Universitetet i Oslo fraråder forbud mot ansiktsdekkende plagg

– Vi bør ikke innføre restriksjoner som signaliserer at noen studenter er mer ønsket enn andre, skriver UiO i sitt høringssvar til Kunnskapsdepartementet.

FRARÅDER FORBUD: – Kunnskap er avgjørende i kampen mot fordommer og for menneskerettigheter, og tilgang til utdanning er det mest sentrale virkemiddelet for å oppnå dette, skriver UiO i sitt høringssvar.

Foto: Illustrasjonsfoto: Ola Sæther

Regjeringen foreslo tidligere i år å innføre forbud mot ansiktsdekkende plagg i barnehager, skoler og høyere utdanningsinstitusjoner. Forslaget er på nå høring med høringsfrist 20. september.

Universitetet i Oslo er første universitet ute med svar.

Dette er forslaget

* Kunnskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner.
* Høringsfristen er 20. september 2017.
* Forbudet vil gjelde både i offentlige og private institusjoner, og vil omfatte barnehager, grunnskoler og videregående opplæring, voksenopplæring, folkehøyskoler, fagskoler, universiteter og høyskoler og opplæring som gis med hjemmel i introduksjonsloven.
* Et forbud vil omfatte elever, studenter og deltagere i ordningene etter introduksjonsloven, samt ansatte.
* Det foreslås å gjøre unntak for bruk av ansiktsdekkende plagg som er begrunnet i klimatiske, pedagogiske, sikkerhetsmessige eller helsemessige forhold.

– Kunnskap er avgjørende

Universitetet forholder seg til den delen av høringen som gjelder høyere utdanning. Kort oppsummert er det to sider lange svaret et klart nei til forslaget.

– Kunnskap er avgjørende i kampen mot fordommer og for menneskerettigheter, og tilgang til utdanning er det mest sentrale virkemiddelet for å oppnå dette. Det skal være like rettigheter til å påvirke og delta i samfunnet uavhengig av forhold som etnisk og sosial bakgrunn, religion og seksuell orientering. Dette forutsetter også utdanningsinstitusjoner som er åpne og inkluderende, heter det i høringssvaret.  

– Vi bør ikke innføre restriksjoner som signaliserer at noen studenter er mer ønsket enn andre. Selv om denne saken gjelder svært få studenter, har den fått en prinsipiell karakter som kan komme i konflikt med den toleransen som må prege høyere utdanning, slås det fast.

Unntak finnes

Selv om UiO ikke støtter opp om et forbud mot ansiktsdekkende plagg, betyr ikke det at det ikke i visse situasjoner kan være nødvendig å regulere studenters bekledning.

– Ved enkelte fag foreligger det lovfestede helse-, miljø- og sikkerhetskrav som kan være uforenlige med noen former for bekledning. Dette kan være krav til bruk av sikkerhetsutstyr eller spesifikke plagg, samt hygieneforskrifter eller faglige krav til kommunikasjon som ikke kan fravikes, skriver UiO.

Studenter må dessuten kunne identifisere seg ved eksamen.

Bekymret for sanksjonene

Universitetet er også kritisk til at sanksjoner som advarsler, bortvisning og utestenging, er forslått ved brudd på loven. Slike sanksjoner har hittil bare vært brukt ved alvorlige disiplinærsaker, påpekes det.

– Etter vår oppfatning er det svært uheldig om det gis inntrykk av at disse forholdene er likestilte, skriver UiO.

«UiO fraråder at dette innføres», heter det avslutningsvis i høringssvaret.

 

Høringssvaret er signert universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og avdelingsdirektør Hanna Ekeli.

  Av Helene Lindqvist
  Publisert 8. sep. 2017 16:47 - Sist endra 8. sep. 2017 16:56
  Legg til kommentar

  Logg inn for å kommentere

  Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
  Opprett ein WebID-brukar for å kommentere