Digital eksamensløsning sendte info om 12 000 studenter til Google

I tre år sendte Inspera Assessment, som UiO bruker til digital eksamen, studentenes IP-adresser til Google.

I høst fikk UiO et eget lokale for digitale eksamener. 

Foto: Ola Sæther

IP-adresser

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson.

Identifisering av en person gjennom IP-adressen kan også gi mulighet for sammenstilling av personens atferd på nett på tvers av ulike nettsteder.

Dette betyr i prinsippet at Google kan bruke IP-adresser til å sammenstille data om besøkende på tvers av ulike tjenester som Google eier, blant annet for å tilpasse søkeresultat og reklame.

Kilde: Datatilsynet

UiO har meldt fra til Datatilsynet om den uautoriserte utleveringen av personopplysninger.

Fra 11. juni 2014 til 11. april 2017 hentet Google Analytics og tre andre dataselskaper inn IP-adressene til studenter som brukte sine egne datamaskiner til å gjennomføre «Open Book»-eksamener.

Datatilsynet krever at IP-adresser blir anonymisert når de sendes til Google Analytics. Men det hadde ikke skjedd, går det fram av avviksmeldingen som Universitetets senter for informasjonsteknologi (Usit) har skrevet.

– Virksomheter som bruker slike verktøy må anonymisere IP-adressene som samles inn, og informere brukerne om hva opplysningene brukes til, skriver Datatilsynet om Google Analytics og lignende tjenester.

UiO var ikke informert om at Inspera brukte slike tredjepartsverktøy og har dermed heller ikke informert om bruken.

Usit forsikrer om at dataene har ikke blitt delt med andre og at alle data, inkludert personopplysninger, er bekreftet slettet fra verktøyene. Studentene som er berørt av dette blir ikke varslet, fordi Usit mener at personvernkonsekvensene er små.

«Vi har gode erfaringer med bruken av Inspera Assessment og oppfatter at Inspera tar hendelsen med stort alvor», skriver Usit i avviksmeldingen. 

Jens Lægreid mener UiO burde vært mer aktive i utformingen av eksamensløsningen for å hindre slike feil.

Studentparlamentet har lenge vært en pådriver for digitale eksamener. Jens Lægreid, påtroppende leder for Studentparlamentet, synes ikke denne feilen er alvorlig nok til å endre ordningen.

– UiO har ikke gjort noen grove feil her, feilen ligger hos Inspera. Jeg vil ikke se på dette som noe hinder, men en nyttig erfaring, sier Lægreid til Uniforum.

Han roser UiO for å ha avdekket feilen, men mener samtidig at UiO burde ha vært mer involvert i hvordan eksamensløsningen er utviklet.

– Det er ikke en del av avtalen studentene går inn på, og sånne feil skal ikke forekomme, sier Lægreid.

Av Julia Loge | julia.loge@uniforum.uio.no
Publisert 2. juni 2017 10:37 - Sist endra 2. juni 2017 11:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere