UiO vil vurdere forlengelse for stipendiater

– UiO vil vurdere forlengelse for stipendiater dersom de er blitt reelt forsinket i sin forskerprogresjon som følge av koronasituasjonen, sier rektor Svein Stølen.

VIL VURDERE FORLENGELSE: – UiO vil vurdere forlengelse for stipendiater dersom de er blitt reelt forsinket i sin forskerprogresjon som følge av koronasituasjonen, sier rektor Svein Stølen. 

Foto: Ola Gamst Sæther

UiO-ledelsen har i samarbeid med Universitetet i Bergen , NTNU og Universitetet i Tromsø  utarbeidet en  policy for håndtering av mulige forlengelser for stipendiater. 

– Stipendiatene er en særlig utsatt gruppe gjennom at de er i et forskerutdanningsløp som har egne rammer for ansettelsesforholdet.UiO vil vurdere forlengelse for stipendiater dersom de er blitt reelt forsinket i sin forskerprogresjon som følge av koronasituasjonen, sier Stølen i en melding som er lagt ut på UiOs nettsider. 

Siden stipendiatgruppen har forskjellige forskningsoppgaver og er i ulik del av forskerutdanningsløpet, må forlengelser vurderes etter en konkret og individuell behandling, heter det. Og det understrekes at  det skal sannsynliggjøres at forskningsprogresjonen har blitt reelt forsinket. Ansettelsesmyndigheten (på fakultets-, institutts- eller tilsvarende nivå) beslutter forlengelse etter søknad fra stipendiatene.

Forlengelse etter den nye policyen kommer i tillegg til ordinære lov- og tariffbestemmelser om stipendiaters rett til forlengelse. Dersom eksempelvis stipendiater har omsorgsoppgaver for barn som gjør at hjemmearbeid ikke lar seg gjennomføre på bakgrunn av stengt barnehager og skoler, får disse forlengelse når fraværet samlet sett utgjør ti eller flere arbeidsdager. UiO vil i denne perioden ikke stille krav om at fraværet er sammenhengende. 

Spørsmålet om forlengelser kan gis til postdoktorer på samme grunnlag som for stipendiater er til vurdering i Kunnskapsdepartementet, går det fram av meldingen

 

Emneord: Koronavirus, Arbeidsforhold, Stipendiat
Publisert 6. apr. 2020 18:42 - Sist endra 6. apr. 2020 18:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere