05 - Side 2

Sist endra 30. mai 2012 09:47 av Martin Toft

I skuggen av den arabiske våren har det også vore ein latinamerikansk vår. – Brasil, Argentina og Venezuela har alle opplevd ein postnyliberal revolusjon, meiner filosofen Enrique Dussel.

Sist endra 23. mai 2012 15:38 av hhruud@uio.no

Hege Rudi Standal, Liv-Elisif Queseth Kalland og Knut Christian Myhre er kandidater til valget av styrerepresentant for de midlertidig vitenskapelige ansatte.  

Sist endra 23. mai 2012 17:03 av Martin Toft
Sist endra 15. mai 2012 22:45 av hhruud@uio.no
Sist endra 14. mai 2012 14:06 av Martin Toft

- Jeg hadde ventet at dette skulle skje, sier forsker og medredaktør i Tidsskriftet for den norske legeforening, Erlend Hem, om at 188 tidsskrifter ble «nullet». Tidsskriftfloraen vokser over alle bredder.

 

Sist endra 29. mai 2012 16:53 av Martin Toft
Sist endra 31. mai 2012 10:20 av Martin Toft
Sist endra 7. mai 2012 14:42 av Martin Toft

– Norske journalistar bør driva meir undersøkjande journalistikk på dei store forskingsprogramma. I dag er for mange artiklar om forsking basert på berre ei kjelde, meiner kulturredaktør Knut Olav Åmås i Aftenposten.

Sist endra 23. mai 2012 14:17 av Martin Toft
Sist endra 23. mai 2012 14:22 av Martin Toft
Sist endra 8. mai 2012 14:01 av Martin Toft

Det har aldri blitt avlagt flere doktorgrader i Norge enn i 2011. I alt 1329 personer disputerte dette året, noe som er dobbelt så mange som for ti år siden, og 145 flere enn i 2010.

Sist endra 14. mai 2012 16:33 av Martin Toft

Forskningsrådet vurderer å forbeholde en del av midlene til Fri prosjektstøtte (FRIPRO) til yngre forskere i likhet med ERCs Starting Grant.  

Sist endra 31. mai 2012 14:33 av Martin Toft

Verdas største protonakselerator skal stå ferdig i Lund i 2019. European Spallation Source blir materialvitskapen sitt svar på CERN. – Den farmasøytiske industrien vil truleg hausta dei største gevinstane av dei forskingsfunna me gjer her, trur forskar Esko Oksanen.

Sist endra 23. mai 2012 14:41 av hhruud@uio.no
Sist endra 31. mai 2012 10:30 av Martin Toft
Sist endra 31. mai 2012 16:01 av Martin Toft
Sist endra 11. mai 2012 09:56 av Martin Toft

Utanriksminister Jonas Gahr Støre skal halda ein tale om norsk tryggingspoltikk i Georg Sverdrups hus 16. mai.

Sist endra 25. mai 2012 09:16 av Martin Toft

Med et folkemord som bakteppe og en kulturminister på tiltalebenken, prosederte fire UiO-studenter til gull.

Sist endra 24. mai 2012 14:18 av Grethe Tidemann
Sist endra 23. mai 2012 14:41 av hhruud@uio.no
Sist endra 31. mai 2012 14:08 av Martin Toft

Frå fredag morgon kan vaktselskapet G4S, som også driv vakthald på UiO, bli tatt ut i streik. – Det er berre nokre få av dei som til dagleg arbeider ved UiO som vil streika, opplyser avdelingsleiar Stig Rune Backsæther i Vaktsentralen til Uniforum.

Sist endra 23. mai 2012 15:37 av Grethe Tidemann

I september 2008 inngår UiO en avtale med IT-selskapet World Beside om en virtuell versjon av Institutt for informatikk. Oppdraget blir ikke lagt ut på anbud. Instituttleder Morten Dæhlen er styreleder og en av gründerne bak selskapet.

Sist endra 31. mai 2012 16:08 av Martin Toft

Kavliprisane i astrofysikk, nanovitskap og nevrovitskap for 2012 gjekk til seks amerikanske og ein tysk forskar. Heile fire av prisvinnarane er kvinner.  – Gledeleg, synest kunnskapsminister Kristin Halvorsen.