Thomas Pogge: - Umoralsk u-hjelp

- Hvor mye av vår rikdom skal vi gi fra oss til de sultende i fremmede land? spør mange borgere i det rike Vesten. Denne måten å forstå verdens fattigdomsproblem på er en alvorlig moralsk feilslutning, og en kostbar sådan for de fattige, sier filosofiprofessor Thomas Pogge fra Colombia University i New York.

RESSURSAVGIFT: - En global ressursavgift ville raskt øke inntektene som trengs for å utrydde verdens fattigdom, mener filosofiprofessor Thomas Pogge.

- De rike land skader verdens fattige mye mer enn deres u-hjelp på noen måte kan kompensere for. Dagens økonomiske verdensorden er skyld i at 46 prosent av verdens befolkning lever under Verdensbankens fattigdomsgrense på to dollar dagen og i at ca. 18 millioner dør en for tidlig død som følge av fattigdom. Det utgjør en tredjedel av alle dødsfall i verden, fortsetter den tyske moralfilosofen.

Styrker korrupte regimer

Han peker på den uheldige praksis at vi anerkjenner en hvilken som helst person eller gruppe som har effektiv kontroll i et u-land, retten til å selge oss landets naturressurser, å låne penger av oss i folkets navn og å bruke pengene til å kjøpe våpen av oss for å befeste sin makt.
- Slik anerkjennelse styrker dermed de undertrykkende og korrupte regimene, oppmuntrer til kuppforsøk og borgerkriger og tvinger til og med demokratiske regimer til å måtte tolerere korrupsjon hos dem som ellers kunne tenkes å ta makten med vold, særlig det militære, utdyper han.

-U-hjelp en ussel erstatning

Pogge trekker også frem de urettferdige handelsreglene som de rike land påtvinger u-landene ved å beskytte egne markeder mot deres eksport gjennom kvoter og høye tolltariffer. Videre gir de rike land sine egne produsenter skyhøye subsidier som gjør dem i stand til å underby produkter fra fattige land på verdensmarkedene. Slike subsidier utgjør nesten det femdobbelte av den samlede u-hjelpen.

- Sammenliknet med slikt skadeverk blir u-hjelp en ussel erstatning, mener Pogge.

Opprinnelig var tanken at u-hjelpen skulle komme opp i én, senere 0.75 prosent av de rike lands BNP, men den har falt gjennom hele 90-tallet, fra 0.33 til 0.22 prosent av samlet BNP. Det meste av u-hjelpen går til aktører som har noe å gi tilbake, og bare 23 prosent går til de 49 minst utviklede landene. Mens India mottar 1.5 dollar per innbygger i året, får høyinntektsland som Tsjekkia, Malta, Kypros, Bahrain og Israel fra 40 til 132 dollar. En stor del av u-hjelpen brukes til å hjelpe hjemlige eksportører eller små, rike eliter i u-landene. Ifølge Pogge går bare en ubetydelig del av u-hjelpen, årlig ca 8.40 dollar per innbygger i de rike land, til "grunnleggende sosiale tjenester" siktet inn mot de fattige.

- Kun fem gode eksempler

- Kun fem små land, Norge, Sverige, Danmark, Luxembourg og Nederland, er tett på å oppfylle sine forpliktelser. Hvis de andre rike landene fulgte deres eksempel, ville u-hjelpen kunne utgjøre et viktig bidrag til å utrydde fattigdommen. Men enda viktigere er det at de rike landene endrer sin skadelige praksis som forårsaker og opprettholder den desperate nøden til om lag halve menneskeheten, sier Pogge.

Global ressursavgift

Han foreslår en global ressursavgift.
- Tanken er at statene skal forplikte seg til å dele noe av verdien av de ikke-fornybare naturressursene de bestemmer seg for å utnytte eller selge, som så skal brukes til å utrydde fattigdom. Idéen kan utvides til også å gjelde luft og vann som stater bruker til å kvitte seg med forurensning, eller land brukt til jordbruk og kvegdrift. En slik ressursavgift ville raskt øke inntektene som trengs for å utrydde verdens fattigdom. Ved å heve prisene på naturresursene, vil den også redusere tappingen av slike ressurser og forurensningen, forklarer Pogge.

"Oslo Lecture in Moral Philosophy"

Torsdag 11. september kl 18.00 holder han den første Oslo Lecture in Moral Philosophy" i auditorium 1, Georg Sverdrups hus. Forelesningen er en del av Etikkprogrammets konferanse om global rettferdighet ved UiO 11.-13. september. Meningen er at forelesningen skal bli en årlig foreteelse.

Emneord: Etikk, Internasjonalisering Av Lars Hoff
Publisert 2. sep. 2003 09:17 - Sist endret 10. des. 2008 15:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere