April - Side 2

Publisert 9. apr. 2002 15:04

Israelerne sparer verken hus eller hjem i de palestinske selvstyreområdene.
Uniforum fikk nylig en e-post fra direktør Institutt for samfunnsmedisin ved Birzeit-universitetet på Vestbredden, Rita Giacaman. Hennes institutt har lenge samarbeidet med Det medisinske fakultet, UiO. For kort tid siden snakket hun med professor i sosiologi, Majdi al-Malki, ved samme universitet. Dette er hans beretning fra den siste tidens kamphandlinger.

Publisert 9. apr. 2002 13:31

- Det var ikkje noko nederlag for meg at Augusto Pinochet ikkje blei utlevert til Spania, men sendt tilbake til Chile etter arrestasjonen i London. Etterforskinga mot han held jo fram både i Spania og i Chile.

Publisert 9. apr. 2002 12:04

UiO-studenten Kamil Azhar er valt til ny leiar i Norsk Studentunion. Azhar er 22 år og studerer for tida Midtausten- og Nord-Afrikakunnskap ved Institutt for austeuropeiske og orientalske studiar.

Publisert 4. apr. 2002 09:41

Matematikarar, geofysikarar og sivilingeniørar ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og ved NTNU i Trondheim har fått 10,3 millionar kroner frå Forskingsrådet for å kartleggja dei undersjøiske havstraumane utanfor norskekysten og laga modellar over korleis farlege undervass- og overflatebylgjer kan oppstå.

Publisert 3. apr. 2002 14:42

Universitetet i Oslo kjem ikkje til å gi økonomisk støtte til oppretting og drift av Oslo Student Televisjon AS. - Dette er trist og lite framtidsretta, seier prosjektleiar Lucas H Weldeghebriel i studentfjernsynsselskapet.

Publisert 2. apr. 2002 11:07

Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet innvier torsdag 4. april Simula Research Laboratory (Simula-senteret) på Fornebu. Simula-senteret er oppkalt etter professorene Kristen Nygaards og Ole-Johan Dahls banebrytende objektorienterte programmeringsspråk Simula.