September - Side 2

Publisert 5. sep. 2002 09:53

Hun er blant landets aller fremste eksperter på gener. Hun har gjort norsk forskning på brystkreft og andre kreftformer kjent for all verden. Nå er hun - som første kvinne - tildelt Universitetet i Oslos forskningspris: Professor Anne-Lise Børresen-Dale.

Publisert 5. sep. 2002 09:32

- I konkurransen med gode utenlandske universiteter blir vi stadig mer avhengig av norske forskeres kjærlighet til hjemlandet - og av utenlandske forskeres private kjærlighetsforhold til norske kvinner og menn, sa rektor Arild Underdal i sin tale under universitetets årsfest 2. september - og ble møtt med humring fra salen. Det tradisjonelle arrangementet i Aulaen stod for øvrig i år i matematikeren Niels Henrik Abels tegn.

Publisert 4. sep. 2002 17:51

Universitetet er i henhold til ny Universitets- og høgskolelov blitt pålagt å endre Kollegiets sammensetning fra årsskiftet. Onsdag 4.september vedtok Kollegiet å avholde nyvalg av representanter for de vitenskapelig og de teknisk-administrativt tilsatte i løpet av høsten 2002. En egen arbeidsgruppe skal mobilisere velgerne.

Publisert 4. sep. 2002 13:27

Lyst til å reise til Mars, se hvilken kjendis du likner på eller måle ånden din? Vil du møte en stand up-forsker eller vinne en Zappy? Det er duket for Forskningstorget 2002.

Publisert 4. sep. 2002 13:21

-Informasjonsavdelinga får eit overordna ansvar for å samordna all studieinformasjon både på nett og i trykt versjon.
- All informasjon om studietilbod ved UiO skal samlast i ein felles studiekatalog.
- Kvar student skal få sin eigen individuelle utdanningsplan på nettet.
Dette er tre av dei mest radikale framlegga til KOST-prosjektet eller prosjektet for omstrukturering og koordinering av UiOs skriftelege studieinformasjon.

Publisert 4. sep. 2002 13:05

No skal det bli mogleg å studera idéhistorie ved UiO sjølv om du bur i utkant-Noreg. Føresetnaden er at du er kopla til Internett og sender inn søknaden i løpet av denne månaden.

Publisert 3. sep. 2002 16:59

Professor Anne-Lise Børresen-Dale ved Radiumhospitalet ble tildelt UiOs forskningspris for 2002 på 250 000 kroner under universitetets årsfest 2. september. Hun er dermed den aller første kvinne som har fått denne prisen.