UiO får snart vite om det blir 40 ekstra plasser på medisin

Regjeringen vil opprette 5000 ekstra studieplasser. Rundt 1100 av disse plassene skal opprettes på helse- og sosialutdanninger. Hvordan studieplassene skal fordeles blir klart om kort tid.

FÅR TID TIL Å PLANLEGGE: Regjeringen vil om kort tid gi utdanningsinstitusjonene foreløpig tilsagn om nye studieplasser og stillinger med forbehold om godkjennelse i Stortinget. Rektor Svein Stølen venter spent på tallene for UiO.  

Foto: Ola Gamst Sæther

Kunnskapsdepartementet ba i april universiteter og høgskoler om å komme med innspill på hvor det allerede fra høsten 2020 er mulig å øke kapasiteten. Institusjonene fikk deretter en ukes frist på seg til å komme med forslag til nye studieplasser og stipendiatstillinger. Bakgrunnen for oppfordringen var ifølge forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim behovet for å sikre at flere får utdanning og kompetanseheving i en periode med høy arbeidsledighet som følge av koronakrisa.

Fordelingen mellom utdanningsområder 

I det reviderte nasjonalbudsjettet som ble lagt fram i dag 12. mai, foreslår regjeringen 5000 nye studieplasser totalt, 4000 ved universiteter og høgskoler og 1000 ved fagskolene.

Regjeringen har også lagt fram tall som viser fordelingen mellom ulike utdanningsområder.

ca. 1 100 av studieplassene skal gå til helse- og sosialfagsutdanninger, herunder medisin, sykepleie, videreutdanninger i sykepleie og barnevern.  

Om lag 550 studieplasser vil gå til lærerutdanningene inkludert grunnskolelærerutdanninger, PPU og barnehagelærerutdanninger med mer.

Om lag 1 500 studieplasser vil gå til matematisk-naturvitenskapelige fag med vekt på informatikk og teknologiske fag med vekt på IKT. 

Får regjeringen gjennomslag i Stortinget, vil det i tillegg bli opprettet ca. 800 studieplasser på juridiske fag og økonomisk-administrative fag, mens 20 studieplasser vil gå til kreative og utøvende fag innenfor næringer i vekst.

Fordelingen mellom institusjonene er ikke klar

Disse tallene sier imidlertid ingenting om hvordan studieplasser og nye rekrutteringsstillinger skal fordeles mellom institusjonene og mellom de ulike fagene.  

Ved Universitetet i Oslo er det knyttet stor spenning til disse tallene. Universitetet i Oslo har tilbudt departementet å opprette totalt 336 ekstra studieplasser og 110 nye stipendiatstillinger. 

I et intervu med Uniforum kommenterer rektor Svein Stølen blant annet universitetets forslag om å opprette 40 ekstra plasser på profesjonsstudiet i medisin fordelt på 20 plasser i høstsemesteret og 20 til våren.

I intervjuet omtaler Stølen forslaget som en framskyndelse av Grimstad-utvalgets arbeid. Et ekspertutvalg ledet av medisinprofessor Hilde Grimstad, foreslo høsten 2019 å øke det totale antallet studieplasser i medisin fra 646 til 1076. UiO skulle ifølge denne planen få utvidet sitt opptak fra 220 studenter i 2019 til 270 studenter i 2024.

ꟷ Vi vet at det er behov for større legetetthet, og vi ønsker å redusere antallet som tar legeutdannelse i utlandet, presiserte Svein Stølen i intervjuet med Uniforum.

Legger fram tallene om kort tid

Hvor mange studieplasser UiO vil kunne tilby på medisinstudiet allerede høsten 2020,  er ikke bestemt.

Det reviderte statsbudsjettet skal godkjennes av Stortinget i juni, men så lenge skal ikke utdanningsinstitusjonene behøve å vente på å få vite hvordan regjeringen vil fordele studieplasser og nye stillinger mellom fag og institusjoner.

ꟷ Vi arbeider med dette, og vil legge fram tallene om kort tid, opplyser Knut Børve, ekspedisjonssjef i Avdeling for eierskap i høyere utdanning og forskning, i Kunnskapsdepartementet.

Det handler om å gi universiteter, høyskoler og fagskoler tid til å planlegge.

ꟷ De nye studieplassene og stillingene skal være på plass allerede til høsten. For at institusjonene skal legge godt til rette for det økte opptaket, vil Kunnskapsdepartementet gi institusjonene foreløpig tilsagn om finansiering av nye studieplasser med forbehold om Stortingets vedtak, presiserer regjeringen i sitt forslag til revidert budsjett.

 

Emneord: Koronavirus, utdanningspolitikk, Studentforhold, Medisin Av Grethe Tidemann
Publisert 12. mai 2020 16:07 - Sist endra 12. mai 2020 16:07
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere