Juni - Side 2

Publisert 16. juni 2017 04:00

Siden 1959 har 20 hodeskaller fra Pasvik vært lagret ved UiO. Nye undersøkelser daterer enkelte tilbake til 1310. Museumsleder Honna Havas håper dermed på forskning heller enn snarlig gravlegging.

Publisert 15. juni 2017 16:27

Ei jordreform og ei full avvæpning av dei paramilitære gruppene. Det er to av dei viktigaste punkta som må gjennomførast for at det kan bli ein varig fred i Colombia. Det kom fram i ein samtale mellom Colombias utanriksminister og leiaren for geriljagruppa FARC i Oslo i formiddag.

Publisert 15. juni 2017 12:21

60 statlige arbeidsplasser flyttes ut av Oslo når regjeringen skal omorganisere en del av fellestjenestene i hele kunnskapssektoren. Det har  kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen gjort kjent  i dag.  

Publisert 14. juni 2017 22:19

På kort tid har UiO både tatt klar avstand fra rasisme og annonsert deltakelse i Oslo Pride. Nå får rektor Ole Petter Ottersen refs fra Norsk forbund for utviklingshemmede.

Publisert 14. juni 2017 15:26

Universitets- og høgskolerådet støtter ikke et generelt forbud mot ansiktsdekkende plagg i høyere utdanning. Dermed er organisasjonen på kollisjonskurs med regjeringen i dette spørsmålet. 

Publisert 14. juni 2017 14:00

I dag kan du få behandling til redusert pris av tannlegar som utdannar seg til spesialistar på Det odontologiske fakultetet. Dette kan vera ulovleg statsstøtte, meiner helsestyresmaktene.

Publisert 14. juni 2017 04:00

Det norske forskingssystemet produserer god, men ikkje framifrå forsking, til ein høg pris. Det er hovudkonklusjonen i ein rapport om  norsk forsking og høgare utdanning som OECD har laga. Noreg blir oppfordra til å utvikla eit par av universiteta til europeiske toppuniversitet. 

Publisert 14. juni 2017 00:31

- Vi har fått mange deloffentligheter hvor det ikke leses forskningsrapporter og som ikke forholder seg til kunnskap, sier Svein Stølen tilUniversitetsavisa.

Publisert 13. juni 2017 14:44

Nesten halvparten av nye doktorgradskandidater har treårig kontrakt. Men mange får ikke tre konsentrerte år, fordi de får pliktoppgaver i tillegg. – Det verste av to verdener, sier Taran Thune i NIFU. 

Publisert 13. juni 2017 11:24

Toppforskarane Nils Chr. Stenseth ved UiO og Edvard Moser ved NTNU  har tatt til orde for at sentra for framifrå forsking kan søkja om utvida. langsiktig støtte. No får dei støtte frå kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Publisert 12. juni 2017 15:24

HF stilte med fire av fem kandidater i valget av faste, vitenskapelige representanter til UiOs styre. Var det derfor interessen for valget var så lav ved de fleste andre fakultetene?

Publisert 12. juni 2017 13:04

UiO vil få ansvaret for å hindre at studenter og ansatte bruker nikab på campus, dersom forslaget går gjennom.

Publisert 9. juni 2017 12:23

Stortinget har vedtatt å løyva 20 millionar kroner til rehabilitering ved dei to musea på Universitetet i Oslo. Det stadfestar politisk rådgjevar Kjartan Almenning i Venstre overfor Uniforum.

Publisert 8. juni 2017 16:18

I dag blei ein 200 år gammal Buddha-skulptur frå Myanmar pakka ned og gjort reiseklar på Kulturhistorisk museum. – Eg er stolt over at Noreg viser ansvar og sender denne Buddha-figuren tilbake til heimlandet, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Publisert 8. juni 2017 14:35

Kontorkabalen i sentrum er lagt. Når leseplassene flyttes til nybygget, håper Det juridiske fakultet at UiOs debatter kan flyttes ut av Litteraturhuset og inn i Domus Bibliotheca.

Publisert 8. juni 2017 11:12

UiO rasar ned 29 plassar på den nye QS-rangeringa over verdas beste universitet. Universitetet i Bergen klatrar. 

Publisert 7. juni 2017 16:50

Forskeren som tapte varslersaken mot Oslo universitetssykehus, anket dommen til lagmannsretten. Nå har sykehuset kommet med sitt tilsvar.

Publisert 7. juni 2017 13:47

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad er glad for at Kommunalkomiteen vil stramme inn forslaget fra regjeringen til en ny Lov om statens ansatte.

Publisert 7. juni 2017 04:00

New York: - Situasjonen vi er i, er ekstremt farlig. Vår sivilisasjon er truet, sier presidenten ved University of Pennsylvania, Amy Gutmann.

Publisert 6. juni 2017 16:36

Regjeringen ønsker seg flere artikler på engelsk, mer EU-midler og internasjonalt rekrutterte forskere til utdanningsforskningen. Lærerutdannerne frykter at tid og penger forsvinner i søknadsprosessen.

Publisert 6. juni 2017 14:04

Nita Kapoor er ansatt som ny direktør ved Den internasjonale sommerskole ved Universitetet i Oslo. Kapoor kommer fra stillingen som direktør for Fredskorpset.

Publisert 6. juni 2017 10:15

UiO deltar for første gang på Oslo Pride. I paraden 1. juli stiller UiO og HiOA med parolen Fryktløs kunnskap. 

Publisert 3. juni 2017 05:00

I ti år har Nils Chr. Stenseth ledet Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES). Denne våren er senterets siste. Hvorfor – og ikke minst hvordan – skal man avslutte en SFF som går så bra?

Publisert 2. juni 2017 10:37

I tre år sendte Inspera Assessment, som UiO bruker til digital eksamen, studentenes IP-adresser til Google.

Publisert 1. juni 2017 15:55

Valgstyret på UiO har nettopp kunngjort resultatet av valget til universitetsstyret. Blant de nye medlemmene er tidligere vara, professor Erling Sandmo.