September - Side 2

Publisert 14. sep. 2017 13:34

Hjerneforskeren Milena Penkowa er fratatt doktorgraden sin av Akademisk Råd ved  Københavns Universitet.

Publisert 14. sep. 2017 11:07

Investeringane i forsking og utviklingsarbeid har aldri auka så raskt som no i høve til bruttonasjonalprodukt (BNP), og norske forskarar blir siterte stadig oftare. Det syner Forskingsbarometeret for 2017.

Publisert 13. sep. 2017 17:48

Professor i sosialmedisin, Per Fugelli døydde I dag, 73 år gammal. - Per Fugelli var ein bauta innanfor samfunnsmedisin, seier UiO-rektor Svein Stølen

Publisert 13. sep. 2017 16:47

Pavebullen som blei funnen under utgravingane i Bjørvika for tre veker sidan, blei sendt ut av pave Innocens den fjerde.  Det har forskarar frå Norsk institutt for kulturminneforsking og Kulturhistorisk museum funne ut.

Publisert 13. sep. 2017 11:31

Rettssaka mot den tyrkiske jussprofessoren Ishtar Gözaydin er utsett til 12. januar 2018. I august blei ho tildelt UiOs menneskerettspris.

Publisert 12. sep. 2017 15:32

Tilsettingen av ny direktør for UiO: Livsvitenskap er satt på vent. Ifølge rektor Svein Stølen trenger rektoratet mer tid til å se på helheten i satsingen.

Publisert 12. sep. 2017 15:02

Norge er blant de beste i verden på å gi skolegang til alle. – Utdanning er den beste måten å sikre fremtiden på. Vi lykkes på mye, men har fortsatt utfordringer vi må løse, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Publisert 12. sep. 2017 13:32

- Én av forklaringene på Arbeiderpartiets store tilbakegang kan være at stortingskandidatene deres er for lite representative – les: for høyt utdannede – i forhold til kjernevelgerne, og at velgerne dermed ikke føler seg nok representert, sier Civita-rådgiver Eirik Løkke til Universitetsavisa.

Publisert 11. sep. 2017 15:40

Politiet har funne DNA etter to personar inne i Universitetsmuseet i Bergen.

Publisert 11. sep. 2017 12:00

Regjeringen legger fram en ny strategi for digitalisering i høyere utdanning og forskning.

Publisert 11. sep. 2017 03:00

– Kandidatar til vitskaplege stillingar frå Noreg må me gjera så gode at dei kan konkurrera med dei beste utanlandske søkarane, meiner UiO-rektor Svein Stølen. Både han og viserektor Åse Gornitzka talar varmt for internasjonalisering av Universitetet i Oslo.

Publisert 10. sep. 2017 17:04

Regjeringa foreslår  å auka løyvinga til «Arven etter Nansen» med 20 millionar kroner i statsbudsjettet for 2018. Det fører til at styresmaktene frå 2018 stiller med ein samla sum på 60 millionar kroner. - Dette er eit fantastisk nyhende, seier biologiprofessor Nils Chr. Stenseth til Uniforum. 

 

Publisert 10. sep. 2017 15:16

Frank Aarebrot er død, 70 år gammel.  Professoren i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen er kjent som en av Norges fremste og mest folkekjære forskningsformidlere. 

Publisert 8. sep. 2017 16:47

– Vi bør ikke innføre restriksjoner som signaliserer at noen studenter er mer ønsket enn andre, skriver UiO i sitt høringssvar til Kunnskapsdepartementet.

Publisert 8. sep. 2017 14:18

UiOs nye rektorat, team Stølen, Mo, Sandset og Gornitzka, er 1,1 million kroner dyrere i drift enn sine forgjengere Ottersen, Hennum og Fægri.

Publisert 8. sep. 2017 12:54

Fram til  klokka 12 i dag hadde 6666 personar brukt sjansen til å førehandsstemma i valbrakka på Blindern. Rundt halvparten av stemmene er frå veljarar frå kommunar utanfor Oslo.

Publisert 8. sep. 2017 09:23

Én av fem forskningsartikler har så komplisert språk at de kan være vanskelige å lese selv for en med akademisk grad, viser ny forskning.

Publisert 7. sep. 2017 12:37

En av de tre interne søkerne til stillingen som livsvitenskapsdirektør skal ha vært spesielt oppfordret til å søke. Styreleder Finn-Eirik Johansen anslår en rask tilsetting.

Publisert 6. sep. 2017 10:06

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen gir 50 millionar og klarsignal for bygging av livsvitskapssenter.   – Det er dette me skal leva av etter olja,  men også ei god stund før oljealderen tar slutt, sa han til Uniforum då han besøkte leiinga ved Universitetet i Oslo i formiddag.

Publisert 6. sep. 2017 09:56

Én student er alvorlig skadd etter å ha inntatt eddik under opptaksprøve til en linjeforening og fire andre studenter ligger til observasjon på St. Olavs Hospital.

Publisert 5. sep. 2017 16:22

Universitetet i Oslo er klart best i Noreg, men går ned 14 plassar på Times Higher Educations rangering over verdas beste universitet. Rangeringa blei publisert i ettermiddag.

Publisert 5. sep. 2017 14:35

– Meiningsmålarane veit ikkje kva metode som treffer best. Derfor er det også så mykje dårlegare presentasjon av meiningsmålingar i media no enn før. Det sa valforskar Bernt Aardal i ein debatt der valekspertar analyserte årets valkamp.

Publisert 5. sep. 2017 11:53

Seks personer vil bli ny direktør for UiO: Livsvitenskap. Forskningsdekan Linda Bergersen på OD-fakultetet er en av tre interne søkere.

Publisert 4. sep. 2017 13:25

 – Eg hadde endå større angst for å mista jobben rett etter kuppforsøket i juli i fjor enn det eg har i dag. Samtidig er eg meir forsiktig med kva eg seier offentleg, seier Erkan Saka, som er førsteamanuensis ved marknadsføringsstudiet ved Istanbul Bilgi University.

Publisert 4. sep. 2017 05:30

– Noen har spurt oss hva de egentlig har sagt ja til å delta i, sier jusdekan Dag Michalsen om intervjuene som avdekker seksuell trakassering på fakultetet.