Nettsider med emneord «Økonomi» - Side 5

Kvinne med lyst hår snakker
Publisert 14. des. 2020 16:19

Nina Sandberg (A) stilte forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) til veggs om ABE-reformen i universitets- og høyskolesektoren.

Publisert 9. nov. 2001 17:39

Mindre i stipend til studentene og to milliarder kroner mer til Fondet for forskning og nyskaping. Dette er de viktigste endringene til Bondevik-regjeringa i utdannings-og forskingsbudsjettet sammenlignet med Stoltenberg-regjeringa. - Jeg er opprørt, sier NSU-leder Trond Larsen. Utdannings- og forskingsminister Kristin Clemet synes ikke synd på studentene.

Publisert 30. okt. 2013 10:50

Forskningsrådet deler i dag ut en halv milliard kroner til laboratorier, databaser og utstyr. UiO er prosjektleder for tre forskningsmiljøer, som til sammen får 76,3 millioner kroner. Tekstlaboratoriet, som ledes av Janne Bondi Johannessen er ett av disse fagmiljøene.

Publisert 1. mars 2017 15:09

– Bruken av kontantar går ned, men dei bør ikkje bli borte. Setlar og myntar er navet som held oppe tilliten til pengar, understreka sentralbanksjef Øystein Olsen då han heldt reprisen på årstalen sin for UiO-studentane i formiddag.

Et portrett av en kvinne
Publisert 13. nov. 2020 15:21

3000 nye studieplasser, 3000 nye studentboliger og en 50 prosents reduksjon av ABE-kuttene. Det er blant forslagene i Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2021.

Publisert 19. aug. 2004 10:08

Universitetets enheter er bedt om å kutte tilsammen 134 millioner kroner på neste års budsjett. - Vi må prioritere skarpere ut fra kvalitet. Prosessen kan bli smertefull, sier rektor Arild Underdal .

Publisert 14. okt. 2013 12:26

– Eg skulle gjerne sett eit forskingsbudsjett med endå høgare ambisjonar. No håpar eg at den nye regjeringa klarer å gjera budsjettet endå betre før Stortinget skal handsama det, seier UiO-rektor Ole Petter Ottersen .

Publisert 14. okt. 2013 11:09

 I 2014 vil regjeringa øyremerkje 50 millionar kroner til  unge forskarar. Regjeringa vil òg opprette 60 nye stipendiatstillingar.Den offentlege FoU-innsatsen utgjer 28,9 milliardar kroner i 2014.

Ei kvinne står i Vandrehallen i Stortinget
Publisert 15. nov. 2021 13:02

Studiestøtta skal aukast med 349,3 millionar kroner og 584 millionar ekstra må brukast til Forskingsrådet og til grøn forsking og utdanning. Det føreslår SV i sitt alternative budsjett.

Publisert 5. mars 2010 11:11

Universitetet i Oslo hadde ein ørliten auke i den vitskaplege publiseringa i 2009. Andre universitet aukar endå meir, og det taper UiO 10 millionar kroner på. Det viser tal frå forskingsdatabasen Frida. – Me er godt nøgde med publiseringsaktiviteten til forskarane våre, seier forskingsdirektør Bjørn Haugstad.  

Publisert 9. mai 2017 14:22

I 2016 brukte UiO 40 millioner mer på konsulenttjenester enn i 2015, ifølge årsregnskapet. – Ikke en generell vekst, forsikrer ledelsen.

Publisert 19. juni 2018 15:39

Renoveringa av Eilert Sundts hus blir utsett til 2020. Det vedtok universitetsstyret i dag.

Publisert 8. nov. 2001 14:04

Byggingen av det nye Rikshospitalet kom skjevt ut allerede før start. Planleggerne bommet grovt på fremdrift, arealbehov og kostnader, fastslår eksperter som har evaluert sykehus-prosjektet, melder Norsk Telegrambyrå. I 1992 vedtok Stortinget en totalkostnad for prosjekt Nytt Rikshospital på vel 2,8 milliarder kroner. Sluttkostnaden kom opp i nesten 6 milliarder kroner.

Publisert 19. nov. 2001 15:41

"Hva er problemet? Kristin Clemet! Hvem er tyven? Kristin Clemet!" De taktfaste ropene fra de flere tusen som hadde møtt opp på Universitetsplassen mandag denne uka, levnet liten tvil om hvem som regnes som den store stygge ulven blant studentene.

Publisert 26. mai 2008 15:23

- Eg er svært nøgd med resultatet, seier Parat-leiar Ole Martin Nodenes. Men verken Forskarforbundet eller Akademikarane jublar over tilbodet dei offentlege tilsette til slutt fekk frå staten. NTL-leiar Ellen Dalen tvilar på om ho vil tilrå medlemane sine å stemma ja til avtalen.

Publisert 24. mars 2010 14:09

Bruken av midlertidige ansettelser ved universiteter og høyskoler skal ned. For å tilrettelegge for dette har forskningsminister Tora Aasland nå nedsatt gruppen Tall og tiltak. – Men til syvende og sist er det institusjonene selv som må skjære gjennom, sier Aasland i en pressemelding.

Publisert 15. feb. 2012 10:45

– Det er nå dere må ta grep i Norge, Skaff flere finansieringskilder til forskning og høyere utdanning før dere må, sier Thomas Estermann i den europeiske universitetsorganisasjonen EUA til Aftenposten.

Publisert 22. feb. 2012 16:15

Et fullstappet auditorium møtte sentralbanksjef Øystein Olsen da han holdt sin nyttårstale til studentene i dag. – Norsk økonomi vil holde en stø kurs fremover, men lønns- og prisstigningen kan bli lav, konkluderte Olsen i talen.

Publisert 7. mai 2020 15:20

Kulturhistorisk museum forventer et tap på mellom 40 og 52 millioner kroner i 2020 på grunn av koronakrisa. Direktør Håkon Glørstad er spesielt bekymret for utstillingene i det nye Vikingtidsmuseet.

Publisert 27. mai 2004 11:52

Svimlende fire milliarder kroner trengs for å oppjustere UiOs bygninger til dagens krav. Etterslep på vedlikehold er opparbeidet over flere tiår, konstaterer teknisk direktør, Frode Meinich .

Publisert 27. mai 2004 11:22

Kvart år gjer UiO innkjøp for over 1 milliard kroner i konkurranseutsett sektor. Det nyetablerte Prosjekt for ny anskaffelsesorganisering (NAO) har som mål å utvikla løysingar som kan redusera UiOs utgifter i samband med kjøp av varer og tenester. Marianne Braaten er prosjektleiar medan Svein-Erik Sørli er fagansvarleg for dette arbeidet.

Publisert 13. mai 2004 11:41

Regjeringa foreslår å redusera pengeoverføringa til Universitetet i Oslo med 7,3 millionar kroner. Samtidig aukar regjeringa kapitalen i Fondet for forsking og nyskaping med ein milliard kroner. Det går fram av forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2004.

Publisert 18. apr. 2006 16:18

Ei elektronisk handbok med all naudsynt informasjon om eksternt finansierte prosjekt. Det var nyhendet prosjektleiar Dag Tveit Bråthen og delprosjektleiar Anita Wold denne månaden kunne presentera for dei økonomi- og prosjektansvarlege på UiO.

Publisert 22. feb. 2017 12:44

Aldri før har Noreg brukt så mykje ressursar på forsking som no. I 2015 gjekk 1,93 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) til forsking og utviklingsarbeid. Det syner FoU-statistikken til SSB og NIFU.

Publisert 14. okt. 2013 10:34

1300 studentbustader skal få byggjestart i 2014 og studentane skal få utdanningsstøtte i 11 månader og ikkje berre i 10 månader i året. Det går fram av Stoltenberg-regjeringas forslag til statsbudsjett for 2014.