Stølen får kritikk for å droppe møter med fagforeningene

I 2018 lot UiO-rektoratet være å delta på 16 av 24 informasjons- og drøftingsmøter med fagforeningene. Nå lover Svein Stølen endring.

TAR SELVKRITIKK: – Jeg ønsker å være til stede på disse møtene, men jeg har ikke fått det til. Og det liker jeg ikke, sier UiO-rektor Svein Stølen til Uniforum.

Foto: Ola Sæther

I Uniforums avskjedsintervju med tidligere leder for NTL-UiO Ellen Dalen satt hun ord på det flertallet av de store fagforeningene på UiO har tenkt, men ikke har sagt til den det gjelder:

Hvor blir det av rektor Svein Stølen på informasjons, drøftings og forhandlingsmøtene mellom arbeidsgiver og fagforeningene?

Ingen fra rektoratet dukket opp

Stølen har det øverste ansvaret for arbeidsmiljøet og personalpolitikken ved UiO. Likevel prioriterer verken han eller resten av rektoratet å delta i disse møtene, beklaget Dalen som nå er nestleder i NTLs sentralorganisasjon.

– Når rektoratet sjelden møter fagforeningene, kan det bli krevende å bygge opp en plattform for et godt og konstruktivt samarbeid, argumenterte Dalen i Uniforum. 

Nå får hun støtte fra både Forskerforbundet og Parats lokallag på UiO.

Informasjon, drøfting, forhandling (IDF)

Om lag seks ganger i kvartalet møtes arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden på UiO til såkalte IDF-møter. IDF er en forkortelse for informasjon, drøfting og forhandling. Eksempler på saker som er tatt opp i 2018 er nytt HR-system, utredning av forskerboligordningen, midlertidighet, masterplan for IT og ny rutine for feriekvoter.

For tiden er det Forskerforbundet, Parat, Akademikerne og NTL-UiO som oppfyller krav til medlemsmasse og har rettigheter som arbeidstakerpart ved UiO etter Hovedavtalen i Staten.

Samarbeidet mellom partene på UiO er hjemlet i Hovedavtalen i staten (regjeringen.no) sammen med Tilpasningsavtalen ved UiO som er inngått lokalt ved UiO.

Hovedavtalen sier hva det skal informeres om, hva som skal drøftes, og hvilke saker organisasjonene har forhandlingsrett på.

Referatene fra IDF-møtene er normalt offentlige.

Les mer på UiO.no

– Jeg kjenner meg veldig godt igjen i Dalens beskrivelse, bekrefter Parat-leder Asle Fredriksen.

– Stølen deltok på det første IDF-møtet etter at han ble rektor, og sa da at han hadde som mål å delta på alle møtene. Siden har han nesten ikke vært der, og det har heller ingen andre fra rektoratet, sier Fredriksen.

Heller ikke på forrige ukes møte dukket Stølen opp, ifølge Parat-lederen. Det til tross for at fagforeningene hadde bedt spesielt om at rektor skulle delta. Møtet fant sted uten en eneste representant for det fire personer store rektoratet.

– Universitetsstyrets leder

Det går fram av referatene fra IDF-møtene at universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe jevnlig deltar. Men heller ikke hun er alltid til stede. Uansett kan Bjørneboe ikke erstatte rektor i denne sammenhengen, forklarer Fredriksen:

– De to har ulik rolle, og vi trenger å snakke med begge to. Det er Stølen som er leder for den faglige linja, og styreleder for Universitetsstyret. Derfor er det viktig å få diskutert saker med ham direkte, og ikke kun kommunisere gjennom skriftlige referater eller via videreformidling fra universitetsdirektøren.

– Har dere sagt til rektoratet at dere er misfornøyde?

– Ikke nå nylig. Men da rektor sa at han ville forsøke å komme på alle møtene, så roste vi ham for det, sier Fredriksen.

Skryter av forrige rektorat

Også hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad i Forskerforbundet ble positivt overrasket da rektor i startfasen ga uttrykk for å ønske å delta på IDF-møtene.

– Vi tok godt imot ham, sier hun.

– Rektors eller noen fra rektoratets deltagelse i disse møtene gir et signal til alle ansatte om viktigheten av partssamarbeidet. I tillegg styrker deltagelse fra øverste leder at vi får gode prosesser som berører ansatte, forklarer Skjøstad.

Dessverre har ikke møter med tjenestemannsorganisasjonene blitt prioritert i særlig grad etter oppstarten, konstaterer hun.

I likhet med Dalen fra NTL er også Skjøstad mer positiv til det forrige rektoratets innsats. Under rektor Ole Petter Ottersens andre rektorperiode deltok prorektor Ragnhild Hennum fast på IDF-møtene.

– Prorektor og universitetsdirektør var et godt team i forrige periode, synes Skjøstad.

Uniforum har også vært i kontakt med hovedtillitsvalgt Tina Næss i Akademikerne UiO. Næss skriver til Uniforum at «Akademikerne ønsker ikke å komme med noen kommentarer til denne saken.»

– Jeg bør være den som stiller

En gjennomtelling UiO har gjort på forespørsel fra Uniforum, viser at rektor eller prorektor Gro Bjørnerud Mo stilte på åtte av 24 IDF-møter som rektor ble innkalt til i 2018.

– Dere har til sammen stilt på åtte av 24 møter. Er det lite eller mye eller passe?

– Det er for lite. Det tar jeg selvkritikk på. Jeg ønsker å være til stede på disse møtene, men jeg har ikke fått det til. Og det liker jeg ikke, sier Stølen til Uniforum.

– Nå som vi etter hvert har blitt mer etablert som rektorat, og jeg har fått en noe ryddigere kalender, ønsker jeg å delta på flere møter, fortsetter han.

– Hva med møtet torsdag, der fagforeningene skal ha bedt spesielt om din deltakelse?

– At jeg ikke kom da, skyldtes at jeg ble kalt inn til et møte med statsråden. Det kunne jeg ikke si nei til.

– Ble hele rektoratet kalt inn til statsråden?

– Nei, men jeg bør være den som stiller i IDF-møtene. Det er jeg som har hovedansvaret for det som skjer på UiO, mens prorektor og viserektorene har delansvar for ulike felt, påpeker Stølen.

Beklager ikke manglende AMU-deltakelse

– Var du klar over at fagforeningene er misfornøyde med rektoratets møtedeltakelse?

– For å si det sånn, når vi deltar på åtte av 24 møter, så er det klart at det ikke er bra. Men jeg har ikke fått kritikken direkte fra dem.

– Hvorfor mener du selv at det er viktig at du deltar på IDF-møtene?

– På drøftingsmøtene diskuteres blant annet saker som kommer opp i styret. Da er det helt sentralt at jeg som styrets leder deltar, sier UiO-rektoren.

Mens Stølen legger seg flat for kritikken av manglende deltakelse i IDF-møter, mener han det stiller seg annerledes med møtene i det sentrale arbeidsmiljøutvalget (AMU). Dalen refset rektoratets fravær også i disse møtene.

– Når det gjelder AMU, så er det viktig å huske på at UiOs ledelse er mer enn rektoratet. Vi har todelt ledelse, med universitetsdirektør og rektor på topp. Det betyr at i AMU møter fagforeningene universitetets ledelse gjennom universitetsdirektøren. Og direktøren og jeg møtes daglig, sier Stølen.

Men for IDF-møtene varsler han altså nye tider:

– Jeg vil langt oftere stille opp i IDF-møtene framover, lover rektoren.

Av Helene Lindqvist
Publisert 28. jan. 2019 05:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere