Nina Sandberg (Ap) slår tilbake mot Roy Steffensen (FrP) om studentmilliarden

– Høyresiden er fornøyd med en pakke som treffer 1 av 3 studenter. Ap vil at de som trenger det, skal få hjelp. Det sier stortingsrepresentant Nina Sandberg (Ap) som raser mot FrPs Roy Steffensens tolkning av studentmilliarden som ble borte.

Et portrett av en kvinne

SALDERINGSPOST: – Der høyresiden synes det er greit å bruke en fjerdedel av krisepakken på andre ting enn stipend for studentene, mener Ap at studentene skal få sin milliard slik Stortinget har vedtatt, og at regjeringen må slutte å bruke studentene som salderingspost, sier Nina Sandberg. (Arkivfoto)

Foto: Ola Gamst Sæther

Det var tirsdag denne uken stortingsrepresentant Nina Sandberg fra Arbeiderpartiet gikk hardt ut mot Fremskrittspartiet etter at det var klart at det ville stemme for regjeringens forslag til krisepakke for studentene.

Slik ble studentmilliarden barbert ned til 750 mllioner kroner, til tross for at lederen for Stortingets utdannings- og forskningskomite, Roy Steffensen fra Fremskrittspartiet den 12. januar gikk offensivt ut i VG og lovte 1 milliard kroner i koronastøtte til studentene.

FrP stod sammen med Ap, SV og Sp

Resten av opposisjonspartiene gjorde det senere klart at de ville støtte bevilgning av en studentmilliard. Dette var det felles forslaget FrP; Sp, SV og Arbeiderpartiet kom med 18. januar: «Stortinget ber regjeringen raskest mulig opprette en krisestøtteordning for studenter som har opplevd inntektstap grunnet koronapandemien i vårsemesteret 2021. Ordningen skal være mer tilgjengelig og ha en høyere stipendandel enn ordningen våren 2020 og ta utgangspunkt fra en ramme hvor stipendene utgjør 1 mrd. kroner»

På tirsdag var det avstemning om krisepakken for studenter i Stortinget. Da ble det tidlig klart at FrP ville hoppe av fra enigheten med de andre opposisjonspartiene og støtte regjeringens forslag om en pakke på 750 millioner kroner etter at utregninger viste at bare 30 prosent av studentene ville ha behov for denne økonomiske hjelpen.

– En snever krisepakke

Stortingsrepresentant Nina Sandberg gikk til angrep på FrP i Uniforum og mente regjeirngen og FrP hadde gitt studentene en snever krisepakke.

– Vi er veldig skuffet over at regjeringen og FrP ikke lyttet til studentene. Nå får vi i stedet en snever krisepakke, som treffer for få studenter. I opposisjonen har vi krevd mer stipend og at ordningen også omfatter førsteårsstudenter. Det blir dessverre nedstemt i dag, konstaterte Nina Sandberg i en epost til Uniforum noen timer før avstemningen i Stortinget.

– En skivebom

 Angrepet fra Nina Sandberg møtte en kraftig reaksjon fra lederen for Stortingets utdannings- og forskningskomite, Roy Steffensen fra Fremskrittspartiet.

– Kritikken er fullstendig skivebom fra Arbeiderpartiet. FrP fikk lagt inn en merknad som påpeker at stipendstøtten er et «anslag og ikke et øvre tak, skrev Roy Steffensen i en epost til Uniforum. Han viser til at teksten finnes på side 15 i saksdokumentet. Steffensen pekte på at Ap har støttet FrP i komiteen.

– Ap har sågar støttet FrP sin merknad, sammen med Sp slik at det er flertall. Det betyr at Ap sitt forslag om 200 millioner ekstra er unødvendig, og kritikken fullstendig på jordet, slo han fast overfor Uniforum.

– FrP støttet regjeringen

Stortingsrepresentant Nina Sandberg som er Arbeiderpartiets talsperson for utdanning og forskning, står fast på kritikken av at FrP til slutt stemte for regjeringens forslag til krisepakke, og ikke opposisjonens som ville gitt studentene 250 millioner mer i krisehjelp.

– Da krisepakken nylig ble vedtatt, støttet FrP regjeringens forslag til summer og innretning, ikke opposisjonens forslag. FrP viste til og med til regjeringens anslag for at bare 30 % av studentene skulle benytte seg av ordningen, og mente at summen som var avsatt «forventes å være tilstrekkelig.» Høyre-regjeringen stemte ned både å inkludere førsteårsstudentene, mot mer i stipend, mot at det skulle være «en milliard» og mot at det «ikke var et tak», konstaterer hun i en epost til Uniforum.

– Inndrar midlene når budsjettåret er omme

Hun tror pengene kan være tapt for studentene.

– Det erfaringen har vist oss, er dessverre at Høyre-regjeringen først lager snevre ordninger som treffer for få studenter, og så inndrar midlene når budsjettåret er omme og bruker pengene på andre formål enn studenter, mener hun.

Nina Sandberg og Arbeiderpartiet står fast på at de ville ha en pakke der alle som trenger det, skal få hjelp.

– Det er verdt å merke seg den grunnleggende forskjellen på Arbeiderpartiet og Høyrepartiene i denne saken: Høyresiden er fornøyd med en pakke som treffer 1 av 3 studenter. Ap vil at de som trenger det, skal få hjelp. Der høyresiden synes det er greit å bruke en fjerdedel av krisepakken på andre ting enn stipend for studentene, mener Ap at studentene skal få sin milliard slik Stortinget har vedtatt, og at regjeringen må slutte å bruke studentene som salderingspost, sier Nina Sandberg.

Hun mener også at at selv om FrP og opposisjonspartiene Ap og Sp står sammen om at bevilgningen ikke skal regnes som “et øvre tak”, trenger ikke regjeringen ta hensyn til det.

 – Det er ikke opposisjonen som bevilger, men regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF med støtte fra FrP. Det betyr at det er et åpent spørsmål hvorvidt regjeringen vil ta hensyn til opposisjonens merknad. Dette er ikke et premiss regjeringspartiene har lagt til grunn for sitt forslag, understreker Nina Sandberg.

Mellomfornøyd studentleder

Selv om Arbeiderpartiet ikke var fornøyd med studentpakken og gav uttrykk for det, kunne FrP og regjeringspartiene trøste seg med at lederen for landets over 100 000 studenter, Andreas Trohjell var mellomfornøyd med pakken.

 – Vi hadde selvsagt ikke takket nei til enda flere millioner, men med tanke på den støtten som er gitt til institusjonene og til samskipnadene, og ser på heilheten, så er vi sånn midt på treet fornøyde, sa Andreas Trohjell, leder for Norsk studentorganisasjon til Uniforum på tirsdag.

Dette er regjeringens studentpakke som ble vedtatt: 

– 779 mill. kroner til tilbud om tilleggslån til studenter som har mistet arbeidsinntekt som følge av pandemien, og 1,9 mrd. kroner til økte utlån.

– 150 mill. kroner til fagskoler, høyskoler og universiteter for å lønne studenter som skal gi faglig oppfølging av andre studenter.

– 50 mill. kroner til studentsamskipnadene for å lønne studenter som skal sørge for gode sosiale tilbud til andre studenter.

– Gjeninnføring av midlertidig unntak fra borteboerkravet for elever og studenter for rett til enkelte stipend og lån.

– 50 mill. kroner til videreføring av midlertidig unntak fra inntektsgrenser ved behovsprøving av stipend.

– 20 mill. kroner til sosiale lavterskeltilbud for studentene.

(Kilder: Stortinget og Kunnskapsdepartementet) 

Emneord: Koronovirus, Koronaviruset, Studentforhold Av Martin Toft
Publisert 26. feb. 2021 15:02 - Sist endret 26. feb. 2021 15:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere