Regjeringen vil sikre kontakt mellom studenter og arbeidslivet

Praksis i flere studier, flere delte stillinger mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet og mer aktive læringsformer som minner om arbeidslivet. Dette er blant regjeringens forslag for å skape bedre sammenheng mellom utdanning og arbeidsliv.

En mann sitter og gestikulerer med hendene mens han snakker

MØTEPLASSER: - Det må være flere møteplasser mellom utdanning og arbeidsliv hvor de kan samarbeide bedre om hva studentene skal lære og hvordan de skal lære det, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. (Arkivfoto)

Foto: Ola Gamst Sæther

Det kommer fram i stortingsmeldingen Utdanning for omstilling som etter planen skal  behandles i Stortinget før sommerferien. 

- Det er mye som fungerer bra med norsk høyere utdanning, men kontakt med arbeidslivet er noe vi må bli bedre på. Vi har for lite bruk av praksis, for noen grupper er overgangen til arbeidslivet utfordrende og alt for få studenter fullfører utdanningen sin. Målet med stortingsmeldingen Utdanning for omstilling er å sikre bedre sammenheng mellom det du lærer på studiet og det som skjer i arbeidslivet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet. 

 Vil ha mer og bedre praksis i årene fremover

Studiebarometeret 2020 oppgir færre enn 1 av 4 av studentene at de har hatt praksis som del av utdanningen. Ser vi bort fra profesjonsutdanninger som lærer og sykepleier, er andelen langt lavere.

- Vi har satt som mål at flere studenter skal få praksis i løpet av studiene. Dette er noe studentene både etterlyser og ønsker mer av. Det er egentlig ingen grunn til at det bare er profesjonsutdanningene som skal ha praksis. Det burde være like selvfølgelig at en historiestudent fikk prøve seg i arbeidslivet underveis i studiet, sier Asheim.

Det er for lite samarbeid mellom aktørene

Samarbeidet mellom arbeidslivet og høyere utdanning er dårligere utviklet i Norge enn i flere andre europeiske land. Mange studenter syns de ikke får god nok informasjon om hvordan kompetansen deres kan brukes etter at de er ferdigstudert.

- Det må være flere møteplasser mellom utdanning og arbeidsliv hvor de kan samarbeide bedre om hva studentene skal lære og hvordan de skal lære det. Jeg håper vi i etterkant av denne stortingsmeldingen kan få signert intensjonsavtalen mellom partene i arbeidslivet, de frivillige organisasjonene, universitets- og høyskolerådet og Kunnskapsdepartementet, sier Asheim.  

 Vil øke bruken av læringsformer som ligner på arbeidslivet

For at studentene skal være godt forberedt på overgangen fra utdanning til jobb vil regjeringen at studentene skal få bedre kunnskap om hvordan de kan bruke kompetansen sin i arbeidslivet.

- Universitetene og høyskolene må sørge for at undervisnings- og læringsaktivitetene er engasjerer studentene og legges opp på en måte som minner om hvordan vi jobber i arbeidslivet. Ett av mange eksempler på det kan være å skrive oppgaver med utgangspunkt i et reelt problem fra en bedrift, sier Asheim.

Innovasjon og entreprenørskap er et gjennomgående tema i meldingen

Regjeringen har satt som mål å øke og inkludere innovasjons- og entreprenørskapskompetanse i hele utdanningsløpet. Her må arbeidslivet brukes mer som en ressurs inn i utdanningene og at arbeidslivet bruker studentene som en ressurs.

- Dagens studenter er morgendagens kolleger, arbeidsgivere og ska­pere av nye arbeidsplasser. Alle kommer ikke til å bli entreprenører, men evnen til å være med på å utvikle nye løsninger og ta disse i bruk på en fornuftig måte er viktig for alle studenter å ha med seg inn i arbeidslivet, sier Asheim.

- Hadde forventet flere konkrete tiltak

Nina Sandberg er talsperson for Arbeiderpartiets stortingsgruppe i utdannings- og forskningssaker. Hun er ikke fornøyd med regjeringens forslag i denne stortingsmeldingen. 

- Studentene er samstemte om at de vil ha mer praksis, og arbeidslivet etterlyser det, uten at høyreregjeringen har tatt grep. Nå fortsetter regjeringen i samme sporet, og legger fram nok en melding som beskriver problemer andre skal løse. Arbeiderpartiet mener alle studenter skal ha tilbud om praksis som del av utdanningen, og hadde forventet flere konkrete tiltak som sørger for at Norge tar igjen land vi sammenlikner oss med der studentene er langt bedre forberedt på arbeidslivet, gir hun uttrykk for i en epost hun har sendt til Uniforum.   

Nina Sandberg og Arbeiderpartiet vil ha mer praksis inn også i disiplinutdanningene. 

- Arbeiderpartiet mener at alle studenter skal få tilbud om et «praksiselement» i utdanningen, også disiplinutdanningene. Dette kan for eksempel være utplassering i arbeidslivet, internships, å skrive studentoppgaver i næringslivet eller trekke arbeidslivet inn som gjesteforelesere. Institusjonene skal ha full frihet til å tilpasse dette til egne utdanninger, men det er viktig at denne forventningen stilles. Ting skjer ikke av seg selv, selv om denne regjeringen ser ut til å tro det, gir Nina Sandberg uttrykk for. 

- Noe vi vet norske studenter ønsker

Hos studentene er reaksjonen mer positiv. Norsk studentorganisasjon er glad for at regjeringen vil øke arbeidslivsrelevansen i utdanningen for norske studenter. 

- For studenter med obligatorisk praksis har det lenge vært etterlyst at kvaliteten heves. Det er bra regjeringen nå følger opp dette, og at de i tillegg vil ha praksis inn på flere studier. Dette er noe vi vet norske studenter ønsker, sier nestleder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Felipe Garcia i en pressemelding. 

Garcia trekker spesielt frem at regjeringen tar en aktiv rolle ved å sørge for flere praksisplasser i departementene som et godt tiltak for å sørge for at det blir flere praksisplasser. Likevel må det gjøres mer for å sikre at studenter med obligatorisk praksis får gjennomført praksis på en god måte.

- Norske studenter er allerede i en krevende økonomisk situasjon. Vi har lenge etterlyst en garanti for reisevei eller økonomisk støtte for de studentene som må flytte for å gjennomføre praksis. Dette er noe vi vil be Stortinget rydde opp i, sier Garcia.

Stortingsmeldingen kort oppsummert

Stortingsmeldingen peker på fire innsatsområder:

  1. Aktørene må styrke samarbeidet på tvers av sektorene og på flere nivå
  2. Høyere utdanning må bli mer åpen og tilgjengelig for flere
  3. Vi må øke bruken av studentaktive lærings- og undervisningsformer
  4. Vi må ha mer og bedre praksis

Styrket kultur for innovasjon og entreprenørskap i utdanningene er et gjennomgående tema.

Emneord: Arbeidsliv, Studier, Undervisning, praksis, Undervisning Av Martin Toft
Publisert 12. mars 2021 15:16 - Sist endra 12. mars 2021 15:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere