Det nye rektoratet får fem millioner kroner i lønn

UiOs nye rektorat, team Stølen, Mo, Sandset og Gornitzka, er 1,1 million kroner dyrere i drift enn sine forgjengere Ottersen, Hennum og Fægri.

Svein Stølen, Gro Bjørnerud Mo, Åse Gornitzka og Per Morten Sandset i det nye rektoratet forhandlet lønn med Gunn Elin Bjørneboe i juni.

Foto: Ola Sæther

Universitetet i Oslos nye rektor tjener noen tusenlapper mindre i året enn sin forgjenger, Ole Petter Ottersen. Dermed er det ikke han som gjør at prislappen på det nye rektoratet er 1 093 255 kroner dyrere enn det forrige.

Da Ottersen gikk av som rektor ved UiO, hadde han 1 624 800 kroner i årslønn. Ifølge tall Uniforum har fått, er Svein Stølens nye lønn som rektor 1,6 millioner kroner. Det er også lavere enn lønnen til NTNU-rektor Gunnar Bovim.

– Jeg synes jeg tjener godt. Jeg kunne sikkert forhandlet meg til høyere lønn, men aksepterte tilbudet umiddelbart. Lønn er ikke min drivkraft, forsikrer Svein Stølen til Uniforum.

UiO-rektorene får et lønnstillegg som er framforhandlet i Kunnskapsdepartementet. Tillegget er på 500 000 kroner, og er det høyeste rektortillegget i Norge. I utgangspunktet har Stølen en fast lønn som professor på 1,1 millioner kroner.

Prorektor gikk opp 350.000

Dette tjener team Stølen

  • Svein Stølen 1 600 000 kr
  • Gro Bjørnerud Mo 1 232 200 kr
  • Per Morten Sandset 1 200 000 kr
  • Åse Gornitzka 951 440 kr (80 % stilling)

Svein Stølens nestledere tjener derimot bedre enn Ottersens nestkommanderende.

Prorektor Gro Bjørnerud Mo tjener 86 600 bedre enn sin forgjenger Ragnhild Hennum. Hun gikk opp nesten 350 000 i lønn da hun flyttet fra Niels Treschows hus til Lucy Smiths hus den 1. august i år.

Prorektors lønn skal ligge et sted mellom det dekanene tjener og det rektor tjener. Viserektors lønn skal være lavere enn prorektor og skal reflektere arbeidsoppgavene, ifølge UiOs Særavtale for valgt og tilsatt ledelse.

Også de to viserektorene, Per Morten Sandset og Åse Gornitzka tjener bedre enn sin forgjenger Knut Fægri. Fægri tjente 1 119 985 da han forlot Lucy Smiths hus. Nå er han professor emeritus ved Kjemisk institutt.  

Får ett år fri etterpå

Når Stølen og Mo er ferdige i rektoratet, om fire eller åtte år, kan de se fram til ett års forskningsfri som en del av lønnen for rektoratarbeidet. Det kan også de to viserektorene.

Ole Petter Ottersen kunne lent seg tilbake på Det medisinske fakultetet for å forske sammenhengende i ett år, men i stedet valgte han en ny rektorstilling ved Karolinska Institutet i Sverige. Nå har han permisjon fra sin stilling som professor ved Institutt for medisinske basalfag.

«En vurdering av gjennomføring av forskningstermin vil først være aktuelt i det Ottersen trer tilbake i sin stiling ved UiO», skriver kommunikasjonsrådgiver Anders Lundell til Uniforum i en epost.

I utgangspunktet skal rektoratet tilbake til sine gamle stillinger og få med seg lønnsutviklingen som har vært for den stillingen mens de var borte, men de «skal vurderes for lønnsendring».

Les mer: I 1998 gikk Lucy Smith ned i lønn da hun ble rektor

Av Julia Loge | julia.loge@uniforum.uio.no
Publisert 8. sep. 2017 14:18 - Sist endra 8. sep. 2017 14:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere