Nettsider med emneord «Russland»

En mann fra en skjerm snakker til EU-parlamentet
Publisert 18. nov. 2022 15:57

Vi hører optimistiske røster som sier at Russland er i ferd med å tape krigen i Ukraina. Men det er ikke mye grunn til optimisme, advarer sentrale forskere på krig og konflikt.

Portrett av en mann sittende i  et auditorium
Publisert 16. nov. 2022 14:40

Landets fire største universiteter har for øyeblikket mer enn 700 gjesteforskere fra til sammen over 70 nasjoner. Universitetene har ingen felles rutiner for kontroll av bakgrunnene deres.

En mann står utenfor en stor bygning med snø rundt seg
Publisert 26. okt. 2022 17:40

Kunne Universitetet i Tromsø selv avslørt forskeren PST mener er russisk spion? – Nei, svarer rektoren. – Det er lett å drive etterretning ved norske universiteter, kommenterer norsk spionjeger.

Publisert 8. juni 2022 04:30

UD har ny forskrift til eksportkontroll ute på høring, og NTNU er «meget bekymret» og mener det bryter med akademisk frihet. Men PST sender ballen tilbake til NTNU: Her fins dilemmaer NTNU må løse selv – i samarbeid med oss, sier analytiker Per Marius Frost-Nielsen til UA.

Portrett av ein mann på talarstol
Publisert 2. juni 2022 12:00

Mange russiske forskarar og studentar har flykta etter at Russland invaderte Ukraina. Statsminister Jonas Gahr Støre synest det er ein god idé å kunna etablera eit universitet for russarar utanfor Russland.

Publisert 26. apr. 2022 04:30

Det internasjonale styret for Matte-OL har utestengt Russland fra Oslo-lekene. Det er ennå uavklart om russerne skal delta under nøytralt flagg. 

Ein mann sit i ein stol og gestikulerer med hendene
Publisert 25. mars 2022 16:26

– I Russland er ikkje vala så interessante som det som skjer mellom vala. Det handlar om sperregrenser og avgrensingar i kven som kan delta i vala. Det sa professor i Russland-studiar Geir Flikke i ein debatt under Demokratidagane i dag.

Publisert 22. mars 2022 14:07

Vi kan ikke stille oss nøytrale til den interne krigen mot ytringsfrihet og akademisk frihet, og heller ikke til det enkle faktum at våre sanksjoner rammer våre «interne allierte» i Russland.

Publisert 21. mars 2022 06:51

– Det vi nå ser er en indirekte invasjon av Hviterussland, hevder den hviterussiske professoren og demokratiforkjemperen Tatiana Shchyttsova og Sergei Ignatov, rektor ved det hviterussiske eksiluniversitetet i Vilnius. – Alle lever i frykt, konstaterer forfatteren Viktor Martinovich.

To kvinner står i foajeen ved Georg Sverdrups hus
Publisert 19. mars 2022 16:00

Studentar frå Ukraina, Russland og Kviterussland i Noreg får pengar frå den norske staten for å kunna halda fram med studia. Det opplyser forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe.

Publisert 16. mars 2022 13:38

UiO-rektor Svein Stølen har fordømt invasjonen av Ukraina i et brev til den russiske ambassadøren. 

Publisert 16. mars 2022 04:30

– Me må nok førebu oss på ein lang krig. Eg trur ikkje russarane vil gi opp utan vidare. Spørsmålet er kor mange drepne og skadde soldatar dei vil tolerera. Det seier postdoktor Kacper Rekawek som arbeider på C-REX- Senter for ekstremismeforsking på UiO.

Publisert 6. mars 2022 20:48

Studenter i Norge fra Russland, Ukraina, Hviterussland og naboland opplever allerede en stor psykisk påkjenning. Vi må derfor forsikre studentene om at de ikke blir sendt ut av Norge.  

Portrett av en mann
Publisert 4. mars 2022 10:14

Alle institusjonsavtaler mellom norske og russiske forsknings- og utdanningsinstitusjoner skal som hovedregel legges på is.  Det har regjeringen bestemt. 

Universitetsstyret, dekanar og direktørar står framfor Aulaen
Publisert 3. mars 2022 11:02

Russlands invasjon av Ukraina kan føra til ekstra oppgåver for UiO. – Derfor har me øyremerkt 10 millionar kroner til dette, opplyser rektor Svein Stølen.

Portrett av ein mann
Publisert 3. mars 2022 04:30

– Eg blei overraska over at Putin bestemte seg for ein storstilt invasjon av Ukraina. Det militære resonnementet mitt var at han ville risikera å tapa for mykje og stå igjen med få gevinstar.  Det sa tidlegare forsvarssjef Sverre Diesen i eit møte i går om krigen i Europa.

Publisert 2. mars 2022 04:30

Fra et rettsperspektiv er det viktig å holde fast ved det enkle poenget at Russland har brutt FN- pakten som forbyr angrepskrig. Det er en pakt som også Russland, som FN-medlem, har skrevet under på, skriver UiO-professor Erik Oddvar Eriksen.

Portrett av en mann med briller på talerstol
Publisert 2. mars 2022 00:19

Kunnskapsdepartementet suspenderer alt samarbeid med russiske partnere, men verner forsker-til-forsker samarbeid.

Et portrett av en mann med skjegg ute i snøen
Publisert 1. mars 2022 13:40

- Jeg håper folk greier å skille mellom de som støtter krigen og de som ikke gjør det, sier Andrey Chesnokov i Gjøvik.

Publisert 28. feb. 2022 18:09

Russlands utenriksminister Sergei Lavrov er fratatt æresdoktoratet ved Universitetet i Tromsø. Det vedtok et enstemmig styre i ettermiddag. 

Portrett av en mann med briller foran et skrivebord
Publisert 28. feb. 2022 10:53

Den russiske invasjonen av Ukraina må fordømmes på det sterkeste. Russlands uansvarlige og umenneskelige oppførsel er fullstendig uakseptabel og sender hele verden inn i en ekstremt farlig situasjon.

Publisert 28. feb. 2022 04:30

We are committed to support Ukrainian students and staff to the best of our abilities as individual universities, but also collectively, sharing our knowledge, ideas, and creativity across borders. We also honour and recognise the academic communities in Russia that are speaking out against this violence.

Portrett av en mann med briller og slip og dressjakke
Publisert 27. feb. 2022 20:58

I høst overrakte UiT-rektor Dag Rune Olsen det synlige beviset på æresdoktoratet til Russlands utenriksminister Sergei Lavrov. Det ble tildelt ham i 2011, men i lys av invasjonen av Ukraina, skal UiT-styret vurdere æresdoktoratet.