DEBATT: Klimahussjef: Vi formidler forskningsbasert kunnskap

Utstillingene bygger på et kunnskapsgrunnlag utarbeidet av forskere ved UiO og andre fagfolk Klimahuset samarbeider med, skriver avdelingsleder Brita Slettemark i  et svar til driftstekniker Nicolay Stang. 

LIKE STOR PLASS: I utstillingene i Klimahuset får naturlige bidrag til klimaendringer like stor plass som menneskeskapte bidrag, skriver leder for Klimahuset Brita Slettemark i et svar til UiO-ansatt Nicolay Stang. 

Foto: Ola Gamst Sæther

I et leserinnlegg i Uniforum 11. august, fremsetter vår UiO-kollega Nicolay Stang flere påstander om klimaforskning og om Klimahusets utstillinger som vi gjerne vil kommentere.

Klimahuset driver ikke med forskning, men med formidling. Vi formidler forskningsbasert kunnskap - og oppfordrer til handling - fordi forskningen viser at vi står i en alvorlig miljø- og klimakrise som kunnskap og fakta alene ikke kan løse. Utstillingene bygger på et kunnskapsgrunnlag utarbeidet av forskere ved UiO og andre fagfolk Klimahuset samarbeider med. I tillegg har Klimahuset et amfi som brukes til ulike typer arrangementer om natur, miljø og klima.

De blir presentert for konsekvenser av global oppvarming

Klimahuset eies av UiO og er Nordens første utstillingshus om klima og klimaendringer. I Klimahuset får de besøkende kunnskap om jordas klimasystem, herunder naturlige og menneskeskapte årsaker til klimaendringer. De blir presentert for konsekvenser av global oppvarming, hvilke bærekraftige løsninger som finnes og hvordan de selv kan bidra. Hovedmålgruppen er ungdom, men vi retter oss også mot alle andre som er nysgjerrige og ønsker mer kunnskap.

Stang skriver at «forskning kan være vitenskapelig, men den kan også være ideologisk». Forskning som er god, objektiv og troverdig gir oss som samfunn grunnlag for valg og aktiv handling. Som rektor Svein Stølen skriver i sin blogg 20. juni, etter å ha vært til stede ved åpningen av Klimahuset: «Kunnskapen, forståelsen vi har, må spres og omsettes til konkret handling; til konkret politikk.»

Stang skriver at «de naturlige bidragenes dominans underslås». Det stemmer ikke. I utstillingene i Klimahuset får naturlige bidrag til klimaendringer like stor plass som menneskeskapte bidrag. Klimahuset viser at de menneskelige bidragene til klimaendringer, det vil si utslipp av klimagasser og ødeleggelse av naturen, i dag er mye større enn de naturlige bidragene, som solflekkaktivitet, vulkanutbrudd og jordas bane rundt sola.

Slik blir resultatene fra klimamodellenes framskrivninger stadig sikrere

Stang mener at utstillingene sier at «forskere kan beregne klimaet hundre år fram i tid med kraftige datamaskiner». Utstillingen gjør snarere et poeng av at det er usikkerhet og at klimamodellene blir bedre og bedre. Forskerne får stadig mer data, modellene blir stadig mer sofistikerte og regnekraften blir stadig bedre. Slik blir resultatene fra klimamodellenes framskrivninger stadig sikrere.

Stang kritiserer også Klimahusets utsagn om at klimagassene fungerer som taket i et drivhus. Målgruppen for utstillingene er ungdom og andre som ikke nødvendigvis har universitetsutdanning. Derfor bruker vi metaforen «taket i et drivhus». Den er mye brukt i samfunnet ellers, og den gjør en god jobb for å forklare komplekse sammenhenger på en enkel måte.

Stangs siste poeng er dette: «Ungdommen skal overbevises om at samfunnet må endres fordi vår nåværende livsform utgjør en eksistensiell trussel.» Det er allment kjent at vår nåværende livsform fører til tap av naturmangfold og miljøødeleggelser som igjen fører til utryddelse og skader på planter, dyr og mennesker over hele verden. Samfunnet har omfattende kunnskap om miljø- og klima og det jobbes på alle plan for å ta i bruk kunnskapen og skape en bedre verden for generasjonene etter oss.

UiOs nye strategi (strategi 2030) er tydelig på ambisjonene om at UiO skal jobbe for klima, miljø og bærekraft og har blant annet som mål at «UiO skal føre an i miljøarbeidet, både nasjonalt og internasjonalt, og være en rollemodell for andre institusjoner». Det er noe unge studenter og samfunnet forøvrig krever at vi leverer på. Klimahuset vil være et viktig bidrag til dette.

(Innlegget er et svar på Nicolay Stangs innlegg:  Kritisk til UiOs nye klimahus)

Emneord: Klimahuset, Klima. Miljøpolitikk, Naturhistorisk museum Av Brita Slettemark, leder for Klimahuset, Naturhistorisk museum, UiO
Publisert 2. sep. 2020 04:30

 

"A theory has only the alternative of being right or wrong. A model has a third possibility: it may be right, but irrelevant."

—Manfred Eigen

tgs@ntnu.no - 8. sep. 2020 09:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere