Uniforum feilinformerer - avtaler er slått sammen

UiO åpner ikke pengesekken for kommunikasjonsbyråene, skriver kommunikasjonsdirektør Marina Tofting. UiO mottok aldri noen spørsmål og er dermed nektet samtidig imøtegåelse etter Vær varsom-plakaten, skriver hun.

Uniforum skriver at «Flere var kritiske da UiO inngikk rammeavtale på én million kroner årlig med PR-byrået Gambit. Nå skal beløpet seksdobles.» Dette er feil.

Journalisten skriver at «beløpet UiO nå opererer med, er 20–25 millioner kroner over fire år. Altså opptil en seksdobling av den første rammeavtalen. For dette skal UiO få hjelp til strategisk kommunikasjonsrådgiving, markedsføringskampanjer og medieplanlegging.»

UiO slår sammen flere rammeavtaler i denne utlysningen. De største avtalene er på markedsføringskampanje og mediebyrå, der hoveddelen skal brukes til profilering av UiOs studietilbud. Strategisk rådgivning antas å utgjøre den minste delen.

UiO åpner ikke pengesekken for kommunikasjonsbyråene. Rammeavtaler inngås for å sikre konkurranse og gode og kostnadseffektive innkjøpsprosesser. Volumet på avtalen reflekterer et antatt totalforbruk på hele universitetet over fire år. Hvor mye UiOs fakulteter, museer, institutter og sentre faktisk velger å bruke på kjøp av kommunikasjonstjenester, er helt avhengig av lokale behov.

Uniforum har ikke latt UiO kommentere saken før publisering. På forespørsel til UiOs pressevakttelefon og e-post ble det forklart at ledelsen satt i møter de nærmeste timene, men at skriftlige spørsmål ville besvares så snart som mulig. UiO mottok aldri noen spørsmål og er dermed nektet samtidig imøtegåelse etter Vær varsom-plakaten.

 

 

Emneord: Universitetspolitikk, Studiesaker, Økonomi Av kommunikasjonsdirektør Marina Tofting ved UiO
Publisert 28. juni 2016 15:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere