Gir 400 000 til utforskning av Gokstadhaugen

Anders Jahres Humanitære Stiftelse har besluttet å støtte forskning på ett av Norges viktigste arkeologiske monumenter fra vikingtid, Gokstadhaugen, med kr 400.000 over to år. Kulturhistorisk museum, UiO skal sammen med Vestfold fylkeskommune, og Sandefjordsmuseene drive forskningen, går det fram av ei pressemelding fra stiftelsen.

NY UTFORSKNING: 400 000 kroner fra Jahre-stiftelsen skal gjøre det mulig å utforske mer av Gokstadhaugen og dens omgivelser. (Foto: Vivian Wangen, KHM, UiO)

Pengene skal brukes til å samle inn ny og gammel informasjon om Gokstadhaugen og dens omland for å utarbeide en strategi og en søknad for et større, tverrfaglig forskningsprosjekt, der haugen og funnene derfra skal belyses med nye vitenskapelige metoder.

Lederen av prosjektet, professor Jan Bill ved Kulturhistorisk museum er svært fornøyd.

- Det er svært positivt at Anders Jahres Humanitære Stiftelse har besluttet å støtte vårt prosjekt, Gokstad revitalisert. Arkeologi er en disiplin som er i rivende utvikling, og hvor bruk av naturvitenskapelige metoder åpner for helt nye muligheter for å belyse fortiden. Men de mange nye metodene forutsetter også en god oversikt over data og ofte også tester av hvorvidt metodene er anvendbare i den konkrete situasjon, sier Bill.

- Takket være stiftelsens støtte kan vi nå etablere en database for landskapsanalyse av området rundt Gokstad i vikingtid og utføre pilotforsøk med for eksempel geofysiske sporingsmetoder og kjemiske analyser. Dette vil danne et solid grunnlag for å skape et langt større prosjekt, men det vil også i seg selv gi resultater som vil gjøre oss klokere på Gokstadgraven og dens samtid, tror Bill.

Et viktig skritt i arbeidet vil være å arrangere et internasjonalt seminar i Sandefjord i 2009 om forskningspotensialet i Gokstad.

Emneord: Museene, Vikingskipshuset
Publisert 13. juni 2008 15:45 - Sist endret 10. des. 2008 15:07
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere