September - Side 2

Publisert 4. sep. 2003 13:52

- Jo takk. Hvilepulsen er stabil og helt fin, den. Bedyrer mannen som nylig ledet norgeshistoriens største samfunnsvitenskapelige maratonløp over målstreken. Men han innser at det ikke er over med dette.

Publisert 3. sep. 2003 11:09

- En kjent britisk historieprofessor sa nylig i et intervju at for folk flest er uinteressante tider - perioder der det ikke skjer stort av betydning - som regel de beste tidene. Hvis vi gjør den betraktningen gjeldende også for universitetssamfunnet, skulle det nå stå miserabelt til med de fleste av oss.

Publisert 3. sep. 2003 11:09

Det blir utstilling av forsking i 28 forskjellige bodar under Forskingstorget på Universitetsplassen 19. og 20. september. - Det er ny rekord, fortel prosjektleiar Julie Øybø i Informasjonsavdelinga, UiO.

Publisert 3. sep. 2003 10:56

UiO-studentane Rafael Rodríguez og Willy Trampe gjekk rundt med det same ynsket. Dei ville gjerne gi ut ei bok på spansk i Noreg. Saman med tre andre latinamerikanarar har dei no gitt ut boka "Pedazos de hielo: Antología en la distancia"eller på norsk "Isbitar: Samling på avstand".

Publisert 2. sep. 2003 18:23

Riksrevisjonen har ikke godkjent universitetets regnskaper for 2002. Årsaken til dette er ifølge Riksrevisjonen usikkerhet rundt viktige poster i regnskapet og store svakheter i den interne kontrollen av lønnsutbetalinger og innkjøp. - Vi har sett at rutinene for lønns- og innkjøpsområdene er svake, men vi har ikke avdekket vesentlige beløpsmessige feil, opplyser ekspedisjonssjef Svein Gunvaldsen i Riksrevisjonen.

Publisert 2. sep. 2003 17:17

Bibliotek for humaniora og samfunnsfag i Georg Sverdrups hus stengjer dørene for publikum frå onsdag 3. september og fram til 1. oktober. Årsaka er faren for at fleire takplater vil falla ned over lesesalsplassane. - Me håpar det likevel skal bli mogleg å låna ut bøker, seier overbibliotekar Randi Rønningen. Undervisningsromma auditoria, foajeen og kafeane i Georg Sverdrups hus vil framleis vera opne.

Publisert 2. sep. 2003 13:39

- 11. september bør bli felles internasjonal minnedag for alle offera for statsterror og terrorisme. Det foreslår pensjonert professor i psykiatri, Nils Johan Lavik ved Universitetet i Oslo overfor Uniforum.

Publisert 2. sep. 2003 09:17

- Hvor mye av vår rikdom skal vi gi fra oss til de sultende i fremmede land? spør mange borgere i det rike Vesten. Denne måten å forstå verdens fattigdomsproblem på er en alvorlig moralsk feilslutning, og en kostbar sådan for de fattige, sier filosofiprofessor Thomas Pogge fra Colombia University i New York.

Publisert 1. sep. 2003 10:35

- Fagforeiningane seier nei til at dekanane skal overta all makt ved fakulteta. Sidan dekanane no skal rapportera direkte til rektor, er fakultetsstyret sett på sidelinja, går det fram av ei felles fråsegn frå Forskarforbundet, NTL og 2FO ved UiO. Rektor Arild Underdal er ikkje einig.