Oktober - Side 2

Publisert 7. okt. 2004 13:26

Førstkommende lørdag overtar UiO-professor Gunnar Tellnes formannsvervet i den europeiske folkehelseforeningen EUPHA. Tellnes er både professor og seksjonsleder ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo, og leder av EUPHA i Norge (Norsk forening for samfunnshelse). Dette markerer avslutningen av EUPHAs konferanse om urbanisering og helse i Oslo denne uken.

Publisert 7. okt. 2004 09:52

Fagbokforfattar Arild Stubhaug kan bli statsstipendiat. Det er klart etter at regjeringa har gjort framlegg om dette i statsbudsjettet for 2005. Stubhaug er kjent som forfattar av biografiane om matematikkgenia Niels Henrik Abel og Sophus Lie.

Publisert 6. okt. 2004 16:21

- Det var diverre ikkje rom for pengar til nytt informatikkbygg ved UiO i forslaget til statsbudsjett for 2005. Når det igjen blir rom for investeringar i nybygg i denne sektoren, vil eit nytt informatikkbygg stå først i køen, lovar utdannings- og forskingsminister Kristin Clemet overfor Uniforum.

Publisert 6. okt. 2004 13:15

- Det er eit stort vonbrot at det heller ikkje på statsbudsjettet for 2005 er funne plass til byggjestart for eit nytt informatikkbygg, seier rektor Arild Underdal. Universitetet i Oslo får ei samla løyving på 3 milliardar 178 millionar 787 kroner for 2005. Dette er ein auke på rundt 166 millionar kroner eller 5,5 prosent i høve til saldert budsjett for 2004.

Publisert 6. okt. 2004 11:27

Universitetet i Oslo får ei samla løyving på 3 milliardar 178 millionar 787 kroner på regjeringas framlegg til statsbudsjett for 2005. Dette er ein auke på rundt 166 millionar kroner i høve til saldert budsjett for 2004. Samtidig får UiO ein reduksjon på løyvinga til studieplassar på 13,3 millionar kroner. Det tilsvarar 683 studieplassar på dei minst kostnadskrevjande studia. Regjeringa vil løyva 3,2 milliardar kroner til Fondet for forsking og nyskaping.

Publisert 4. okt. 2004 16:29

Utdannings- og forskingsminister Kristin Clemet besøkjer Matematisk institutt tysdag 5. oktober. Formålet med besøket er å setja seg inn i kvardagen til dei vitskapleg tilsette. Sjølv vil ho ikkje halda noko innlegg, men ho vil koma i dialog med forskarane.

Publisert 4. okt. 2004 13:13

I dag strir Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet med rekrutteringa. - For å få gjort noko med det, er det viktig at det blir skapt jobbar for alle dei ferdige kandidatane, slår forskingsdekan Anders Elverhøi fast. Difor ynskjer han eit nærare samarbeid mellom UiO og høgteknologisk industri i Oslo-regionen.

Publisert 1. okt. 2004 15:06

Skiltet som viser vegen til universitetsbygningane på Blindern, er bøygd ned i bakken. Ingen veit kven syndarane er. Teknisk avdeling er blitt informert og jobbar med saka.