September - Side 2

Publisert 7. sep. 2004 17:07

Fungerande forskingssjef Jan Gunnar Winther ved Norsk Polarinstitutt, er tildelt Framkomiteens Nansenbelønning for 2004. Det bestemte styret ved Universitetet i Oslo tysdag 7. september. Prisen er på 25 000 kroner.

Publisert 7. sep. 2004 15:55

Forskningsinstituttene må få en bedre offentlig finansiering og bør fortsette å satse på oppdragsforskning og kunnskapsutvikling og være forsiktige med å kommersialisere forskningsresultater. Dette kommer fram i en fersk rapport fra Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU).

Publisert 7. sep. 2004 15:16

Talet på institutt på HF-fakultetet blir redusert frå tolv til sju frå 1. januar 2005. Det er klart etter at Universitetsstyret tysdag 7. september samrøystes vedtok forslaget til omorganisering av Det historisk-filosofiske fakultetet.

Publisert 7. sep. 2004 15:01

Avdeling for meteorologi og oseanografi (METOS) ved Institutt for geofag kan flyttast til det planlagde Miljøforskingssenteret i Gaustadbekkdalen. Det er klart etter at Universitetsstyret tysdag 7. september gav klarsignal til MN-fakultetet om å leiga lokale i det framtidige senteret.

Publisert 6. sep. 2004 11:15

Forslaget om å redusera talet på institutt ved HF-fakultetet frå 13 til sju, blir truleg vedtatt av Universitetsstyret tysdag 7. september. Den andre store saka som Styret skal handsama på møtet, som skal gå føre seg i Oslo Ladegård, er forslaget om å lata delar av Institutt for geofag flytta inn i det planlagde Miljøforskingssenteret i Forskingsparken.

Publisert 2. sep. 2004 17:33

- Regjeringen bør bruke den nye forskningsmeldingen til å legge det politiske grunnlaget for en kvalitetsreform for forskning, sa rektor Arild Underdal i sin tale ved Universitetet i Oslos årsfest torsdag.

Publisert 2. sep. 2004 12:24

- Global fattigdom er det største trugsmålet mot verda i dag, ikkje terroraksjonane mot USA den 11. september 2001. Det sa Oslo-bisp Gunnar Stålsett i ein open forelesing på Helga Engs hus under visitasen sin på UiO onsdag 1. september.

Publisert 1. sep. 2004 12:15

Professor Trond Skard Dokka ved Det teologiske fakultetet er ein av dei sju kandidatane som kan overta som biskop i Oslo etter Gunnar Stålsett. Det er klart etter at Oslo bispedømeråd i går offentleggjorde lista over dei nominerte.

Publisert 1. sep. 2004 10:46

Den høyeste dødeligheten til spanskesyken var i områder med høy andel samer. Dødeligheten var også høy for arbeiderklassen og folk med lav inntekt, slår Svenn-Erik Mamelund fast i doktorgradsoppgaven sin om de demografiske konsekvensene av spanskesyken i Norge.

Publisert 1. sep. 2004 09:27

Frank Larsen (46) blir første administrerende direktør i Birkeland innovasjon AS.
- Norge vil ikke lykkes med forskningsbasert nyskaping, om ikke Universitetet i Oslo er selve lokomotivet i denne satsingen, understreker han.