Nye sentre for miljøvennlig energi på trappene

Forskningsrådet har nå satt i gang konkurransen om å etablere nye sentre for miljøvennlig energi (FME). Pengene til forskning på dette feltet har fått en betydelig økning gjennom det såkalte klimaforliket. - En betydelig satsing på fornybar energi nå skal befeste Norges posisjon som en energinasjon for framtida, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet. Sentrene får et årlig budsjett på 100 millioner kroner, melder Forskningsrådet.

HYDROGENBIL: Forskningsrådet lyser nå ut konkurransen om å etablere nye sentre for miljøvennilig energi (FME).
Foto: Ståle Skogstad

Sentrene skal konsentrere seg om forskning innenfor hvert sitt område - og temaene vil bli valgt ut fra områder der Norge har naturgitte forutsetninger og særlige fortrinn.

- Klimautfordringene gjør at Norges rolle som energinasjon er sterkt i søkelyset internasjonalt, sier administerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet.

Forsknings- og utviklingsstrategien for energisektoren - Energi21 - som ble lansert tidligere i år, viser utfordringene. Energi21 anser at Norge har naturressurser, kompetansemiljøer og samfunnsmessige forutsetninger for å bli Europas ledende energimiljønasjon. Det krever at vi blir et samfunn med tilnærmet null klimautslipp, en stor eksportør av miljøvennlig kraft til Europa og et godt vertsland for verdensledende energi- og teknologibedrifter på energifeltet, spesielt innen solenergi, maritim vindkraft og CO2-håndtering.

Budsjettet til FME-sentrene er på minst 100 mill i året. Sentrene skal virkerliggjøre nasjonale mål, slik det framkommer i klimaforliket og den nasjonale strategien Energi21.

Nå inviteres forskningsmiljøene til å søke om midler til å opprette FME-senter innenfor sju temaområder: energieffektivisering, klimavennlig kraft (inkludert biokraft), CO2-nøytral oppvarming (inkludert biovarme), et energisystem for fremtiden, rammer og samfunnsanalyse, CO2-fangst og lagring, og miljøvennlig transport.

Emneord: Forskning, Miljøforskning
Publisert 27. mai 2008 13:59 - Sist endret 10. des. 2008 15:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere