Snart åpner Klimahuset opp dørene for publikum

17. juni åpner Nordens første klimahus på Tøyen. Her skal folk i alle aldre få kunnskap om klimaendringer, bli kjent med løsningene og bli inspirert til handling.

MIDT I MÅLGRUPPA: Elever fra ungdomssskoler i Oslo har de siste ukene testet utstillingene i Klimahuset. 

Foto: Ola Gamst Sæther

Leder for klimahuset Brita Slettemark og direktør for Naturhistorisk museum Tone Lindheim tar i mot pressen i atriet. Vinduene i det store, lyse rommet er åpne i det varme været. Dette rommet skal brukes til ulike arrangementer som foredrag, presentasjoner og debatter.

NATURLIG VENTILASJON: Vinduene åpner seg automatisk når det blir varmt. Treverket er kortreist og gulvdekket er lavkarbonbetong.

Den gode akustikken i rommet skyldes et lydabsorberende materiale i taket, får vi vite. Ser du nærmere på taket, skimter du store trekroner. Trærne som måtte felles for å gi plass til bygningen, er foreviget som storpikslede fotografier på takplatene.

KREATIVT TAK: Takdekorasjonene viser kronene til trærne som måtte vike, da huset ble bygget.

Stammen til et av trærne som måtte felles, en stor douglasgran, har fått sin egen plass i hagen utenfor bygningen. Der ute, og gjennom glassveggene i atriet, vil de besøkende kunne skje hva som skjer med stammen etter hvert som årene går, hvordan den forvitrer og blir tilholdssted for planter og innsekter.

NÆRT OG PERSONLIG: Fotografiene og tekstene i inngangspartiet inspirerer vi til ettertenksomhet. – Her appellerer vi til følelser, sier leder for Klimahuset Brita Slettemark.

Klimahuset er todelt. Huset har et atrium og en utstillingsdel i tillegg til inngangspartiet som binder de to delene sammen.

I inngangspartiet er det hengt opp fotografier av mennesker som forteller hva de setter mest pris på, og hva de er mest redd for å miste. Her er det også skjermer med små filmer som viser hva enkeltmennesker verdsetter. En film viser en jente som er glad i sjokolade og deretter at produksjonen av kakao er truet av klimaendringer.

– Meningen bak disse fotografiene og disse filmene er å skape en sinnsstemning, forklarer Slettemark.

HVA SKJER NÅR TEMPERATUREN STIGER: En av utstillingsfilmene handler om is som smelter.

Det første som møter oss i det store utstillingsrommet er tre store skjermer hvor det med jevne mellomrom dukker opp en film.

– Vi har tre filmer som sirkulerer, en om is og issmelting, en om ekstremvær og en om tørke, forteller Slettemark. Filmen om tørke er oppe på skjermene når vi kommer inn. Det er en vakker film med en trist slutt. Vi får se en plante som vokser opp av jorda, en humle som summer, at planten tørker og at humlen er død.

HVA SKILLER MENNESKESKAPTE OG NATURLIGE KLIMAENDRINGER?: Brita Slettemark håper at de besøkende vil forlate utstillingen med større kunnskap.

Klimahuset er en del av Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo.

Utstillingene retter seg spesielt mot ungdom.

Klimahuset åpner for publikum onsdag 17. juni. Av smittevernhensyn vil det være begrenset adgang til utstillingene den første perioden.

Bygget er på 650 kvm og er finansiert av UMOE AS med en gave på 70 millioner

Totalt budsjett for Klimahuset er 90 millioner kroner, inkludert byggning, utstillinger og uteområder.

 

Vi går vi videre til den delen av utstillingen som handler om menneskeskapte og naturlige klimaendringer. Her skal de besøkende få lære om hvordan jordas klimasystem fungerer og om hvilke konsekvenser global oppvarming har,

Store plansjer på veggen viser hvordan klimaet på jorden har vekslet siden tidenes morgen. Sammenligner vi alle de tidligere plansjene med den siste som viser oppvarming fra ca. 1870 og fram mot vår tid, ser vi at oppvarmingen i våre dager skjer unaturlig raskt.

Fortidens naturlige klimaendringer vises blant annet gjennom steiner som er flere millioner år gamle. En av dem er fra en tid hvor oksygennivået på jorda var mye lavere enn i dag, en annen vitner om en tidligere istid. Her er det også utstoppede dyr og en isblokk som smelter. 

–  Isblokken bytter vi ut ca. annen hver dag, forteller Slettemark.

STOR EFFEKT AV LITT VARME: Legger du hånden på isblokken, kjenner du hvordan varmen får isen til å smelte raskere.

Hva skjer dersom gjennomsnittstemperaturen på jorda øker med halvannen grad, med tre grader eller med seks grader er temaet i neste utstillingsdel.

DYSTRE FRAMTIDSUTSIKTER: Stiger gjennomsnittstemperaturen på jorda vil mange dyrearter forsvinne. I denne boksen ligger en død hare.

– Dette er nok den mørkeste delen av utstillingen, vedgår slettemark.

– Men neste del gir håp, understreker hun.

HVA KAN VI GJØRE?: Siste del av utstillingen retter søkelyset mot løsningene. 

Arkitekter: Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo. Landskapsarkitekt: Atsite. Utstillingsdesign: SixSides

Klimahuset er et forbildeprosjekt i FutureBuilt, og følger kriteriene i Zero Emissions Buildings (ZEB). Miljøtiltakene omfatter naturlig ventilasjon, miljøvennlige materialer, fossilfri byggeplass, regnbed for overvann, solcelleanlegg og fjernvarme.

Dette er utstillingens mest interaktive del. Her kan du for eksempel skanne inn dine preferanser på en rekke felt og finne ut hvilken rolle du selv kan spille i kampen for å redde miljøet og stanse den globale oppvarmingen. Er du aktivist, lagspiller, ekspert eller kanskje en nytenker?

– Her er vi opptatt av løsninger. Håpet vårt er at de besøkende skal forlate huset med både økt kunnskap, håp og vilje til handling, poengerer Slettemark.

Les også i Uniforum: 

Brita Slettemark vil nå de unge med klimahuset

Ho var med og la ned symbolsk grunnstein for klimahuset i Botanisk hage

Nytt klimahus skal spre forskningsbasert kunnskap om klimaendringer

Skal læra unge i Oslo om klima og klimaendringar

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Grethe Tidemann
Publisert 11. juni 2020 17:39 - Sist endra 11. juni 2020 18:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere