Disse vil bli direktør for UiO: Livsvitenskap

Seks personer vil bli ny direktør for UiO: Livsvitenskap. Forskningsdekan Linda Bergersen på OD-fakultetet er en av tre interne søkere.

FLERE INTERNE SØKERE: Halvparten av søkerne jobber allerede på UiO. Blant dem er forskningsdekan Linda Bergersen på Det odontologiske fakultet.

Foto: Ola Sæther

I dag har UiO offentliggjort søkerlisten til stillingen som direktør for UiO: Livsvitenskap. Stillingen ble ledig da tidligere direktør Finn-Eirik Johansen ble utnevnt til forskningsdekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Stillingen er et åremål på seks år. Åremålet er dermed over samme år som det nye bygget for livsvitenskap antas å kunne være ferdig. Syv personer søkte stillingen, men en av dem har allerede trukket søknaden. Ingen av navnene på listen er unntatt offentlighet.

Dette er søkerne:

Linda Hildegard Bergersen (54), forskningsdekan ved det odontologiske fakultet, UiO

Elena Berlingeri  (27), senior technical advisor, Oslo

Thorbjorn Gaarder (62), Chief credit officer, Oslo

Anne Hope Jahren (47), forsker ved Senter for jordens utvikling og dynamikk (CEED), Universitetet i Oslo

Stefan Krauss (56), professor, ansatt ved Det medisinske fakultet, UiO

Simon Møller (47), Senior Vice-Provost og professor, St. Johns University, New York

Dette er UiO: Livsvitenskap

Livsvitenskap er Universitetet i Oslos (UiOs) største satsing noensinne. Det overordnede målet for satsingen er ifølge UiO: Livsvitenskaps egne nettsider å bringe sammen spisskompetanse fra medisin, biologi, fysikk, kjemi, farmasi, matematikk, statistikk, informatikk og en rekke andre fag, inkludert samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag. Dette for å skape tverrfaglig forskning og utdanning som gir ny kunnskap, nye ideer og betydelig innovasjon innen livsvitenskap.

Det er antatt at UiOs nye bygg for livsvitenskap kan stå ferdig i Gaustadbekkdalen i 2023.

Les mer om satsingen på UiO: Livsvitenskaps nettsider

I utlysningsteksten har UiO søkt etter en motivert og tydelig leder med visjoner for livsvitenskap. Direktøren skal bidra til å bringe sammen spisskompetanse fra ulike fagmiljøer for å skape tverrfaglig frontforskning og utdanning, til at den nye kunnskapen tas i bruk gjennom samarbeid med nytt og eksisterende næringsliv og til å utvikle en sterk kultur for innovasjon og entreprenørskap innen livsvitenskap. Direktøren skal være pådriver for å realisere UiOs strategi for livsvitenskap og sørge for gode prosesser for å nå målene. I dette inngår å etablere tverrfaglig og tverrfakultær utdanning og initiere tverrfaglig forskning. Sammen med satsingens øvrige medarbeidere skal direktøren fremme innovasjon innen livsvitenskap og kommunisere satsingens mål og visjoner utad og internt. Direktøren har det overordnede ansvar for alle satsingens områder og rapporterer på faglig aktivitet til et eget styre.

Professorkompetanse er nevnt under kvalifikasjoner, men er ikke presisert som et krav.

 

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 5. sep. 2017 11:53 - Sist endra 6. sep. 2017 10:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere