Debatt - Side 3

En mann med skjegg står mot en vegg
Publisert 6. okt. 2021 04:30

Et Vitenskapens hus på Tullinløkka vil kunne bli et sammenbindende og sentralt element for det som etter hvert har vokst fram som en kunnskapens nord-sør akse i hovedstaden fra Karl Johan til OsloMet.

Portrett av en kvinne
Publisert 12. aug. 2021 04:30

De nye programmene vi må forholde oss til har navn det er nesten umulig å huske, fordi de ikke har navn som knytter noen assosiasjon til funksjonen. Inspera? Fronter. Canvas. Cristin, Zoom, Teams. Fyll på, fyll på.

En kvinne og eg mann står midt på gulvet på et kontor
Publisert 6. aug. 2021 14:05

Internasjonalt samarbeid er viktig for utvikling og spredning av kunnskap. Vi kan verken som forskere eller samfunn isolere oss. Den pågående pandemi viser dette med all tydelighet.