Lovte å møte fagforeningene oftere: Slik gikk det med Stølens IDF-løfte

Etter å ha fått kritikk for å skulke i 2018, lovte rektor Svein Stølen å delta mer på informasjons- og drøftingsmøter med fagforeningene. Se hvordan det har gått!

GRUNN TIL Å FEIRE? I fjor var rektor Svein Stølen og prorektor Gro Mo lite til stede på IDF-møtene. Deltar de mer nå? Uniforum har gått gjennom vårens møtereferater og funnet svaret.

Foto: Jarli&Jordan

I 2018 droppet rektor Svein Stølen og resten av rektoratet å delta på hele 16 av 24 informasjons- og drøftingsmøter med UiOs fagforeninger.

Den lave møtedeltakelsen ble åpent kritisert av lokallagsledere fra både NTL, Parat og Forskerforbundet på UiO.

Konfrontert med kritikken lovte Stølen å stille opp mer i framtiden.

Informasjon, drøfting, forhandling (IDF)

Om lag seks ganger i kvartalet møtes arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden på UiO til såkalte IDF-møter. IDF er en forkortelse for informasjon, drøfting og forhandling.

Samarbeidet mellom partene på UiO er hjemlet i Hovedavtalen i staten (regjeringen.no) sammen med Tilpasningsavtalen ved UiO som er inngått lokalt ved UiO.

Hovedavtalen sier hva det skal informeres om, hva som skal drøftes, og hvilke saker organisasjonene har forhandlingsrett på.

Saker som gjelder hele UiO skal behandles på sentralt nivå, mens saker som gjelder de respektive avdelinger/fakulteter behandles oftest på avdelingsnivå/fakultetsnivå.

Eksempler på saker som er tatt opp i våren 2019 er Strategi 2030-prosessen, omorganisering på SV, rutiner for taxikort og politikk for eksternfinansierte sentre.

Referatene fra IDF-møtene er normalt offentlige.

Kilde: UiO.no

– Absolutt en positiv utvikling

Uniforum har gått gjennom møtereferatene for vårens 13 IDF-møter og sjekket om Stølen holdt løftet.

Gjennomgangen viser at av 13 møter denne våren, har Stølen deltatt på syv. Prorektor Gro Bjørnerud Mo har vært på to møter, hvorav det ene var overlappende med Stølen. De øvrige medlemmene i rektoratet har ikke vært på noen.

Hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad i Forskerforbundet har merket seg forbedringen:

– Vi ble positivt overrasket da de sa de ville skjerpe seg, og nå ser vi også at de har gjort det. I tillegg har UiO fått en ny universitetsdirektør, Arne Benjaminsen, som deltar på alle møtene. Så dette er absolutt en positiv utvikling, synes hun.

– Åtte av 13 møter er en klar forbedring fra i fjor, men er det bra nok?

Det pågår mange viktige prosesser for tida, så vi ønsker selvfølgelig at rektoratet deltar på flest mulig møter. Det er viktig at de faglige topplederne stiller, og det sender også et signal om at de synes partssamarbeidet er viktig, sier Skjøstad.

– Jobber fra sak til sak

I et debattinnlegg i forbindelse med vinterens diskusjoner om Strategi 2030-tankesmiene, uttrykte Skjøstad og Forskerforbundet-leder Steinar Sæther sterk bekymring for partssamarbeidet:

 «Vi opplever på flere enheter et godt samarbeid og inkludering i prosesser, men tar vi pulsen på UiO i dag, kjenner vi på flere utfordringer knyttet til medbestemmelse.», skrev de blant annet.

– Merker dere en bedring også på flere områder enn i IDF-deltakelsen?

– Vi jobber fra sak til sak. Vi hadde en evaluering av partssamarbeidet i slutten av mars, og synes vi fikk bra gehør for innspillene våre da. Men dette er noe vi jobber med kontinuerlig.  Vi sier fra når ting går for raskt, når ting ikke er utredet godt nok eller når ansatte ikke blir hørt gjennom sine tillitsvalgte. Og vi påpeker skillet mellom medvirkning og reell medbestemmelse, sier Skjøstad, og nevner BOTT og Strategi 2030 som eksempler på saker Forskerforbundet er ekstra opptatt av akkurat nå.

– Prioriterer møtene høyt

På møtene Stølen har deltatt denne våren, har blant annet «Omorganisering ved SV og politikk for eksternfinansierte sentre» og «Strategiprosess 2030» stått på sakslisten.

Av saker som har vært tatt opp uten rektoratets deltakelse, kan nevnes «evaluering av partssamarbeidet» og «Håndtering av varslinger og konfliktsaker ved UiO – drøfting».

Stølen har ikke anledning til å snakke med Uniforum om denne saken, men skriver følgende i en e-post:

– Samarbeidet med IDF er viktig for meg og for hele UiOs ledelse. Jeg prioriterer møtene med fagforeningene høyt, men fra tid til annen er det grunner som gjør at jeg dessverre ikke får deltatt på møtene.

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 24. juni 2019 14:55 - Sist endra 24. juni 2019 14:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere