03 - Side 2

Sist endra 5. mars 2012 09:51 av Martin Toft
Sist endra 22. mars 2012 16:49 av Martin Toft
Sist endra 27. okt. 2014 09:35 av Lise Hamre
Sist endra 14. mars 2012 14:09 av Martin Toft
Sist endra 15. mars 2012 13:21 av Martin Toft

Universitetet i Tromsø har lansert seg sjølv som eit lokomotiv i nordområdesatsinga og identifiserer seg heller som eit internasjonalt universitet i Arktis-regionen enn det største i Nord-Noreg. Det har UiO-forskar Rómulo Pinheiro funne ut.

Sist endra 7. mars 2012 13:43 av Martin Toft

– Fagporteføljen til Det humanistiske fakultet er ikke bærekraftig, sier dekan Trine Syvertsen. Det humanistiske fakultet er bedt om å utarbeide en detaljert plan over prioriteringer framover for å møte humanioras utfordringer.

Sist endra 16. mars 2012 10:54 av Grethe Tidemann

Rapporterings- og belønningssystemet Jippi bidrar til det tverrfaglige forskningsmiljøet MERGs suksess.

 

Sist endra 21. mars 2012 16:43 av hhruud@uio.no
Sist endra 15. mars 2012 09:34 av Martin Toft
Sist endra 15. mars 2012 09:35 av Martin Toft
Sist endra 16. mars 2012 10:41 av Grethe Tidemann
Sist endra 21. mars 2012 10:23 av Grethe Tidemann

Etter massivt press ber statsråd Tora Aasland Justisdepartementet om å omgjøre sin vurdering, som førte til at studenters personopplysninger kunne utleveres til kommersielle formål, skriver Aftenposten.

Sist endra 15. mars 2012 09:36 av Martin Toft

To ekstra kjønnspoeng skal sikra at fleire menn tar profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo. – Det er svært viktig at også menn blir psykologar, seier instituttleiar Kjetil Sundet til Uniforum.

Sist endra 14. mars 2012 17:08 av Martin Toft

Kvar dag kryssar mange hundre studentar ein tofelts bilveg og to trikkelinjer på veg mellom Vestgrensa studentby og Blindern. – Oslo kommune må straks leggja eit gangfelt der, krev leiar for Studentparlamentet, Stian Skaalbones.

Sist endra 29. mars 2012 12:34 av Martin Toft

– Barnehagereforma var også ei næringsreform. For full barnehagedekning gjorde at både mor og far var tilgjengelege som arbeidskraft. Slik forsvarte kunnskapsminister Kristin Halvorsen regjeringa si satsing på barnehageutbygging overfor forskings-Noreg i går.

Sist endra 22. mars 2012 17:17 av Martin Toft

Lærarstudentar på norske universitet presterer langt dårlegare i matematikk enn tilsvarande lærarstudentar i andre land.

Sist endra 15. mars 2012 13:37 av Grethe Tidemann
Sist endra 16. mars 2012 16:39 av hhruud@uio.no

Meteoritten som braste gjennom taket på ei hytte i Rodeløkka i Oslo ble i dag overlevert til Naturhistorisk museum for å vurderes av eksperter. Meteoritten blir sannsynligvis en del av samlingene på museet.  

Sist endra 28. mars 2012 14:14 av Grethe Tidemann

Morten Dæhlen har lansert sitt kandidatur til dekanvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Med på laget har han Svein Stølen som prodekankandidat. Nå håper de på motkandidater.

Sist endra 29. mars 2012 12:32 av Martin Toft
Sist endra 8. mars 2012 16:45 av Martin Toft

Hvilket land i Europa har de mest selvstendige universitetene? Britiske universiteter, som Oxford (bildet) er de frieste. Norsk akademias skåre varierer vesentlig, viser stor studie.

 

Sist endra 14. mars 2012 12:38 av Grethe Tidemann

Endelig har realfagstudentene fått sitt eget læringssenter.