Rektoratet utsetter direktørtilsetting

Tilsettingen av ny direktør for UiO: Livsvitenskap er satt på vent. Ifølge rektor Svein Stølen trenger rektoratet mer tid til å se på helheten i satsingen.

AVGJØRENDE TILSETTING: – Livsvitenskap er UiOs største faglige satsing noensinne, og vi har tatt på oss et nasjonalt ansvar for å dyrke fram et ledende internasjonalt livsvitenskapsmiljø i Oslo, sier Svein Stølen.

Foto: Ola Sæther

UiO: Livsvitenskap er uten direktør etter at Finn-Eirik Johansen forlot stillingen 31. juli i år for å bli forskningsdekan på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Stillingen ble lyst ut med søknadsfrist 1. september, og det meldte seg seks søkere.

Torsdag skrev Uniforum at direktørtilsettingen i UiO: Livsvitenskap kan skje raskt og siterte Johansen, som nå er styreleder for satsingen, på at tilsettingen kan skje allerede på Universitetsstyrets møte i oktober.

Senere samme dag skulle søkerne få beskjed om noe helt annet: Ansettelsen utsettes.

Vil sikre en optimal organisering                          

Rektor Svein Stølen skriver i en e-post til Uniforum at rektoratet ønsker å «bruke noe mer tid for å se på helheten i UiOs livsvitenskapssatsing, herunder planene for videre utvikling av det nye bygget.»

– Livsvitenskap er UiOs største faglige satsing noensinne, og vi har tatt på oss et nasjonalt ansvar for å dyrke fram et ledende internasjonalt livsvitenskapsmiljø i Oslo. UiO skal lykkes med langsiktig grunnleggende forskning innen livsvitenskap og vi skal sikre at kunnskapen blir tatt i bruk. Derfor ser universitetsledelsen det som avgjørende å sikre en optimal organisering av UiO: Livsvitenskap, understreker Stølen i e-posten.

Å godkjenne kunngjøringen av stillingen som direktør for livsvitenskap, var noe av det siste Ole Petter Ottersen gjorde før han gikk av som rektor 31. juli i år. Stølen poengterer overfor Uniforum at UiOs nåværende rektorat tiltrådte 1. august. Han har likevel hatt flere fingre med i prosessen:

– Jeg har vært i dialog med søkerkomiteen og gitt innspill på hva de bør se etter, uttalte han til Uniforum sist uke.

Stølen var dessuten styreleder for satsingen fram til han tok over som rektor 1. august.

Overgangsløsning på vei

Rektoren svarer ikke konkret på Uniforums spørsmål om stillingen skal lyses ut på nytt.

– Universitetsledelsen har i samråd med styreleder for UiO: Livsvitenskap besluttet å utsette ansettelsen av ny direktør i UiO: Livsvitenskap, og vil komme tilbake med informasjon om en overgangsløsning, skriver han.

Etter at Finn-Eirik Johansen sluttet 31. juli, er det ingen som har fungert i direktørstillingen. Planen har vært at stillingen skulle stå ledig fram til ny direktør kom på plass. For tiden er det Johansen som tar seg av de oppgavene som må gjøres, opplyste han til Uniforum sist uke.

Får startbevilgning på 50 millioner

Dagen før UiO besluttet å vente med direktørtilsettingen, kom en gladnyhet universitetet hadde ventet lenge på.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kom personlig til UiO for å feire budsjettlekkasjen om at livsvitenskapsbygget får en startbevilgning på 50 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett for 2018. Bygningen er antatt å kunne være ferdig i 2023.

Med seg på besøket hadde Røe Isaksen stortingsrepresentant Kristin Vinje, som om kort tid går inn i stillingen som visedekan for innovasjon og samfunnskontakt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Det er ikke kjent om dette har hatt noe å si for beslutningen om å utsette direktørtilsettingen.

Flere ubesatte stillinger

Direktørstillingen ved UiO: Livsvitenskap føyer seg inn i rekken av profilerte stillinger på UiO som har blitt lyst ut det siste året uten å bli besatt innen rimelig tid.

* Søknadsfristen til stillingen som kommunikasjonsdirektør gikk ut 27. februar i år. Intervjuer ble holdt i vår, men disse har foreløpig ikke ført til noen ansettelse.
* Stillingen som vitenskapsombud for humsam-fag er lyst ut to ganger. Den første gangen var det ingen søkere, den andre gangen meldte det seg en kvalifisert søker, men universitetet besluttet å lyse stillingen ut på nytt for å sikre et bredere rekrutteringsgrunnlag. Etter fire måneder er stillingen ikke lyst ut på nytt.
* Også stillingen som vitenskapsombud for mednat-fag ble besluttet lyst ut på nytt etter at det kun meldte seg én kvalifisert søker. Etter fire måneder er heller ikke denne stillingen lyst ut på nytt.


Les også:


Les mer om UiO: Livsvitenskap på satsingens egne nettsider


 

Av Helene Lindqvist
Publisert 12. sep. 2017 15:32 - Sist endra 12. sep. 2017 15:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere