Vil sikre raskere digitalisering på universiteter og høyskoler

Regjeringen legger fram en ny strategi for digitalisering i høyere utdanning og forskning.

MER DIGITALISERING: Regjeringen forventer at alle universitet og høyskoler løfter fokuset på digitalisering, ifølge kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Foto: Ola Sæther

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener ny teknologi må bli utnyttet slik at studentene lærer mer og at studietilbudene blir mer tilgjengelige, samt at teknologien brukes til å skape bedre og mer effektiv forskning, skriver Universitetsavisa.

- Mulighetene bruken av den nye teknologien skaper, får konsekvenser for alt fra infrastruktur til administrasjon, til læringsmiddel og forskningsdata, for å nevne noe. Dette dreier seg ikke bare om ny teknologi, men også om hvordan studentene lærer og blir vurdert, og hvordan institusjonene organiserer og gjennomfører forskningen. Da er det viktig at sektoren henger med, sier kunnskapsministeren i en pressemelding.

Deling av kunnskap

Departementet opplyser at et av tiltakene vil være styrking av forskning på sammenhengen mellom kvalitet og de nye læringsprosessene som kommer i kjølvannet av digitaliseringen.

– Det handler rett og slett om å dele kunnskap fra forskning og beste praksis, slik at studenter og ansatte ved de ulike institusjonene ikke trenger å finne opp alt på nytt, men kan utnytte kunnskap og erfaring i hele sektoren, nasjonalt og internasjonalt, sier Røe Isaksen.

Ifølge KD forventer mange studenter en mer fleksibel hverdag enn utdanningsinstitusjonene kan tilby i dag. Derfor ønsker regjeringen at alle studenter skal ha tilgang til et moderne miljø for læring som letter til rette for fleksible og effektive studieløp.

Forventer fokus på digitalisering

For at forskningen skal være effektiv, mener departementet at det er avgjørende at forskerne har gode nok digitale ferdigheter til å kunne nyttegjøre seg av nye faglige og prosjektadministrative verktøy. Røe Isaksen mener også at de må kunne samarbeide digitalt med forskere fra andre høyskoler og universitet i inn- og utland.

Regjeringen forventer at alle universitet og høyskoler løfter fokuset på digitalisering, og definerer mål og forpliktende tiltak for digitalisering av utdanning og forskning.

Emneord: Undervisning, Studentsaker, Studentforhold Av Kristoffer Furberg/Universitetsavisa
Publisert 11. sep. 2017 12:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere