Hva skjer?

Forrige Innhold Uniforum nr. 7 2000


Hva skjer?


Georg Sverdrups hus

"Galleri Sverdrup"

Torsdag 4. mai åpner en plakatutstilling i forbindelse med 500-årsjubileet for Brasils oppdagelse. Arr.: Den portugisiske ambassade i samarbeid med Klassisk og romansk institutt og Informasjonsavdelingen.

Tilbakeblikk på Kinas tyvende århundre

Mandag 8. mai kl. 14.15-16 i auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern holder professor Paul Cohen, Wellesley College og Harvard University følgende forelesning: "Intellectual Relations between China and the West in the 20th Century: Imbalances and Asymmetries".

Forelesningen er et samarrangement mellom Nettverk for Stillehavsasia-studier, Institutt for østeuropeiske og orientalske studier og Historisk institutt.

Vikinger og normannere i Middelhavslandene

er tittelen på et åpent seminar som Universitetets kulturhistoriske museer arrangerer i tiden torsdag 18. og fredag 19. mai i Auditorium 1, Georg Sverdrups hus, Blindern i samarbeid med Spanias ambassade, Det franske kultursenter og Det italienske kulturinstitutt. Seminaret starter torsdag kl. 13 og avsluttes fredag ved tolv-tiden.

Namnekonferansen "Namn gjennom 2000 år - og i år 2000"

Den 11. og 12. mai vert Den 9. nasjonale konferansen i namnegransking halden i Aud. 2. Georg Sverdrups hus, Blindern, med Seksjon for namnegransking som arrangør. Dei til saman 16 foredragshaldarane vil drøfta ulike sider ved stadnamn og personnavn i eit historisk og notidig perspektiv.

Museene på Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum

Søndag 7. mai: Geologisk tur langs Sognsvannsbekken. Frammøte kl. 11.00 ved Gaustad stasjon, Sognsvannsbanen. Varighet: ca. tre timer. Ved førstekonservator Inge Bryhni.

Botanisk hage og museum

Tid: søndag kl. 13
Sted: Oppmøte ved Botanisk museum

7. og 14. mai: Omvisning i Botanisk hage v/Botanisk hage og museums venners guidegruppe.

Zoologisk museum

Tid: søndager kl. 13
Sted: Auditoriet, 1. etasje, Zoologisk mueum

21. mai: "Hvorfor var dyra større før?" v/stipendiat Torfinn Ørmen.

HEMULENE

14. mai: Vårtur til Gressholmen i Indre Oslofjord

Denne søndagen blir det vårblomster, leting etter kryp i vannkanten og deilig miljø ute på Gressholmen og Rambergøya. Ta med nistepakke og blomsterbok (hvis du har). Leder for øyturen blir Anders Often, Anne-Cathrine Scheen og Heidi Solstad.

Møteplass: Vippetangen, ved båtene.
Tid: Båten går kl. 10.45, møt opp i god tid.

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling

er åpen: onsdager, torsdager, fredager og søndager kl. 12-15.

Historisk museum, Sentrum

Frederiks gt. 2

Fredag 12. mai kl. 14 i 1. etasje: Åpning av utstillingen "Oslo 1000 år!" Hvorfor feirer Oslo 1000-årsjubileum 50 år etter 900-årsjubileet? I denne utstillingen legger arkeologene fram sine beviser for at Oslo virkelig ble en by for 1000 år siden.

Torsdag 18. mai kl. 19.00 i Foredragssalen i 3. etasje: Museumsstafetten: er Oslo by 1000 år? Om Oslo bys opphav v/arkeolog Petter Molaug, NIKU

Faste utstillinger: Afrika, Arktis, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Sør-Asia og Øst-Asia.

Poetikkseminaret

Tid: fredager kl. 12.15-14
Sted: Sem.rom 51, Niels Treschows hus, Blindern

The Oslo Symposium on Aristotelian Poetics arrangeres på Lysebu i tiden torsdag 25.-lørdag 27. mai med bred internasjonal deltakelse. Forelesere er bl.a.: Stephen Halliwell, St. Andrews, Bernd Seidensticker, Berlin, Terence Cave, Oxford, Brian Vickers, Zürich. Poetikkseminaret, som tar sikte på å utforske Aristoteles' Poetikk og dens historie, er et møtested for forskere, stipendiater og hovedfagsstudenter fra flere fag. Nærmere opplysninger: professor Øivind Andersen, Klassisk og romansk institutt (oivind.andersen@kri.uio.no) eller seminarets sekretær, stud.philol. Marius Emanuelsen, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap (j.m.emanuelsen@inl-stud.uio.no).

Estetisk seminar

Tid: fredag 26 mai kl. 14.15-17
Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern

"Estetikkens forhold til kunstartene" v/Søren Kjørup, Roskilde og Sven-Olov Wallenstein, Stockholm.

Humanistisk Kollegium

Tema: Tendenser i samtidens teologi og fromhetsliv, i retning av dialog (eller konflikt) mellom religioner og trosformer. Det underliggende spørsmål: Er religion/tro en kilde til forsoning eller konflikt?

Tid: tirsdager kl. 19-20.45
Sted: Aud. 4, Universitetets Urbygning, Sentrum

16. mai: "Den barmhjertige samaritan" (Luk 10,25-37) v/Karstein M. Hansen (se hans bok: Livssyn og etikk. Teologi- og idéhistoriske analyser av bibeltekster, Gyldendal, Ad Notam).

Forskerseminar - ARENA

Tid: tirsdager kl. 14.15-16
Sted: Sem.rom 522, 5. et., Eilert Sundts hus, Blindern

9. mai: "Legitimacy in the EU" v/Christopher Lord, University of Leeds.

23. mai: "Common Market, Free Trade and a United Western Europe. The Federal Republic of Germany and European Integration 1957-61" v/Anders Jølstad, ARENA og UiO.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15-16
Sted: Seminarrom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

19. mai: John Beatty, Minnesota

26. mai: "The Rise of Early Modern Science" v/Toby Huff.

Senter for kvinneforskning

Two seminars om Women's Rights: Women and the Future of Economic Citizenship and The Callenge of Defining Gender Equality with Professor in History Alice Kessler Harris, at Columbia University, NY. Tuesday 23. May 900-1200 and 1300-1600. Place: Georg Sverdrups Building, University Library, Blindern. room 7.

Read more about the seminar at http://www.skf.uio.no under Seminarprogram.

Forum for diskursanalyse

Tid: fredager kl. 14-16
Sted: rom 1001, Eilert Sundts hus, Blindern

26. mai: "Utdanningspolitisk retorikk - et forsøk på diskursanalytisk analyse av den utdanningspolitiske satsning på IKT i utdanningen" v/Eyvind Elstad, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling.

Ansvar for egen og fellesskapets utvikling

Arr.: Forum for kultur, vitenskap og livssyn

Tid: tirsdager kl. 19.30
Sted: Aud. 3 (u.et.), Kristine Bonnevies hus (Biologibygningen), Blindern

9. mai: "Å skape ny identitet - en vei til økt harmoni" v/Grethe Nordhelle, høgskolelektor i psykologi ved Diakonhjemmets Høgskolesenter; parallelt driver hun privatpraksis som psykolog og advokat.

Katolsk studentlag

Tid: tirsdager kl. 18.30-21
Sted: Aud. 6, Eilert Sundts hus, Blindern

11. april: "De hellige menn fra Oslo - St. Hallvard og Håkon 5" v/cand.philol. Jørgen Haavardsholm.

9. mai: "Menneskeverd og verdier i et nytt millennium i kristent perspektiv" v/dr.art. Henrik Syse.

Møtet med det ekspanderende Vesten

Eurasia-seminaret

Tid: torsdager kl. 16.15-18
Sted: Kantinen, 12. etasje, Niels Treschows hus, Blindern

4. mai: "Internasjonal rettstenkning: En vestlig eksportvare til Kina" v/Rune Svarverud.

Sykkellunsj for UiOs ansatte

Hver tirsdag mellom kl. 11.15 og 12 inviteres universitetsansatte til å komme og sykle i den nye Spinningsalen ved Domus Athletica. Bruk lunsjpausen til å styrke kropp og sjel.

Nærmere informasjon: Harald Westby, tlf. 22 59 69 51.

Frokostmøter

Arr.: Karrieresenteret ved UiO

Torsdag 25. mai kl. 8.15-10 på Art Kafe, Frederikkebygningen, 2. etasje, Blindern: "Bruk av etiske matriser ved evaluering av teknologier" v/professor Øyvind Baune, Filosofisk institutt, UiO.

Henv.: Jon Fredrik Alfsen, jalfsen@sio.uio.no, tlf. 22 85 32 52.

kan fås ved henv. ISV, tlf. 22 85 05 60.

Tilbakeblikk på Kinas tyvende århundre

Professor Paul Cohen, Wellesley College og Harvard University vil tirsdag 9. mai kl. 14.15-16 i auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern holde følgende forelesning: "Anthropological Perspectives on the Boxers".

Forelesningen er et samarrangement mellom Nettverk for Stillehavsasia-studier, Institutt for østeuropeiske og orientalske studier og Institutt for sosialantropologi.

Matematisk museumsrunde

Torsdag 11. mai kl. 19.00 i Oslo Ladegård: "Norsk matematikk i middelalderen - Hauks bok" v/førsteamanuensis Otto B. Bekken.

Hauk Erlendsson var islending og kom i 1299 til Oslo. Han skrev om bruken av de indisk-arabiske tallene og hvordan man regner med dem. Dette er det første norrøne verket som behandler "de nye tallene" - deriblant det nye symbolet null.


Forrige Innhold Uniforum nr. 7 2000

Publisert 3. mai 2000 17:27 - Sist endra 1. sep. 2014 14:07
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere