Rekordmange har søkt om studieplass på UiO

Rekordmange har søkt seg til Universitetet i Oslo, og 11 400 søkere har fått tilbud om studieplass høsten 2020. Totalt har UiO i år 3,3 førstevalgssøkere per studieplass.

En stor gruppe med studenter og universitetsledere er samlet foran Domus Media i Oslo sentrum.

REKORDSØKNING: Rekordmange vil bli studenter ved UiO fra høsten 2020.  (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

Svært mange ønsker seg til det nye tverrfaglige studieprogrammet «Filosofi, politikk og økonomi» som fikk hele 23,6 førstevalgssøkere per plass. Blant de mest attraktive studiene ved UiO finner vi også profesjonsutdanningene i medisin, odontologi og psykologi, samt Honours-programmet og «Digital økonomi og ledelse».

Nøkkeltall for UiO

  • 20 985 førstevalgssøkere til studietilbud ved UiO
  • 11 400 har fått tilbud om plass (7212 kvinner, 4188 menn)
  • 3,3 førstevalgssøkere per studieplass 
  • UiO er det lærestedet med flest søknadsalternativer med poenggrense over 60 poeng i ordinær kvote (18 studieprogrammer). (Kilde: UiO)

- Jeg er glad for at så mange av landets aller beste studenter starter på Universitetet i Oslo til høsten. Profesjonsutdanningene som medisin, psykologi og odontologi tiltrekker seg som vanlig mange av de beste studentene. Mange vil til helsefagene. Det er åpenbart et godt valg. I tillegg er det svært gledelig at så mange ser verdien av tverrfaglige utdanninger som vårt nye studieprogram «Filosofi, politikk og økonomi», sier prorektor Gro Bjørnerud Mo i en pressemelding

108 000 har fått tilbud om studieplass

Også nasjonalt har rekordmange fått plass ved landets universiteter og høyskoler. 108 000 søkere har den siste uken fått tilbud om studieplass. Det er en økning på 8000 sammenlignet med fjoråret.

- Annerledesåret 2020 fortsetter å sette rekorder, men i denne sammenhengen er det med positivt fortegn. Nå kan over hundre tusen glede seg over å skulle ta steget inn i studielivet, kanskje for aller første gang. Det er godt nytt. Kompetanse blir det viktigste drivstoffet for både offentlig og privat sektor i årene som kommer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet. 

Nøkkeltall for Norge: 

  • Totalt har 107 999 søkere fått tilbud om studieplass i årets Samordna opptak (SO). Det er dermed sendt ut 8680 flere studietilbud enn i fjorårets opptak. Dette er en økning på 8,7 prosent sammenliknet med fjoråret.
  • I alt søkte 149 541personer om opptak til høyere utdanning innen søknadsfristen 15. april i år. Av disse er over 135 742 kvalifiserte for opptak til minst ett studium.
  • 80 prosent av de kvalifiserte søkerne fått tilbud om studieplass, og over halvparten av disse har kommet inn på sitt førstevalg.
  • Etter hovedopptaket kan du søke på ledige studieplasser. Disse legges ut fortløpende på sidene til Samordna opptak.
  • Alder: Økningen i tilbud om studieplass er størst i de yngste aldersgruppene. I år er det 3191 flere 19-åringer som får tilbud om studieplass, sammenlignet med 2019. Det er økning i antall kvalifiserte søkere og tilbud i alle aldersgrupper i årets opptak
  • Kjønnsfordeling: 60,2 % kvinner og 39,8 % menn har fått tilbud om studieplass i hovedopptaket. (Kilde: Kunnskapsdepartementet)

På tvers av fag for å løse utfordringer i vår verden

Honours-programmet ble tilbudt for første gang i fjor, og har enda flere søkere i år. Studentene kan velge fordypning innen realfag eller humaniora. Programmet retter seg mot særlig motiverte og ambisiøse studenter, og studentene tar 10 studiepoeng mer hvert år enn på et vanlig bachelorprogram. Gjennom en bachelor i Honours-programmet vil studentene få en solid faglig plattform innen realfag eller humaniora, samtidig som de får erfaring med å jobbe i tverrfaglige team og prosjekter.
- Skal vi løse de store utfordringene i vår tid, må vi tenke på tvers av tradisjonelle fagdisipliner. Vi lever i en verden som trenger mennesker som kan arbeide på tvers av fag. Derfor er jeg glad for at så mange svært godt kvalifiserte studenter søker seg til våre nye tverrfaglige studier, sier prorektor Gro Bjørnerud Mo.


Filosofi, politikk og økonomi er et nytt tverrfaglig studieprogram der studentene får perspektiver på hva som er et godt samfunn, hvordan det bør organiseres, hva som er rettferdig fordeling av godene – og hvordan vi kan oppnå det. 2433 kvalifiserte søkere ønsket seg til programmet som har 25 studieplasser. Antall førstevalgssøkere var 590, noe som gir 23,6 førstevalgssøkere per studieplass.

Populære studieprogrammer

Også Informatikk: digital økonomi og ledelse, rettsvitenskap, kriminologi og filosofi er blant de aller mest populære studietilbudene.
- Nå gleder jeg meg til å ta imot høstens nye studenter! De kan se frem til å møte engasjerte forelesere, fremragende forskere og våre dedikerte studentfaddere som skal hjelpe dem med overgangen til studentlivet. Vi er glade og stolte over at så mange velger å studere ved Norges beste universitet, sier Mo.

UiOs studieprogrammer med høyest poenggrenser

  Ordinær kvote Kvote for førstegangsvitnemål
Medisin, høst 69,0 61,6
Medisin, vår 68,1 60,2
Honours-programmet, studieretning realfag 67,1 62,7
Psykologi, høst 66,8 58,0
Odontologi 66,1 57,9
Psykologi, vår 65,7 56,5
Filosofi, politikk og økonomi 65,4 59,3
Honours-programmet, humaniora, filosofi, lingvistikk 64,4 59,7
Samfunnsøkonomi, årsenhet 64,1 50,0
Informatikk: Digital økonomi og ledelse 64,0 53,5
Informatikk, årsenhet 63,6 alle
Psykologi årsenhet 63,5 54,9
Jus, høst 63,0 56,0
Kriminologi, årsenhet 62,0 54,7
Idehistorie, årsenhet 61,6 51,5
Jus, vår 61,4 54,0
Filosofi, årsenhet 60,5 53,5
Tverrfaglige kjønnsstudier, årsenhet 60,5 48,5

Flere kvalifiserte søkere og økte poenggrenser

Av de 149 541 som søkte seg inn på en høyere utdanningsinstitusjon er over 135 742 kvalifiserte for opptak til minst ett studium, viser tallene fra Samordna opptak. Det betyr at det er 12 prosent flere kvalifiserte søkere i 2020 enn i 2019.

- For å møte den økte etterspørselen, har vi satt av penger til 4000 nye studieplasser bare i år, sier Asheim.

Totalt har 8 av 10 kvalifiserte søkere fått tilbud om studieplass, og av disse har mer enn halvparten kommet inn på sitt førstevalg. I år er det 27 743 kvalifiserte søkere som ikke har fått plass i hovedopptaket.

- I år er det rekordmange kvalifiserte søkere. Det er veldig bra. Det betyr at næringslivet, sykehus og skoler om noen år vil få tilgang på enda flere flinke folk. Når flere søker og flere er kvalifisert til plassene, er det også naturlig at poenggrensene for å komme inn på populære studier går noe opp, sier Asheim.

Medisin, nanoteknologi og honours-programmet i realfag er blant studiene med høyest poenggrense. Studier i fotojournalistikk, friluftsliv og europastudier med spansk er blant studiene hvor poenggrensen har økt mest.

I år får 364 flere enn i fjor plass på en lærerutdanning                  

Totalt har 11 741 søkere fått tilbud om studieplass på lærerutdanning for skole eller barnehage. Dette er 364 flere enn i fjor. Det er stort behov for flere kvalifiserte lærere, særlig på de laveste trinnene. Derfor er det i år satt av 7 millioner til å rekruttere flere lærerstudenter.                

- Tidligere i vår var jeg bekymret over at færre hadde lærerutdanning som sitt førstevalg når de søkte. Derfor er jeg glad for at flere av søkerne er kvalifiserte enn tidligere. Det tyder på at folk har tilpasset seg det økte kravet til karakter i matematikk. Totalt har dermed flere fått plass på en av lærerutdanningene våre i år, sier Asheim.

Det er nesten like mange som i fjor har fått tilbud om plass på grunnskolelærerutdanningene. På barnehagelærerutdanningen er det flere enn noensinne som har fått plass.

403 flere har fått plass på sykepleierutdanningen

Økningen i antallet sykepleierstudenter henger sammen med at det er planlagt 250 flere studieplasser på sykepleien sammenlignet med i fjor.

Også andre helsefagutdanninger er svært populære: Nesten 18 000 har fått plass. De siste årene har regjeringen økt kapasiteten i helse- og sosialfagutdanningene. Bare i revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble det tildelt over 1 100 studieplasser til helse- og sosialfagutdanninger, som starter opp allerede til høsten.

Flest studenter på historiefag, IKT og økonomi og administrasjon

Informasjonsteknologi (IKT) er et av studiene som øker mye. Mer enn 18 prosent har fått tilbud om studieplass på IKT, og kvinneandelen fortsetter å stige. De siste årene har regjeringen tildelt midler til mange nye studieplasser innen IKT.

- Vi vet at arbeidslivet har et stort behov for flere mennesker med IKT-kompetanse. Derfor har vi gitt penger til 1530 nye IKT-relaterte studieplasser, i tillegg til de 1 400 som kom i revidert budsjett nå i år, sier Asheim.

Også historiefag, økonomisk-administrative, mediefag og samfunnsfag mye. På alle disse har mer enn 10 prosent flere søkere fått plass enn i 2019. Økningen er også markant for landbruksstudier og realfag.

Flere vil ha kompetansepåfyll

I år er det også flere enn tidligere som har søkt og fått plass på ulike årsstudier, eller som vil fortsette utdanningen på masternivå.

- Koronakrisen kan nok forklare en del av økningen i antallet søkere. Når plutselig mange flere vil studere er det ofte et uttrykk for færre muligheter på arbeidsmarkedet. Isolert sett er selvfølgelig ikke det et godt tegn. Men det viser to ting jeg mener vi bør være glade for. Mange ser verdien av utdanning og mange bruker tiden utenfor arbeidslivet til å fylle på med kompetanse, sier Asheim.

Poenggrenser: 

De 10 studiene med høyest poenggrense i førstegangsvitnemålskvoten

Studienavn

Lærested

2019

2020

Honoursprogram, Realfag

UIO

61.1

62.7

Medisin

NTNU

61.0

62.0

Medisin, høst

UIO

60.7

61.6

Nanoteknologi

NTNU

61.0

61.1

Industriell økonomi og teknologiledelse

NTNU

60.3

60.7

Medisin, vår

UIO

59.1

60.2

Medisin

UIB

59.2

60.1

Medisin

UIT

59.0

60.0

Kybernetikk og robotikk

NTNU

59.4

60.0

Honoursprogram, Humaniora, Filosofi og lingvistikk

UIO

56.6

59.7

 

De 10 studiene med høyest poenggrense i ordinær kvote

Studienavn

Lærested

2019

2020

Medisin, høst

UIO

68.5

69.0

Medisin, vår

UIO

67.5

68.1

Medisin

NTNU

67.3

67.9

Medisin

UIB

67.0

67.7

Medisin

UIT

66.9

67.6

Honoursprogram, Realfag

UIO

66.6

67.1

Psykologi, høst

UIO

66.6

66.8

Odontologi

UIO

65.6

66.1

Psykologi, vår

UIO

65.7

65.7

Odontologi

UIB

65.3

65.4

 

Emneord: Opptak, Studentforhold Av Martin Toft
Publisert 24. juli 2020 11:49 - Sist endra 24. juli 2020 11:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere