Den internasjonale sommerskolen avlyses på grunn av koronaepidemien

For første gang på snart 75 år vil Den internasjonale sommerskole ved UiO ikke kunne gjennomføres med tilreisende studenter fra alle verdens hjørner. Koronapandemien er årsaken.

Ei kvinne står foran en stor gruppe med sittende studenter i Universitetets aula.

INGEN SOMMERSKOLE I 2020:  Den internasjonale sommerskolen avlyses i 2020. Det er koronaepidemien som er årsaken, forklarer direktør Nita Kapoor. På bildet hilser hun fjorårets kull på velkomstseremonien i Universitetets aula (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

Beslutningen om å kansellere sommerskolens normale drift i sommer er tatt ut fra hensyn til studenter og ansattes helse og sikkerhet, og med bakgrunn i den globale situasjonen preget av stor usikkerhet og betydelige bevegelsesrestriksjoner.

– Det er med tungt hjerte at vi har tatt denne beslutningen allerede nå, sier direktør Nita Kapoor ved Den internasjonale sommerskolen i en pressemelding fra Universitetet i Oslo.

– Selv om sommerskolen fortsatt ligger noen måneder frem i tid, er det svært lite sannsynlig at studenter fra hele verden vil kunne få innvilget visum eller skaffe seg flybilletter til Oslo slik situasjonen er. Vi ser for oss såpass mange praktiske og helsemessige hindringer, at vi har besluttet å kansellere for tilreisende studenter fra utlandet.

Kapoor forteller at denne gruppen utgjør ca. 70 % av studentmassen hvert år. Ca. 150 av disse studentene blir dessuten innvilget stipend fra ISS. De fleste av stipendmottakerne er fra land i det globale sør.

Siden starten har til sammen mer enn 30.000 studenter fra over 150 land blitt ønsket velkommen til Universitetet i Oslos sommertermin for å lære norsk språk, eller ta bachelor- og masteremner i norsk kultur, samfunnsliv og en rekke globale temaer. Men for første gang siden 1947 vil gruppen av internasjonale studenter som inntar Blindern i slutten av juni for 6 ukers intensiv sommerskole, glimre med sitt fravær.

Digitalt tilbud

Brorparten av studentene har allerede fått opptak på det som skulle ha vært Sommerskolen, så ISS jobber nå med å se om det kan være mulig å skape alternativ aktivitet via fjernundervisning. Hvorvidt dette vil være mulig å tilby, er det for tidlig å si. ISS vil også undersøke om det kan være mulig å opprettholde noe klasseromsundervisning, særlig i norsk som andrespråk, for internasjonale studenter som allerede er bosatt i Norge.

– Vi skulle gjerne ha laget et godt alternativ for våre studenter, sier direktøren.

– Det ville ikke bare være et studietilbud i en vanskelig tid globalt, men også i tråd med idealene som ligger til grunn for Sommerskolen om å stimulere til møte mellom mennesker og brobygging gjennom akademisk aktivitet.

– UiOs internasjonale sommerskole har et veldig godt renommé, både på grunn av vårt emnetilbud, men også alle de sosiale aktivitetene som omslutter det akademiske tilbudet og samholdet som blir skapt gjennom sommeren. Selv om det ikke blir mulig å erstatte de fysiske opplevelsene og alt det sosiale gjennom et digitalt alternativ, skal vi nå brette opp ermene og undersøke hva slags digitale løsninger som er faglig og ressursmessig mulig å etablere i løpet av den korte tiden vi har til rådighet, sier Nita Kapoor.  

 

Emneord: Den internasjonale sommerskole
Publisert 3. apr. 2020 18:45 - Sist endra 3. apr. 2020 18:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere