vekttall. Beløpet er beregnet på grunnlag av tall for 1998. I år utgjør vekttallsmidlene 284 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 5,25 millioner kroner i forhold til i fjor.

- Medisin må bære 1,2 millioner kroner av dette kuttet, altså over 20 prosent, og det til tross for at vi bare er ansvarlig for 1,5 prosent av den totale reduksjonen i vekttallsproduksjonen fra 1997 til 1998. Dette er urimelig, mener Ottersen.

Han påpeker at selv svært små endringer i budsjettene slår hardt ut fordi så mye er bundet opp i lønn. - At en liten nedgang i vekttallsproduksjonen på vårt fakultet i 1997-98 får såpass merkbare økonomiske konsekvenser i 2000, virker urettferdig og tilfeldig. Året før hadde vårt fakultet faktisk den sterkeste økningen i vekttallsproduksjonen.

Straffes

Kuttene på budsjettene regnes ut fra gjennomsnittlig vekttallsproduksjon per student. Grunnlaget for beregningene er at en student skal produsere 20 vekttall i året. - Hovedmassen av våre studenter, medisinerne i profesjonsstudiet, ligger på en stabil og meget høy vekttallsproduksjon (ca. 19). Det er imidlertid ikke slik at alle studenter ved UiO kan produsere 20 vekttall i året. Hos oss gjelder det blant annet utenlandsmedisinere som tar tilleggsutdanning for å kunne praktisere i Norge. Deres studier er lagt opp slik at det er mulig å produsere kun 5 vekttall årlig. Rent strukturelle forhold gjør dermed at den gjennomsnittlige vekttallsproduksjonen synker. At vi har økt opptaket av utenlandsmedisinere, noe det er et politisk ønske om, rammer oss derfor økonomisk, sier Ottersen.

Det medisinske fakultet har de siste årene tatt opp flere doktorgradsstudenter. - Men disse legges inn i databasen uten vekttall. Dermed straffes vi på pungen når vi ønsker å drive aktiv forskning gjennom økt antall doktorgradsstudenter. Helt urimelig det også, mener Ottersen.

Han mener det bør skapes et mer rettferdig system for viderefordeling av kutt i vekttallsmidlene. - Nå råder tilfeldighetenes spill, og det gjør budsjettarbeid vanskelig. En annen gang kan det være et annet fakultet som kommer dårlig ut.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 2000

Publisert 26. jan. 2000 14:17 - Sist endra 1. sep. 2014 14:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere