Flere UiO-ansatte kan få tilgang til bygningene etter påske

UiO ber nå fakultetene vurdere hvilke ansatte som har behov for begrenset tilgang til universitetets bygninger.  Samtidig blir det mulig å få låne bøker fra Universitetsbibliotekets fysiske samlinger.

FLERE KAN FÅ JOBBE PÅ UiO: I dag er universitetsdirektør Arne Benjaminsen en av de få som kan jobbe fra kontoret sitt  under koronakrisen. Etter påske kan det bli mulig for andre, blant andre flere forskere som har behov for det å få begrenset tilgang til bygningene.  

Foto: Ola Gamst Sæther

Helsemyndighetenes råd er at de som kan, skal jobbe hjemmefra. Samtidig må UiO så langt det lar seg gjøre i henhold til helsemyndighetenes råd, ivareta forskning som avhenger av at ansatte får tilgang til laboratorier, teknisk infrastruktur og arkiv. Derfor ber Universitetet i Oslo fakultetene nå vurdere hvilke ansatte som har behov for begrenset adgang til universitetsbygningene etter påske, står det i en melding som er lagt på UiOs nettsider. 

Kriteriene for begrenset tilgang er nå ytterligere presisert:

  • Nødvendig behov for tilgang til fasiliteter, laboratorium og annen forskningsinfrastruktur som er nødvendig for å etterleve søknadsfrister på nye prosjekter og gjennomføre kritisk viktig forskningsarbeid. 
  • Nødvendig behov for tilgang for ansatte som blir hindret i sitt forskningsarbeid fordi arbeid hjemmefra ikke lar seg gjøre av helsemessige årsaker eller vektige sosiale årsaker. 
  • Nødvendig behov for tilgang til bibliotek, arkiv eller andre samlinger for å avhente viktig materiale.
  • Ivaretakelse av UiOs forpliktelser for klinisk virksomhet i henhold til helsemyndighetenes retningslinjer gjelder for Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet.

Det var tirsdag 24. mars regjeringen  forlenget de landsomfattende tiltakene som er satt i gang for å begrense smitte av koronaviruset.   

– Universitetet i Oslo har tatt et stort samfunnsansvar ved å stenge bygningene våre. Vi følger de nasjonale retningslinjene og helsemyndighetenes anbefalinger. Samtidig er det særdeles viktig å hindre at forskningen blir mer skadelidende enn absolutt nødvendig. Vi ber derfor fakultetene vurdere hvilke ansatte som gis begrenset tilgang til campus for å kunne utføre sin forskning, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo. 

Fakultetene gjør vurderinger 

Ansatte jobber nå hjemmefra med mindre de har blitt spesifikt anmodet om å komme på jobb i UiOs bygninger av  sin nærmeste leder. Det kan være for  å avverge fare for liv og helse eller hindre at eiendom, materiell, utstyr og uerstattelig forskningsmateriale blir ødelagt eller går tapt, sikre arbeidsgiverfunksjoner, beredskapsledelse og økonomiske forpliktelser. Undervisningen til studenter gis digitalt. 

I møte med sektoren torsdag 26. mars, slo Kunnskapsdepartementet fast at de overlater til den enkelte utdanningsinstitusjon å vurdere i hvilken grad studenter og ansatte skal få begrenset tilgang til bygninger i tiden fremover – forutsatt at dette skjer innenfor rammene av råd og føringer fra norske helsemyndigheter, og forutsatt føringen om at de som kan skal jobbe hjemmefra. 

Jobb hjemmefra er hovedregelen

Studenter og ansatte generelt jobber fortsatt hjemmefra. Studentene har fortsatt ikke tilgang til campus. Undervisning gis digitalt. Praksis gjennomføres for helsefagutdanninger dersom det er mulig, og for andre gjennomføres den digitalt eller utsettes.

Take away-biblioteket

Etter påske blir det mulig å bestille bøker på Universitetsbiblioteket, men ikke å levere dem i retur. Da åpner Universitetsbiblioteket et begrenset tilbud for henting av kritisk/nødvendig materiale fra bibliotekets fysiske samlinger.

Utlånstjenesten vil tilbys innenfor rammene av nasjonale retningslinjer for smittevern. Bibliotekene vil ikke ta imot bøker i retur før byggene gjenåpner, går det fram av en melding UiOs nettsider. 

Emneord: Koronavirus
Publisert 6. apr. 2020 19:13 - Sist endra 6. apr. 2020 19:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere