Her er de nye medlemmene i universitetsstyret

Valgstyret på UiO har nettopp kunngjort resultatet av valget til universitetsstyret. Blant de nye medlemmene er tidligere vara, professor Erling Sandmo.

NYE STYREREPRESENTANTER: Erling Sandmo, Anna Birgitte Rønning (øverst til høyre), Ingrid Falkum (nederst til venstre) og Marianne Midthus Østby.

Klokka 12 i formiddag ble det elektroniske valget av interne representanter til universitetsstyret avsluttet. Til sammen elleve kandidater stilte til valg i de tre ulike ansattkategoriene.

Nå er resultatet kunngjort av UiOs valgstyre.

De fire som har fått fast plass, er:

  • Faste, vitenskapelige ansatte:  professor i litteratur Anne Birgitte Rønning
  • Faste, vitenskapelige ansatte:  professor i historie Erling Sandmo
  • Teknisk-administrative ansatte: seniorrådgiver Marianne Midthus Østby
  • Midlertidige, vitenskapelige ansatte: språkforsker Ingrid Lossius Falkum

Disse er valgt som varamedlemmer:

  • Faste, vitenskapelige ansatte:  1. vara: Olav Gjelsvik og 2. vara: Dag Harald Claes
  • Teknisk-administrative ansatte: 1. vara: Cecilie Wingerei Lilleheil og 2. vara: Ole Martin Nodenes
  • Midlertidige, vitenskapelige ansatte: vara: Henriette N. Tøssebro

Øvrige medlemmer i styret:

  • Nyvalgt rektor Svein Stølen blir styrets leder.
  • Studentene har allerede valgt sine to representanter: Kristine Berg Heggelund og Henrik Paulsen Mandelid.
  • Kunnskapsdepartementet skal oppnevne fire eksterne representanter.

Oppslutning om valget

De ansatte har stemmerett i den kategorien de selv tilhører. Valgoppslutningen varierte noe mellom de tre gruppene. Høyest deltakelse hadde de faste, vitenskapelige ansatte, med 35 prosent valgdeltakelse. 33,2 prosent av de teknisk-administrative ansatte deltok i valget, og 13,8 prosent av de midlertidige vitenskapelige ansatte.


Valg til universitetsstyret 2017

* Elektronisk valg på interne medlemmer til UiOs styre har pågått i perioden 22. mai – 1. juni.
* Universitetsstyret er UiOs øverste organ.
* Styret har elleve medlemmer og består av styreleder (rektor), to representanter for de faste, vitenskapelige ansatte, én representant for de midlertidige vitenskapelige ansatte, én representant for de teknisk-administrativt ansatte, to representanter for studentene og fire eksterne medlemmer.
* Studenter og midlertidige ansatte velges for ett år av gangen. Eksterne medlemmer, faste, vitenskapelige ansatte og teknisk-administrative ansatte velges for fire år av gangen.


Har du fått med deg disse sakene?

Disse kandidatene stilte til valg:


Vitenskapelige ansatte:
 

Professor Olav Gjelsvik, IFIK /CSMN, HF  

Foreslått av:

Kristian Gundersen, professor, IBV, MN
Linda Bergersen, professor, IOB , OD
Hilde Sandvik, professor, IAKH, HF
Camilla Serck Hanssen, professor, IFIKK, HF
Mathilde Skoie, professor, IFIKK, HF
Aud Tønnessen, dekan, TF
Raino Malnes, professor ISV, SV
Jakob Lothe, professor, ILOS, HF
Dag Hessen, professor, IBV, MN
Øystein Linnebo, professor, IFIKK, HF
Petter Laake, professor, IMB, MED
Andreas Føllesdal, professor, IOR, JUS

Førsteamanuensis Sverre Stausland Johnsen, HF

Foreslått av: Kate Rasch, universitetslektor, ILN, HF

Professor Anne Birgitte Rønning, ILOS, HF

Foreslått av: Harriet Bjerrum Nielsen, professor, STK

Professor Erling Sverdrup Sandmo, IAKH, HF

Foreslått av:

Helge Jordheim, professor, IKOS/HF
Rune Svarverud, professor, IKOS/HF
Benedicte Bull, professor, SUM
Oddbjørn Leirvik, professor, TF
Tor Egil Førland, instituttleder, IAKH/HF
Mette Halskov Hansen, professor, IKOS/HF
Hilde Henriksen Waage, professor, IAKH/HF
Karen Gammelgaard, instituttleder, ILOS/HF
Bjørn Olav Utvik, instituttleder, IKOS/HF
Arild Engelsen Ruud, forskningsleder, professor, IKOS/HF

Professor Dag Harald Claes, ISV,SV

Foreslått av: Anne Julie Semb, instituttleder, ISV/SV

 

Midlertidige vitenskapelige ansatte
 

Forsker Ingrid Lossius Falkum, IFIKK, HF 

Foreslått av:

Hege Cathrine Finholt, førstelektor, IFIKK
Solveig Aasen, førsteamanuensis, IFIKK
Ingvild Torsen, førsteamanuensis, IFIKK
Knut Olav Skaursaune, postdoktor, IFIKK
Anders Strand, forsker, IFIKK
Mathias Slåttholm Sagdahl, forsker,  IFIKK

Stipendiat Henriette N Tøssebro, IOR, JUS

Foreslår seg selv.
 

Teknisk-administrative ansatte
 

Kontorsjef Astrid Waaler Kaas, ILS, UV  

Foreslått av: Kristin F. Fredriksen, kontorsjef, ISP

Avdelingsleder Ole Martin Nodenes, CERES

Foreslått av:
Torstein Helleve, rådgiver, Naturfagsenteret
Asle Fredriksen, hovedtillitsvalgt (Parat)

Seniorrådgiver/tillitsvalgt Cecilie Wingerei-Lilleheil (Forskerforbundet ved UiO)

Foreslått av:
Katrine L. Stensløkken, rådgiver/tillitsvalgt, FI, MN
Belinda Eikås Skjøstad, seniorrådgiver/hovedtillitsvalgt (Forskerforbundet ved UiO)

Seniorrådgiver Marianne Midthus Østby, IKLIN, MED

Foreslått av:
Gina Susanna Clausen, seniorrådgiver, Det medisinske fakultet
Haneef Awan, senioringeniør, Det medisinske fakultet
Mari Helen Varøy, seniorkonsulent, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Dag Vargset, driftsleder, Parkavdelingen, EA Kristina Enge, seniorkonsulent, Avdeling for fagstøtte
Olav Hoemsnes, senioringeniør, Det odontologiske fakultet
Gyda Kjekshus, seniorrådgiver, USIT
Caroline Hals, seniorkonsulent, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Ellen Dalen, leder NTL UiO

Av Helene Lindqvist
Publisert 1. juni 2017 15:55 - Sist endra 1. juni 2017 16:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere