Skal læra unge i Oslo om klima og klimaendringar

– No skal me redda verda, de! Det sa byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen etter at ho saman med direktør for Naturhistorisk museum, Tone Lindheim hadde skrive under på ein intensjonsavtale om opplæring i klima og klimaendringar.

SAMARBEIDER: Naturhistorisk museum og Oslo kommune skal saman gi opplæring om klima og klimaendringar til barn i Oslo. Byråd Inga Marte Thorkildsen og museumsdirektør Tone Lindheim skreiv under intensjonsavtalen i dag.

Foto: Ola Sæther

Denne sommaren blir det første spadestikket sett i jorda for bygginga av Klimahuset på Naturhistorisk museum på Tøyen. Etter planen skal det stå ferdig hausten 2019. Medan investor Jens Ulltveit-Moe finansierer bygginga, blir oppgåva til Naturhistorisk museum å fylla huset med innhald og aktivitetar,  lovar museumsdirektør Tone Lindheim. 

Derfor har Naturhistorisk museum og Oslo kommune i dag skrive under på ein intensjonsavtale for å læra opp skuleelevar i klima og klimaendringar. 

– Skal nå dei unge

– Klimahuset satsar på å nå dei unge. Det skal bli ein felles arena for miljørørsla, frivillige organisasjonar og offentlege organ, sa museumsdirektør Tone Lindheim.  Ho peika på mannen som har finansiert Klimahuset, Jens Ulltveit-Moe var ein klimafornektar, som forandra meining.

 – No vil me at barn og unge skal læra om klimaet og klimaendringane og gripa fatt i dei endringane som må finna stad, understreka Tone Lindheim, før ho gav ordet vidare til byråd Inga Marte Thorkildsen.

– Fint at barn får opplæring i klima

For henne var det viktig å trekkja fram at det er den neste generasjonen som må redda jorda vår.

 – Me vil vera den første generasjonen som vil overlata jorda i ein dårlegare tilstand enn det den var i, då me overtok ansvaret.  Det er derfor fint at skuleelevar no kan få opplæring i klima og klimaendringane.  Investoren Jens Ulltveit-Moe seier at vår generasjon ikkje skjønte kva som var i ferd med å skje med klimaet før det var for seint.  Det er fint at Oslo kommune og Naturhistorisk museum kan samarbeida om denne opplæringa.  Oslo er også peika ut til å vera  ein realfagskommune, understreka ho.

– Vil ta ansvaret

 Inga Marte Thorkildsen lova også at byrådet ho sit i vil gjera det dei kan for å gjera Oslo til ein grønare by.   – Me prøver å leggja om kommunen til å bli meir berekraftig, men det skjer ikkje utan bråk. Me vil likevel ta det ansvaret, fordi me er mellom dei som forureinar mest , slo ho fast. 

Dessutan peika ho på nye sjansar som opnar seg med ein meir miljøvennleg politikk.  – Det gir ny vekst for næringslivet, og det skjer mykje nytt i forsking og me kan oppretta nye utdanningar, konstaterte ho i gardsplassen på Tøyen hovedgård. 

VISTE FRAM UTSTILLING: Elevar frå Hersleb, Blindern og Elvebakken vidaregåande skular har skildra klimaendringane med eigne bilete på utstillinga "Fremtiden er nå" på Tøyen hovedgård. Her får byråd Inga Marte Thorkildsen omvising av Benjamin frå Hersleb videregående skole. (Foto: Ola Sæther)

Så kunne ho og museumsdirektør Tone Lindheim gå bort og setja seg ved eit bord der dei  skreiv under på intensjonsavtalen mellom Oslo kommune og Naturhistorisk museum som vil gi unge i Oslo opplæring i klima og klimaendringar.  Saman med dei stod også elevar frå Hersleb videregåande skole. Saman med elevar frå Blindern og Elvebakken vidaregåande skular har dei kome med bidrag til utstillinga «Fremtiden er nå» som blei opna i Tøyen hovedgård tidlegare i vår.  

   • Les også i Uniforum: NHM inviterte ungdommer til å lage utstilling

Dette er bakgrunnen for avtalen:

Oslo kommune ynskjer at barn og unge i byen får meir kunnskap om viktige klimaspørsmål. Samtidig blir det peika på at det er vanskeleg å finna god, samanhengjande informasjon om klima og klimaendringar, både for lærarar, elevar og resten av folket.  I grunngjevinga for avtalen står det vidare at det er naudsynt å forstå meir om kva som går føre seg i naturen , både om korleis klima fungerer og korleis det påverkar naturen.  Leiinga for Naturhistorisk museum skriv i ei pressemelding at Klimahuset blir den første staden der  det vil vera mogleg å få ei samla framstilling av desse områda, retta mot eit vanleg publikum.

Emneord: Naturhistorisk museum, Klima Av Martin Toft
Publisert 6. juni 2018 15:19 - Sist endra 7. juni 2018 11:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere