Årsfest i Niels Henrik Abels tegn

- I konkurransen med gode utenlandske universiteter blir vi stadig mer avhengig av norske forskeres kjærlighet til hjemlandet - og av utenlandske forskeres private kjærlighetsforhold til norske kvinner og menn, sa rektor Arild Underdal i sin tale under universitetets årsfest 2. september - og ble møtt med humring fra salen. Det tradisjonelle arrangementet i Aulaen stod for øvrig i år i matematikeren Niels Henrik Abels tegn.

De fikk H.M. Kongens gullmedalje: (f.v): Line Mariann Grønning Wang, Dag Trygve Truslew Haug, Trude Vrålstad og Thorbjørn Hægeland.
Foto: Ståle Skogstad

- Universitetet i Oslo er i den heldige situasjon at det - iallfall etter norsk målestokk - er ganske rikt på menneskelig kapital, sa Underdal, men advarte straks:

- Vi kan ikke lene oss tilbake fordi vi møter stadig skarpere konkurranse, både fra andre sektorer og fra andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Konkurransen gjelder dels lønnsvilkår. På det området er vi på defensiven; vårt mål er ikke å vinne, men å unngå å tape mer enn det vi kan kompensere for på annen måte. Det vi taper i konkurransen om lønnsbetingelse, må vi ta igjen i arbeidsutfordringer og arbeidsvilkår. Med noen smertefulle unntak har vi hittil greid det rimelig bra på den innenlandske arena.

Han viste imidlertid til at flere utviklingstrekk gir grunn til bekymring.
- Om vi vil leve opp til våre ambisjoner, må vi derfor styrke universitetets evne til å hevde seg i konkurransen om hjernekraft, ikke bare her hjemme, men også ute.

Mest til de beste

Underdal understreket behovet for å prioritere slik at universitetet får mest mulig ut av knappe midler. En større andel av forskningsmidlene skal heretter investeres ut fra forventninger om faglig avkastning.
- Ved å investere mer i kvalitet, bidrar vi til å skape faglige kraftsentre som kan tiltrekke seg både høyt kvalifiserte medarbeidere, dyktige studenter, gode samarbeidspartnere og eksterne midler. Ved det skaper de ofte positive ringvirkninger som også vi som ikke er med, kan høste fordeler av. Slik bør vi tenke også i den nasjonale forskningspolitikken. Tynn utsmøring gir magre resultater!

Til ære for Abel

Tohundreårsmarkeringen for Niels Henrik Abels fødsel satte sitt tydelige preg på årets feiring av UiOs fødselsdag: Ti æresdoktorer fra en rekke land tilhørende matematisk-naturvitenskapelige miljøer ble kreert under stor høytidelighet. Blant dem en av verdens mest kjente vitenskapsmenn innen informatikk, professor emeritus Donald E. Knuth ved Stanford-universitetet i California og "vår egen" Arild Stubhaug, forfatter av biografiene om matematikerne Niels Henrik Abel og Sophus Lie. På vegne av æresdoktorene holdt matematikeren Phillip A. Griffiths hilsningstalen: "The Universality of Abel in Mathematics and of Mathematics in the Sciences".

Bjørnstjerne Bjørnson og Christian Sindings Kantate til Niels Henrik Abel, skrevet til hundreårsjubileet i 1902, ble vakkert framført av Universitetets symfoniorkester, Akademisk Korforening, Kvindelige Studenters Sangforening og Den Norske Studentersangforening og med Per Vollestad som solist.

Fire fremragende unge forskere

H.M. Kongens gullmedalje ble under arrangementet delt ut til fire unge forskere ved UiO. Denne utmerkelsen tildeles hvert år fremragende, yngre forskere for vitenskapelig arbeid. Arbeidene bedømmes fakultetsvis ved UiO og må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur.

Fra Det medisinske fakultet: Line Mariann Grønning Wang. I sin avhandling studerer hun reguleringsmekanismer som kontrollerer hormonell sensitivitet med betydning for mannlig reproduksjon om metabolisme i fettceller.

Fra Det historisk-filosofiske fakultet: Dag Trygve Truslew Haug. I sin doktoravhandling argumenterer han for at årsakene til det spesielle språket i Iliaden og Odysséen må finnes i den muntlige diktertradisjon før Homer. Avhandlingen er en analyse av noen trekk ved Homers språk med forsøk på å bestemme dem i tid og rom.

Fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Trude Vrålstad som i avhandlingsarbeidet sitt har vært opptatt av dyrking og molekylær identifisering av sopp som lever i symbiose med planter i brente eller metallforurensede barskogsområder. Funnene vil kunne få betydning for hvordan vi i framtiden kan tenkes å rense og beplante jord som er ødelagt av industrien.

Fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Thorbjørn Hægeland har på bakgrunn av økonomisk teori og ved hjelp av nyere økonometriske metoder studert sammenhengen mellom utdanning, erfaring, produktivitet og lønn. Et av spørsmålene han belyser er hvor mye investeringer i utdanning kaster av seg i økonomisk forstand, for enkeltmennesker og for samfunnet.

Tradisjonen tro ble UiOs egne priser delt ut: Forskningsprisen til professor Anne-Lise Børresen-Dale ved Det Norske Radiumhospital, pris for god forskningsformidling til professor Leif Ryvarden ved Biologisk institutt og pris for godt læringsmiljø til Avdeling for arkeologi ved Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering.

Universitetets nye æresdoktorer er:

Direktør, professor Phillip Griffiths, Institute for Advanced Study, Princeton
Professor emeritus Friedrich E.P. Hirzebruch, Universität Bonn
Direktør, professor Yuri Manin, Max Planck Institut für Mathematik, Bonn
Professor emeritus Jean-Pierre Serre, Collège de France
Sir Peter Swinnerton-Dyer, The Isaac Newton Institute for the Mathematical Sciences, Cambridge
Professor Edward Norton Lorenz, Massachusetts Institute of Technology
Professor emeritus Donald E. Knuth, Stanford University
Professor Bradley Efron, Stanford University
Professor Sergio Albeverio, Universität Bonn
Forfatter Arild Stubhaug, tilknyttet Institut Mittag-Leffler, Stockholm

Emneord: Niels Henrik Abel2 Av Trine Nickelsen
Publisert 5. sep. 2002 09:32 - Sist endret 10. des. 2008 14:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere