DEBATT: UiO har en løsning for internasjonale studenter

– I styrets møte 13. mai vil jeg foreslå en engangstildeling gitt den ekstraordinære situasjonen. Det er UiOs løsning på problemene for de internasjonale studentene, skriver rektor Svein Stølen.  

En mann ser ut av et kontorvindu

DIALOG:  – Vi vil fortsette dialogen med UDI om å fjerne kravet om økonomisk garanti for visumforlengelse, lover UiO-rektor Svein Stølen. Her ser han ut av vinduet fra rektorkontoret.

Foto: Ola Gamst Sæther

Vi har fulgt situasjonen for internasjonale studenter nøye siden koronautbruddet. Siden alle utdanningsinstitusjonene i Norge med utenlandske studenter er berørt, har UiO hele tiden arbeidet for at problemene som oppstår bør håndteres som en samlet ordning for alle studenter som har fått økonomiske vanskeligheter som en følge av utbruddet. Gitt at en slik ordning ikke ser ut til å komme på plass, ser vi nå bare to mulige løsninger.

Fortsette dialogen med myndighetene

Jeg vil understreke at jeg skjønner alvoret og fortvilelsen. Vi vil fortsette dialogen med UDI om å fjerne kravet om økonomisk garanti for visumforlengelse. Vi vil også i tiden som kommer fortsette å følge opp studenter fra utlandet som har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon som følge av korona. Det betyr konkret at vi fortsatt og sammen med SiO vil veilede studenter gjennom de støtteordninger som allerede finnes, utsatt husleie, hjelp til å finne fram i NAV osv.

UiBs løsning

Ved koronautbruddet hadde UiB et fond de kunne bruke. Både fordi det lå innenfor fondets statutter å benytte ressursene til å støtte internasjonale studenter, og fordi fondets styre ledes av rektor og består av dekanene. Dette er fond som ikke en del av UiBs økonomi, og dermed ikke underlagt statens økonomireglment /riksrevisjonen. UiBs fond er underlagt stiftelseloven og tilsyn av Lotteri- og stiftelsestilsynet. UiO har ingen slike fond.

UiOs løsning

Som rektor har jeg fått delegert ansvar og myndighet fra universitetsstyret som har ansvaret for at institusjonens økonomiske ressurser og eiendom disponeres i overensstemmelse med bestemmelser om dette gitt av overordnet myndighet, og etter forutsetninger for tildelte bevilgninger eller andre bindende vedtak.

Jeg vil derfor diskutere situasjonen for de internasjonale studentene og deres vanskelige situasjon med styret ved første anledning. I styrets møte 13. mai vil jeg foreslå en engangstildeling gitt den ekstraordinære situasjonen.

Dersom styret finner dette vanskelig, er det fremdeles mulig å opprette ett fond gjennom kronerulling. Prorektor og undertegnede bidrar i så fall begge gjerne med private midler til en slik kronerulling.

(Dette innlegget ble først publisert i Khrono og er svar på en forespørsel i Khrono fra førsteamanuensis Heidi Fjeld ved Det medisinske fakultetet der hun ber UiO opprette et krisefond.)

Emneord: Koronavirus, Arbeidsforhold Av rektor Svein Stølen, Universitetet i Oslo
Publisert 3. mai 2020 20:07 - Sist endra 3. mai 2020 20:07
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere