Flere tar en doktorgrad

Det har aldri blitt avlagt flere doktorgrader i Norge enn i 2011. I alt 1329 personer disputerte dette året, noe som er dobbelt så mange som for ti år siden, og 145 flere enn i 2010.

OPPLØFTENDE: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen beskriver tallene i årets tilstandsrapport for høyere utdanning for oppløftende.

Foto: Ola Sæther

Det framgår av den årlige tilstandsrapporten for høyere utdanning som offentliggjøres i dag. Den viser også at flere vil studere og at andelen som faller fra underveis i studiene har vært ganske stabil de siste ti årene.

– Årets rapport har for første gang mål på gjennomføring og frafall på individnivå i høyere utdanning. Dette er noe jeg vil følge tett framover, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en pressemelding.

– Oppløftende, men kan forbedres

Tilstandsrapporten som utarbeides av Kunnskapsdepartementet hvert år presenterer tall om situasjonen i universitets- og høyskolesektoren i 2011 og ser på utviklingen over tid. I tillegg til å se resultater i sektoren under ett, gir den også oversikt over status og utviklingstrekk innenfor ulike institusjonskategorier og for enkeltinstitusjoner.

– Utviklingstrekkene som vises i årets tilstandsrapport for høyere utdanning er oppløftende, men det er fremdeles mye som kan forbedres, sier Halvorsen.

 – For å kunne utforme en politikk som støtter opp under universitetenes og høyskolenes viktige funksjon i samfunnet, er vi avhengig av en presis beskrivelse av dagens situasjon og hvordan utviklingen har vært over tid. Årets tilstandsrapport gir oss et bedre grunnlag for å utforme en kunnskapspolitikk for framtida, sier kunnskapsministeren.

Skuffet over økningen i antallet midlertidige ansatte

Forskerforbundet er ikke fornøyd med at tilstandsrapporten viser en klar økning i antallet midlertidige ansatte ved univeriteter og høgskoler.

 – Disse tallene er både overraskende og skuffende, sier Forskerforbundets leder Bjarne Hodne i en pressemelding.

Et av temaene som belyses i tilstandsrapporten er altså midlertidig tilsetting.

Andelen ansatte ved landets universiteter og høyskoler som jobber uten fast kontrakt fortsetter å stige, til tross for siste års sterke fokus på de ansattes arbeidsforhold. Fra 2010 til 2011 har andelen midlertidig tilsatte i forsker- og undervisningsstillinger steget fra 19,2 til 19,6  prosent. Andelen midlertidige tilsatte i saksbehandler-/utrederstilling har steget fra 15,8 til 16,7 prosent. Gjennomsnittet i arbeidslivet er ifølge SSB 7,7 prosent.

– Dagens virkemidler har ikke virket etter hensikten, og Forskerforbundet etterlyser derfor konkrete planer fra regjeringen for redusert bruk av midlertidig tilsetting, sier Bjarne Hodne.

Det er ingen grunn til at universiteter og høyskoler skal ha høyere andel midlertidig tilsetting enn arbeidslivet forøvrig.

– Den utstrakte bruken av midlertidig tilsetting er både en trussel mot faglig kvalitet og akademisk frihet, men bruken svekker også institusjonenes evne til å kunne rekruttere de beste fagfolkene, mener Hodne.

Noen tendenser i universitets- og høyskolesektoren:

* Søkningen til høyere utdanning fortsetter å øke. I gjennomsnitt var det 2,1 primær­søkere til hver studieplass i 2011. Tendensen fra de siste årene fortsetter med høy søkning til lærestedene i de største byene og svak søkning særlig til institusjonene i Nord-Norge.

* Personer med innvandrerbakgrunn utgjør en stadig større del av studentene, nærmere 11 prosent i 2011. De fleste kommer fra ikke-vestlige land. Naturvitenskapelige og tekniske fag er fortsatt mest populære blant innvandrerstudentene.

* Det har aldri blitt avlagt flere doktorgrader i Norge enn i 2011. I alt 1329 personer disputerte dette året, noe som er dobbelt så mange som for ti år siden, og 145 flere enn i 2010.

* Antall publiseringspoeng vokste med nesten 10 prosent fra 2010 til 2011. Det betyr at publiseringen igjen økte kraftig, etter en utflating i 2010. De gamle universitetene NTNU, UiO og UiT sto for den største veksten i antall publiseringspoeng.

* Antall innreisende utvekslingsstudenter som tar deler av sin utdanning i Norge har økt i perioden 2008-2010 fra ca 4800 til nesten 6000. De siste årene har det kommet flest utvekslingsstudenter fra Tyskland, etterfulgt av Frankrike og Spania.

* Selv om publiseringspoeng per vitenskapelig stilling har økt siden 2005, har ikke det medført lavere studiepoengproduksjon per vitenskapelig stilling.

* I 2011 utgjør sektorens inntekter fra bidrag og oppdragsfinansiert aktivitet 1 962 mill. kroner eller 5,6 prosent av samlede driftsinntekter.Utviklingen viser en svak nedgang i andelen totale driftsinntekter i perioden 2009-2011, etter en økning fra 2008 til 2009.

(Oppdatert kl. 14:01)

 

Emneord: Universitetspolitikk, Forskningspolitikk, Studentforhold Av Martin Toft
Publisert 8. mai 2012 10:47 - Sist endret 8. mai 2012 14:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere