Nyheter fra november 2009 - Side 2

Publisert 9. nov. 2009 12:11

– Jeg er ikke tilhenger av akademisk boikott overfor Israel. Det er også regjeringens syn, sier forskningsminister Tora Aasland til Aftenposten. Hun støtter dermed NTNU-rektor Torbjørn Digernes som sier at han er motstander av en akademisk boikott av Israel.  

Publisert 6. nov. 2009 09:30

– Det er viktig at UiO straks set i gang ein redningsaksjon for dei mest verdifulle elektroniske skattane. InterMedia har tatt vare på gammalt teknisk utstyr for å hindra at desse skattane hamnar på den elektroniske kyrkjegarden, seier førsteamanuensis Arild Boman og kontorsjef Lars Lomell.  

Publisert 5. nov. 2009 13:37

– Det var både ryddig og reint på alle desse laboratoria, med unntak av eitt. Slik konkluderte universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe etter at ho saman med viserektor Ragnhild Hennum og hovudverneombod Mette Børing var på synfaring i laboratoria til forskingsenteret CEES ved Biologisk institutt måndag 2. november.

Publisert 5. nov. 2009 11:46

Tipitaka er den eneste komplette, buddhistiske skriftsamlingen. En ny versjon med latinske bokstaver gjør skriftsamlingen mer tilgjengelig for allmennheten.  

Publisert 5. nov. 2009 07:56

– Eg synest det var heilt rett å konkludera med at eit nytt kulturhistorisk museum bør byggjast på Bygdøy. Det seier tidlegare HF-dekan Bjarne Rogan i ein kommentar til rådet Metier og Møreforsking gav Kunnskapsdepartementet i førre veke. – Me vil  at både Bygdøy og Bjørvika skal greiast ut, seier museumsdirektør Egil Mikkelsen.  

Publisert 4. nov. 2009 15:22

Spesialkandidat Rafael Marques da Silva var blant dei 100 første studentane og tilsette på odontologi som blei vaksinerte mot svineinfluensa i dag. Sprøyta blir sett inn i armen hans av oversjukepleiar Kari Hege Langmoen Baadstø.

Publisert 3. nov. 2009 11:50

Hvordan kan UiO tjene på den varslede studenteksplosjonen? Og hvordan bør universitetets samfunnsoppdrag utføres? Det er blant utfordringene Strategisk plan 2010–2020 skal bidra til å løse. 13. november sendes førsteutkastet ut på høring.

Publisert 3. nov. 2009 11:41

20 personer, deriblant universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og tidligere prorektor Haakon Benestad kalles inn som vitner når Arnved Nedkvitne i januar går til sak mot Staten ved Universitetet i Oslo.

Publisert 3. nov. 2009 11:14

Hedmark er det fylket hvor arbeidet med å samle inn lokale stedsnavn er kommet kortest. Det vil navneforsker Botolv Helleland ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium nå rette på.