Underdal: -Vi trenger kvalitetsreform for forskning

- Regjeringen bør bruke den nye forskningsmeldingen til å legge det politiske grunnlaget for en kvalitetsreform for forskning, sa rektor Arild Underdal i sin tale ved Universitetet i Oslos årsfest torsdag.

KVALITETSREFORM: - Norge trenger en kvalitetsreform for forskning, sa Arild Underdal på UiOs årsfest 2. september 2004.
Foto: Ståle Skogstad

Arbeidet med Kvalitetsreformen i høyere utdanning har vist at det er mulig å nå positive resultater når institusjonene og myndighetene går sammen om et felles krafttak. Den lærdommen kan overføres til forskningsvirksomheten. Norge trenger et lignende krafttak - en kvalitetsreform, i ordets rette forstand - for forskning.

Underdal trakk frem finansieringssystemet som et viktig virkemiddel, og sa at et godt finansieringssystem må tilfredsstille minst tre krav, skriver Universitetet i Oslo i ei pressemelding.

- For det første må det tydeligere enn nå knytte grunnbevilgninger til oppgaver, og differensieres slik at det ikke tvinger en velrennomert høyskole til å svekke gode og viktige studietilbud for å kunne bygge opp middelmådig forskning, eller våre beste forskningsmiljøer til å trappe ned for å kunne overleve på inntekter fra mer begynnerundervisning. Store investeringer i utstyr og annen infrastruktur må samordnes og konsentreres, ikke smøres tynt ut over.

Underdal fremholdt videre at Norge må investere systematisk i vitenskapelig kvalitet. Nye virkemidler har de senere årene gitt flere av våre aller fremste forskningsgrupper bedre vilkår, men vi trenger et mer helhetlig system.

- Et tredje krav bør være langsiktighet i tematiske satsninger, og prioriteringer som bygger på vurderinger både av fagområdenes betydning for verdiskaping og livskvalitet, og av norsk forsknings muligheter til å bidra. En slik ramme må myndighetene, Forskningsrådet og institusjonene skape sammen, sa Underdal under årsfesten i Universitetets Aula.

Emneord: Universitetspolitikk
Publisert 2. sep. 2004 17:33 - Sist endret 10. des. 2008 16:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere