151 millioner kroner skal øremerkes arbeidslivsrelevans

Nå kan utdanningsinstitusjoner søke om penger til prosjekter som skal gi arbeidslivsrelevans for studenter. Potten er på 151 millioner kroner. 

Fire kvinner sit rundt eit bord

FORNØYDE: Også for åtte år siden fikk UiO-studenter praksis.  I mai 2013 var mediestudentene Helene Jørum Dahl og Line Blokhus svært fornøyde med oppholdet i HP Norge på Fornebu. Det likte HR-direktør Yvonne Fosser (t.v.) og kommunikasjonssjef  Line Kjendlie (t.h.)  å høre. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

Regjeringen ønsker et tettere samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv og mer studentaktive lærings- og vurderingsformer. Derfor lyses det nå ut inntil 151 millioner kroner til prosjekter som skal styrke studienes arbeidslivsrelevans og gi studentene undervisnings- og læringsaktiviteter som legges tettere opp til hvordan vi jobber i arbeidslivet.

Stortingsmeldingen Utdanning for omstilling: 

Stortingsmeldingen peker på fire innsatsområder:

  1. Aktørene må styrke samarbeidet på tvers av sektorene og på flere nivå
  2. Høyere utdanning må bli mer åpen og tilgjengelig for flere
  3. Vi må øke bruken av studentaktive lærings- og undervisningsformer
  4. Vi må ha mer og bedre praksis

Styrket kultur for innovasjon og entreprenørskap i utdanningene er et gjennomgående tema.

(Kilde: Kunnskapsdepartementet)

Utlysningene skjer samme dag som forsknings- og utdanningsminister Henrik Asheim presenterer stortingsmeldingen Utdanning til omstilling på et eget lanseringsseminar på zoom. 

– Målet med meldingen er å sikre bedre sammenheng mellom et du lærer på studiet og det som skjer i arbeidslivet. Pengene skal gi universiteter og høyskoler mulighet til å få støtte til konkrete prosjekter, sammen med for eksempel næringslivet eller frivillige organisasjoner, som skal bidra til det, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.  

– Gir mulighet til å ta litt større sjanser og prøve nye ting

Universiteter og høyskoler kan søke om inntil 84 millioner kroner til prosjekter som skal gi økt arbeidslivsrelevans i utdanningene, styrker studentens læring og møter arbeidslivets behov. I tillegg er det en utlysning på inntil 67 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive lærings- og vurderingsformer.

– Mye er bra med høyere utdanning i Norge, men utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet må samarbeide bredere og mer systematisk om hva studentene lærer og hvordan de de lærer, og disse ekstra pengene gjør det mulig å ta litt større sjanser og forsøke ut nye ting, sier Asheim.

Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som står for den praktiske gjennomføringen av utlysningene og som vurderer søknadene.  

– Vi trenger flere møteplasser

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim innledet i formiddag lanseringsseminaret om stortingsmeldingen Utdanning til omstilling. Han  mente at det nå er viktig at det blir bedre sammenheng mellom utdanningene og det studentene skal gjøre etterpå.

STÅR FAST: – Gratisprinsippet står fast, understreket forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) under lanseringsseminaret for stortingsmeldingen Utdanning for omstilling i formiddag. (Foto: Skjermdump fra Kunnskapsdepartementet)

– Vi trenger flere møteplasser og utdanningene må bli bedre tilpasset behovene til arbeidslivet. Det skal inspirere til mer hospitering hos hverandre. Dessuten må vi åpne utdanningene mer for voksne som trenger påfyll, understreket Henrik Asheim. Statsråden åpnet også muligheten for at utdanningsinstitusjonene kunne ta seg betalt for etter- og videreutdanningskurs. 

På seminaret ble stortingsmeldingen i hovedsak godt mottatt av både arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner, Norsk studentorganisasjon, Universitets- og høgskolerådet og en representant for frivillig sektor.

– Krever medvirkning

Ragnhild Lied fra Unio minnet om at det er viktig med god kvalitet på praksisen.

– Det krever medvirkning fra de ansatte,  sa hun. Og så siterte hun en representant for næringslivet som hadde pekt på at ingen kan vite i 2021 hvilken kompetanse vi trenger i 2030.  

Direktør Ivar Horneland Kristiansen i arbeidsgiverorganisasjonen Virke hilste også stortingsmeldingen velkommen. 

– Vi er opptatt av at det blir opprettet bedre praksis på bachelorstudiene, sa han.

– Omstilling vil gå enda raskere enn før etter koronaåret. Det må bli kompetansestyrt omstilling, varslet han. 

– Gratisprinsippet står fast

Og nestleder i Norsk studentorganisasjon, Felipe García var glad for at regjeringen kom med mange gode signaler i stortingsmeldingen om arbeidslivsrelevans.

– Men det er viktig at regjeringen finner en løsning for studenter som må ha praksis langt fra studiestedet og må ha en ny hybel der de har fått plass. Ingen vil ha råd til å betale for to hybler samtidig, slo han fast. Han var ikke fornøyd med Henrik Asheims antydning om at institusjonene kunne ta seg betalt for fagtilbud.

– Det er et brudd på gratisprinsippet, mente han.

Statsråd Henrik Asheim svarte umiddelbart at det ikke var tilfellet.

– Gratisprinsippet står fast. Dette handler bare om at institusjonene skal få mulighet til å ta seg betalt fra arbeidsgivere som sender sine ansatte på etter- og videreutdanningskurs, sa  Asheim. 

Mente forskerskolene måtte inkluderes

Rektor ved Universitetet i Tromsø, Anne Husebekk er også leder for Universitets- og høgskolerådet.  Hun var også positiv til innholdet i stortingsmeldingen.

– Institusjonene kan fremover også måles på hvordan de samarbeider med næringslivet. Og vi mener at forskerskolene på institusjonene også er en del av bidraget til arbeidslivsrelevans, understreket hun.   

Kari Sollien, leder for Akademikerne pekte på behovet for økte ressurser.

– Det er viktig at universitetene må styrkes på alle nivå. Økt kontakt vil også gi økt kjennskap. Og det er viktig at grunnutdanningen gir god basis for forskning og livslang læring, trakk hun fram. 

Under seminaret ble det også vist til gode eksempler på hvordan studenter fra Universitetet i Oslo allerede hadde fått praksisplasser i Kunnskapsdepartementet og i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. CityStudio som er er et samarbeidsprosjekt mellom UiO, NMBU og Oslo kommune, var et annet eksempel på hvordan studenter fikk tildelt prosjektoppgaver mens de holdt på med studiet. 

Stortingsmeldingen Utdanning for omstilling skal etter planen behandles i Stortinget før sommeren. 

 

Emneord: Arbeidsliv, praksis Av Martin Toft
Publisert 15. mars 2021 11:39 - Sist endra 15. mars 2021 11:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere